1000+ stt hay về mưa hợp tâm trạng hút triệu like trên Facebook

Tng hp Stt hay v ma hp tm trng ht triu like lun c cc c gi n c. Stt hay v ma gip chng mnh gii ta ni lng mang n cm gic bnh yn, tnh lng. Mi ngi s c mt cch mn ma th hin tm t tnh cm ca mnh. Tham kho nhng Stt hay v ma hay nht di y chia s ln cc trang mng x hi nh
Di y l tng hp nhng Stt hay v ma th thnh dnh cho bn c. Nhng Stt hay v ma thng mang theo bao ni tm trng vi bit bao nhiu ni nh ngi thng. Tri lng mnh vi nhng Stt hay v ma tuyn chn xa tan i ni bun trong lng bn nh

Stt v ma vui

Nhng Stt hay v ma vui nhn mang n cho bn c nhng trng ci sng kha v thoi mi xua tan mi mt mi bn b ca cuc sng thng nht. Vi s hm hnh v d thng, Stt hay v ma hi hc di y s em n nhng nim vui nh cho bn. Cng chia s ngay nh.
1/ Ti thch i di cn ma khng ai phi thy ti ang khc.
2/ Tui tr ging nh mt cn ma ro ma h, cho d b cm lnh, ti vn mun quay li c t ma thm mt ln na.
3/ Ma ht ma ri cun tri bao k nim d vng.
4/ Ti yu ma v ma chnh l v bc cm xc. Ti yu ma v trong cn ma ti c th khc khi ang ci.
5/ Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma, trng thy nhiu nhng gi ly chng tht kh.
6/ Khng nht thit khi tri tnh ma l s thy cu vng, khng phi c c mt ngi ht lng yu thng th c ngi p li.
7/ i lc nc mt ng qu hn c mt n ci, n ci tng cho bt c ai nhng nc mt v ma th ch dnh cho nhng ngi m ta khng mun mt.
8/ Ma ngng ri chc g tri tnh, chia tay em ri chc g ht yu!
9/ Ni anh nng ri ? Ni em th vn ma. Anh thng ai ri ? Cn em th vn cha.
10/ Ti tm ai gia mt tri chen nng? Ai tm ti gia ph vng ong ma?
11/ i qua nhng ngy ma yu thm nhng ngy nng.
12/ Ma hi h xa i nng ma h. Em hi h xa tt c v anh.
13/ Ma th mt m sao tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m kt thc th au kh.
14/ Cn ma chiu nay sao v tnh n th, t li em v nc mt kh tun ri.
15/ Tnh yu v hnh phc ging nh ht ma vy. Trng thy nhiu nhng a i tay gi ly chng li chng d dng
16/ Em mm ci ti nh nng, nhng lng em th ma khng ngt anh . Chc s khng bao gi em mm ci nh th na u.
17/ Em lng n cui cn ma bt cht. Lng ly sau lng ca by sc cu vng. Nhng git trong veo m lng ma h. Gi thin ng cung di di mi cong.
18/ Hm nay chiu th by. Ngi bn khung ca s. Ngm nhn thc ma tun. Git ma hay git l. Lm xao ng b tre. Bng nghe lng thng nh. Thong hng xa hng h.
19/Thi th u, nhng m ma ti rt thch bi ng sng nht, cun trn trong chn nm, gi u ln tay ba, nghe ba k chuyn i xa ri ng mt gic cho n sng. V tuyt hn na l khi thc dy tri vn cn ma
20/ Khi ta ln ln cng nhng rung cm, h hn, ma khc i tht nhiu m khng phi ai cng nhn ra iu .
21/ Ma gi li cho con ngi ta nhiu k nim, khi bn cnh h ch cn ma, h chng cn sc gi li nhng ngh suy ca ring mnh na.
22/ Ma l s kt ni, d vng, hoi nim. Nhng hn c, ma l ni au, ci nm tay u, l mt vng tay m kh, nh mt, ni lo u. Ma cng l lc mang li cho ti nhng cm xc bt tn v dng suy ngh min man.
23/ Ma ngoi ra khng c du hiu sp ngng ri, nhng k c v qu kh ca ti th hnh nh sp tan ra nh ln khi thuc. Nhng th xa ch tic rng ma by gi ch n thun l nhng ht ma c m vo lng c ang say ng
24/ Tm t lc vo lng Hu mt m nghing mnh giu i ci lnh, ai li ln na bng khung vi m k nim u i. Ta khng chc rng mnh c thch ma hay khng, nhng mi lc ma ri li khin lng ta c n nhiu qu
25/ Ti quen em vo mt ngy ma, nhng cn ma thng tm bay bay chng t mm vai o. lu nhng c l cha mt tnh yu tri vo qun lng, ng sau nhng chuyn i, ng sau mt ng th l m tm t p , i ch
26/ Ma mi t tch, ngi ng ngn mi ni y Nhng git nc ng li trn phin l nh nh mt ai lnh gi, di con mt g si tnh, mi th xung quanh y tr nn u bun.
27/ Ti vu v nh v nhng ngi con gi tng bc ngang qua cuc i mnh. Ai cng c cuc sng mi ca ring h. Cn vi em, em mang theo tt c v chn h v v tr v y nhng mn ma ri r rch.
28/ Ti cha bao gi chn vic ngi mt gc v nhn tri, nhn i tri chm trong ma, nhng ti lun mang theo mt chic o ma c bt cht ma v, ti s chy xe tht chm v tn hng cm gic au rt khi tng ht ma ri lin hi vo mt
29/ Ti thch ma v i di ma chng ai bit nc mt ti ri, ti thch gi lnh v sng trong n chng ai bit b vai ti ang rung ln v c n.
30/ Ma ri r rch v ngi trong qun c ph thn quen, lng nghe mt bn nhc yu thch, c mt cun sch hay v m chm v ni nh.

