Home / Câu nói hay / 300 câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh ý nghĩa vừa đọc vừa ngẫm

300 câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh ý nghĩa vừa đọc vừa ngẫm

300 câu nói hay về cuộc sống bằng Tiếng Anh ý nghĩa vừa đọc vừa ngẫm mà bạn không thể bỏ qua. Cuộc sống như một bản nhạc, lúc trầm lúc bổng, lúc vui vẻ nhưng cũng có lúc buồn phiền. Những cảm xúc đan xen khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, đồng thời giúp bạn cảm nhận chân thực cuộc sống đang diễn ra như thế nào. Một câu nói ngắn gọn và ý nghĩa về cuộc sống cũng sẽ giúp bạn có thêm nhiều động lực đấy. Ngoài những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng việt thì những stt tiếng Anh về cuộc sống cũng được rất nhiều người yêu thích. Nếu bạn đang tìm kiếm những câu nói tiếng Anh về cuộc sống hay nhất, thì không thể nào bỏ qua những chia sẻ trong bài viết dưới đây của chúng tôi đây nhé.
Hãy cùng Baiviethay.com tìm hiểu những status tiếng Anh về cuộc sống hay nhất mọi thời đại dưới đây và chia sẻ cho mọi người nhé!

Tổng hợp 300 câu nói hay về cuộc sống bằng Tiếng Anh ý nghĩa nhất vừa đọc vừa nghiền ngẫm

1. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe
Tạm dịch: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.
2. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss
Tạm dịch: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey
Tạm dịch: Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”
4. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
Tạm dịch: Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.
5. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
6. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
Tạm dịch: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.
7. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Tạm dịch: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
8. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
Tạm dịch: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
Tạm dịch: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.
10. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders
Tạm dịch: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.
11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain
Tạm dịch: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
12. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso
Tạm dịch: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul
Tạm dịch: Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.
14. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!
Tạm dịch: Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.
15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss
Tạm dịch: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.
16. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
Tạm dịch: Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.
17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen
Tạm dịch: Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.
18. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes
Tạm dịch: Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.
19. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein
Tạm dịch: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
20. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma
Tạm dịch: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.
21. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower
Tạm dịch: Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.
22. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss
Tạm dịch: Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
23. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern
Tạm dịch: Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.
24. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous
Tạm dịch: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.
25. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt
Tạm dịch: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.
26. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis
Tạm dịch: Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.
27. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein
Tạm dịch: Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.
28. You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy
Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.
29. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.
Tạm dịch: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
30. A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Tạm dịch: Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
31. Believe you can and you’re halfway there.
Tạm dịch: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.
32. Be where your feet are.
Tạm dịch: Hãy sống vui với hiện tại.
33. Difficult roads often lead to beautiful destinations.
Tạm dịch: Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.
34. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.
Tạm dịch: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.
35. Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke.
Tạm dịch: Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.
36. Don’t judge someone for their choices when you don’t understand their reasons.
Tạm dịch: Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ.
37. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold.
Tạm dịch: Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.
38. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Tạm dịch: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.
39. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself.
Tạm dịch: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.
40. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things.
Tạm dịch: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.
41. A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin
Tạm dịch: Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.
42. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit
Tạm dịch: Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.
43. If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake.
Tạm dịch: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.
44. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein
Tạm dịch: Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.
45. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt
Tạm dịch: Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.
46. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky
Tạm dịch: Không có cách nào khiến mọi việc nên như thế. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.
47. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad
Tạm dịch: Bạn không thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.
48. Be where your feet are — Anonymous
Tạm dịch: Hãy sống vui với hiện tại.
49. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren
Tạm dịch: Trò đời chính là việc bạn học được cách xử lý chúng thế nào.
50. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky
Tạm dịch: Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
51. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous
Tạm dịch: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.
52. Those who don’t believe in magic will never find it. —Roald Dahl
Tạm dịch: Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
53. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. —Eleanor Roosevelt.
Tạm dịch: Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.
54. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges
Tạm dịch: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.
55. I love those who can smile in trouble…— Leonardo da Vinci
Tạm dịch: Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối.
56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca
Tạm dịch: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.
57. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius
Tạm dịch: Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.
58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee
Tạm dịch: Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa
59. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley
Tạm dịch: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.
60. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler
Tạm dịch: Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.
61. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs
Tạm dịch: Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.
62. 3 most difficult things to do in the world
You can’t count your hair
You can’t wash your eyes with soap
You can’t breathe when your tongue is out.
Now please put your tongue back inside.
Tạm dịch: Ba điều khó nhất trên đời này:
Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn.
Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng.
Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài.
Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.
63. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost
Tạm dịch: Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.
64. Life is short, smile while you still have teeth.
Tạm dịch: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.
65. You never know what you have until… you clean your room.
Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.
66. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.
Tạm dịch: Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.
67. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan
Tạm dịch: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.
68. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. — Alan Dundes
Tạm dịch: Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.
69. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.
Tạm dịch: Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.
70. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.
Tạm dịch: Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.
71. No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive.
Tạm dịch: Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.
72. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.
Tạm dịch: Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.
73. Never say all you know. And never believe all you hear.
Tạm dịch: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
74. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.
Tạm dịch: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.
75. Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better.
Tạm dịch: Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.
76. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey
Tạm dịch: Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.
77. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey
Tạm dịch: Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), vì thế mà khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.
78. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch
Tạm dịch: Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.
79. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein
Tạm dịch: Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.
80. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous
Tạm dịch: Đàn ông như thể những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.
81. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar
Tạm dịch: Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.
82. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis
Tạm dịch: Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.
83. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz
Tạm dịch: Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.
84. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers
Tạm dịch: Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.
85. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova
Tạm dịch: Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.
Trên đây là tuyển tập những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống ý nghĩa, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều stt hay để chia sẻ cho mọi người, đồng thời có thêm nhiều động lực để cân bằng lại cuộc sống, tận hưởng những giây phút vui vẻ hạnh phúc. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho mọi người và hãy thường xuyên truy cập Baiviethay.com để có thêm nhiều thông tin thú vị nhé.

Check Also

gia tri cuoc song dich thuc 310x165 - Hot 999 stt vui Facebook câu like khủng nhất hiện nay

Hot 999 stt vui Facebook câu like khủng nhất hiện nay

Những stt vui Facebook đã không còn quá xa lạ với giới trẻ bởi chỉ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *