5G là gì? Những điều cần biết về mạng 5G

5G l g? Cch thc hot ng ca 5G nh th no? So snh gia 5G vi 4G? n bao gi Vit Nam mi c n nhn cng ngh mng siu nh ny? Li gii p cho nhng cu hi trn s c Baiviethay.com gi trn trong bi vit ny, chng ta cng tm hiu!

5G l g?

5G- th h mng ni tip ca mng 4G v mng 3G ha hn l s bng n trong tng lai. C ci nhn khi qut v th h mng ny s gip bn sn sng cho vic cp nht cng ngh cng nh nhng tin b ca nhn loi.

5G l g?

Bn c bit 5G l g? 5G chnh l t vit tt ca 5th Generation. Ni tip 4G v 3G, 5G chnh l th h mng di ng thng minh tip theo dn ng vi nhng tin b t bin v cng ngh. Vi mi th h mng cht lng cng tng thch vi nhng cng ngh, h thng mng li khc nhau v tt nhin l t ra s i hi v ci tin hn na ca cc thit b di ng.

Hu ht nhng chic di ng hin nay u ang s dng mng 4G vi tc 100Mbit/giy khi chy vi tc cao v t ti 1Gbit/giy vi cc thit b c nh. Nh vy, th h 5G th h sau ca 4G vi nhiu ci tin hn na chc chn s em n mt tc truy cp vt tri hn na.

ngha ca 5G

Tri nghim cng ngh s tin ch v nhanh chng hn vi nhng thay i mang tnh tch cc ca th gii cng ngh m trong mng di ng l mt yu t mang tnh quyt nh. Mng 5G xut hin s em li rt nhiu ngha cho ngi dng nh sau:

  • Tc truy cp nhanh hn: ng dng ti ln ti xung nhanh hn.
  • Nhng cuc gi qua internet khng cn l iu xa l v vi mng 5g s kt ni cuc gi thoi v video s c tn hiu tt hn na. Do vy, c bit tnh bo mt cng c nng cao hn.
  • Mt mi trng internet bt c u nhanh chng v tin ch l iu m 5g s to ra.

Kin trc mng 5G

5G hot ng th no?

5G c xy dng hot ng trong bng tn bc sng milimet gia cc tn s 30GHz 300 GHz. Nu nh thay th mng 4G trn trm HAPS th nh cao nhng vn v din tch vng ph sng s c gii quyt. Nhng ni m trm pht sng trn t lin khng th ph sng, trong tng lai vi mng 5g vn c th bt c. Mng 5G to ra ng pht tn hiu thng t gim bt s cn tr ca nhng kin trc cao tng.

So snh mng 5G v 4G

  • Tc : 5G cho tc mng mnh m v nh hn rt nhiu ln so vi mng 4G. Theo c tnh l thuyt mng 5G c th em li tc ng truyn 1-10Gbit/giy. Chc chn vi mng 5G ti mt video hay ng dng s khng cn phi ch i bi ch vi s bn ti xong ri.
  • Chi ph: Chi ph xy dng v bo tr mng 5G c c tnh cao hn rt nhiu ln so vi 4G.

Khi no c mng 5g Vit Nam?

y l mt cu hi cha r cu tr li. Bi l cc nh mng ti M mi ch t mc tiu nm 2020 cho mng 5g xut hin v ph sng khp ni. S l c mt khong thi gian di na ngi dn Vit Nam c th s dng mng 5g.

Nhn chung th trng cng ngh hin nay ch c s t cc thit b c th chy c mng 5g. Chnh bi vy trong tng lai 5g s phi ng hnh cng 4g, 3g trong mt khong thi gian cng vi l s ci tin cc thit b v ng ten, ng dng qu trnh ng b 5g c din rng khp.

Hi vng bi vit trn y gip bn gii p nhng gii p cho cu hi mng 5G l g cng vi nhng vn xung quanh mng 5G.Cn rt nhiu kin thc b ch lun c cp nht ti Baiviethay.com. Hy lun ng hnh cng wed chia s bn nh!

Theo Baiviethay.com