Stt v ma th thnh

Nhng Stt hay v ma th thnh hiu qu dnh cho dn FA s l bo bi c lc tm kim na kia cho cc bn ang c thn y nh. Tham kho ngay nhng Stt hay v ma di y chia s ln cc trang mng x hi th thnh Crush nh.
1. Ma th mt m tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m kt thc th au.
2. Nhng git ma cho d l tha tht cng a con ngi ta v vi nhng k nim xa.
3. Cn ma ro ma h cun tri bao k nim d vng
4. Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma vy, trng thy nhiu nhng a tay gi ly chng tht kh
5. Ma bao gi cng lm cho mi th tr ln nht nha, cn ni nh c di rng ra.
6. Ti yu ma v ma l mt v bc cm xc tht hon ho, ti yu ma v ma cun tri i bao k nim d vng. STT th thnh hay nht 2021
7. Ni bun trt di i ngc chiu, c th bt i trong ma, trong gi. Vy cng tt, Bo ri cng s tan m thi.
8. Ma ri ma, ma ht ru m bun, con ph vng tnh n anh v trong ma.
9. Mt ngy ma v anh khut xa ni em, hnh bng c phai dn. Hy cho em bit phi mt bao lu em mi qun c anh.
10. Rt cuc ri cng s l ma sau bao ngy nng Rt cuc ri em cng bit s mt ngi th lanh v tay ngi ch m i khi.
11. Cn ma chiu nay sao v tnh n th. t li em v nc mt kh tun ri.
12. Ma ngi gc qun cafe quen, nghe nhc khng li, c cun sch hay Th gii t nhin nh thu nh li.
13. Ma hi h xa i nng ma h. Em hi h xa tt c v anh.
14. Ngy m mnh au lng nht th cng l lc tri cn ma.
15. Ti thch i di cn ma khng ai phi thy thy ti ang khc.
16. Tui tr ging nh mt cn ma ro ma h, cho d b cm lnh, ti vn mun quay li c t ma thm mt ln na.
17. Maht ma ri cun tri bao k nim d vng.
18. Khng nht thit khi tri tnh ma l s thy cu vng, khng phi c c mt ngi ht lng yu thng th c ngi p li.
19. i lc nc mt ng qu hn c mt n ci, n ci tng cho bt c ai nhng nc mt v ma th ch dnh cho nhng ngi m ta khng mun mt.
20. Ma ngng ri chc g tri tnh, chia tay em ri chc g ht yu!
21. Ni anh nng ri ? Ni em th vn ma. Anh thng ai ri ? Cn em th vn cha.
22. Ti tm ai gia mt tri chen nng? Ai tm ti gia ph vng ong ma?
23. i qua nhng ngy ma yu thm nhng ngy nng.
24. Ma hi h xa i nng ma h. Em hi h xa tt c v anh.
25. Ma th mt m sao tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m kt thc th u kh.
26. Cn ma chiu nay sao v tnh n th, t li em v nc mt kh tun ri.
27. Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma vy. Trng thy nhiu nhng a tay gi ly chng khng d dng.
28. Em mm ci ti nh nng, nhng lng em th ma khng ngt anh . Chc s khng bao gi em mm ci nh th na u.
29. Em lng n cui cn ma bt cht. Lng ly sau lng ca by sc cu vng. Nhng git trong veo m lng ma h. Gi thin ng cung di di mi cong.
30. Hm nay chiu th by. Ngi bn khung ca s. Ngm nhn thc ma tun. Git ma hay git l. Lm xao ng b tre. Bng nghe lng thng nh. Thong hng xa hng h.

Nhng cu ni hay v ma u ma

Nhng Stt hay v ma u ma mang n s ti tr, khe khon. Stt hay v ma ma u ma khin tri tim ta thn thc, xao xuyn v cng. Cng gii by ni nim, vi i ni bun trong lng vi nhng Stt hay v ma di y bn ti nh.
1. Rt cuc ri cng s l ma sau bao ngy nng
Rt cuc ri em cng bit s mt ngi th lanh v tay ngi ch m i khi
2. Cn ma chiu nay sao v tnh n th
t li em v nc mt kh tun ri
3. Ma ngi gc qun cafe quen, nghe nhc khng li, c cun sch hay Th gii t nhin nh thu nh li
4. Ma hi h xa i nng ma h
Em hi h xa tt c v anh
5. Ti thch ma v i di ma chng ai bit nc mt ti ri
Ti thch gi lnh v sng trong chng ai bit b vai ti run ln v c n
Ti thch bng m v n trong n ti khng phi c gng ci gng go
6. Ngy m mnh au lng nht th cng l lc tri cn ma
7. Tng git ma c th lm nhe i mt ai
C l m nay ma c ri cho tri tim qun i nh mt bun..
8. Ta tht l khi nhng ngy ma ta li mong nhng ngy nng. Khi nng n th ta li trch nng qu gt, l do ta hay l do nng nh vy? Ma mang ni bun nhng khin ta mnh m hn, nng mang nim vui nhng li lm ta yu lng. Ti chn ma c th bc tipcn ngi? Ngi chn ma hay nng?
9. Ma th mt m tt vo mt th rt
Yu th hnh phc m kt thc th au
10. Gc u ph ng trong m
R ri git lnh bn thm n non
Ting ma su khc vo trn
T t li gi gin hn canh thu
11. Nhng git ma cho d l tha tht cng a con ngi ta v vi nhng k nim xa
12. Ma n chm ri nh bung tng git cha nhng ni nim vn vng. Bt list nhc du dng, nhn ma ri kh khng bn khung ca, thy chi vi trong su thm tm hn
13. Chy tht nhanh vo cn ma y, em qun c cm gic ny. Ch git ma hiu em ra sao, ch ma bit lng au th no.
14. Ch em ma ri ? Ni anh vn cha. Em qun anh ri ? Cn anh th vn cha
15. Nu hng dng l ngi yu thm lng ca mt tri th t cu l tri k ca nhng cn ma.
16. Tri ma rithch ly xe chy lng vng thnh ph, gh vo qun cafe no c th nhn ra ng ri ngi tn hng giy pht ny Tic l bi bo co sp phi np, khng cn thi gian ngi thn th c na Hn mt dp khc, khi cn ma xung!!!
17. T dng em thm mt cn ma tht to, bi thnh ph ln nh vy em c th ng gia n khc ht ni bun, m khng s gp phi ngi, khng s ngi ta bo mnh yu uiChng ta k l nh yu ui trc nhng si nc mng manh.
18. Cn ma ro ma h cun tri bao k nim d vng
19. Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma vy
Trng thy nhiu nhng a tay gi ly chng tht kh
20. Ma bao gi cng lm cho mi th tr ln nht nha, cn ni nh c di rng ra
21. Ti yu ma
V ma l mt v bc cm xc tht hon ho
Ti yu ma
V ma cun tri i bao k nim d vng
22. Ni bun trt di i ngc chiu, c th bt i trong ma, trong gi
Vy cng tt, Bo ri cng s tan m thi
23. Ma ri ma, ma ht ru m bun
Con ph vng tnh n anh v trong ma
24. Mt ngy ma v anh khut xa ni em, hnh bng c phai dn. Hy cho em bit phi mt bao lu em mi qun c anh
25. Ma!
N thch ma lm! Tri ma n c th nhn thy nhng ht ma ri xung t hay trn nc nh v cng vi nhng m t tch nghe vui tai cm gic nh l ma ang ht hay ni ng hn l ang khc cng n mi lc n bun
N cng thch i vi ma na, lc n nh c trc ht bao nhiu mt mi v cuc sng ny hn hng l mi ngi xung quanh s khng thy n KHC
26. Ma xung nng ln, gi thi my s tan, ri trng cng s trn y.
27. Yu thng, mong manh nh git nc ma ng trn lan can nh mnh. C th rt bt c lc no. Ht ma tri li nng, nc ma s li kh. Nu c ma ln hn th git nc y cng s ri xung, thay th bng git khc. Yu thng l th, n v i nhanh nh git nc
28. Nh ma ca Si Gn, nh hng qun l ng, nh ting n o xe c, nh ting m ca my bay. Nh lm nh nhng nm thng i hc.
29. Con ngi ta rt cc l thy ma bun hay thy mnh bun trong ma?
30. Tui thanh xun ging nh mt cn ma ro. D cho bn tng b cm lnh v tm ma, bn vn mun c m mnh trong cn ma y ln na.
31. Lc nh tm ma l iu tht tuyt vi, c mong ch n nhng cn ma nng ht m nhy nht. Ln ln mi bit i di ma tht c n, ma ri trn mi m khng phn bit u c l nc mt u l ma.
32. Th la mua ma lai v.cung nh trong ti ang ua v bit bao nhiu la kncung cai thang 4 nay cua 4 nm v trc ti con ngy th rong choi cung ban be mi khi tan s ma gi ti a tr thanh ngi me.ti phai ri xa cai thanh ph bon chen o tr v vung qu yn binhtht s ti nh nh nh nhng ngi ng nghip nh con ng ngp nuc mi khi co cn ma ln i qua nhng gi a xa ri nh lm thanh ph thn thng.
33. Ta tht l khi nhng ngy ma ta li mong nhng ngy nng. Khi nng n th ta li trch nng qu gt, l do ta hay l do nng nh vy? Ma mang ni bun nhng khin ta mnh m hn, nng mang nim vui nhng li lm ta yu lng. Ti chn ma c th bc tipcn ngi? Ngi chn ma hay nng?
Trn y l nhng Stt hay v ma bun c, vui c tm trng cng c, hi vng mang n cho qu c gi nhng giy pht tht thoi mi v d chu. Ma lun mang n cho chng ta nhiu hoi nim. Hy cng chia s Stt hay v ma cng tri lng mnh nh. Chc bn vui v