App Văn mẫu tổng hợp cung cấp nhiều văn mẫu hay nhất

App Vn mu tng hp cung cp hn 30.000 bi vn mu t lp 2 n lp 12, tng hp nhiu bi vn hay, cht lng cho hc sinh gii. ng dng c ch xem c o, nh du bi vit hay nhanh chng, v s dng hon ton min ph

I. Thng tin ng dng Vn mu tng hp

  • Nn tng: iOS 9.0 tr ln, Android 4.1 tr ln
  • Dung lng: iOS ~26.9MB, Android ~Khc nhau ty theo in thoi
  • Loi ng dng: Sch v ti liu tham kho
  • Nh pht hnh: Huong Tran (iOS), Vietnam Education (Android)
  • Link ti app: cho Android | cho iOS

II. 5 u im chnh ca ng dng Vn mu tng hp

1. Tng hp hn 30.000 bi vn mu t lp 2 n lp 12

ng dng tng hp hn 30 nghn bi vn mu hay ca hc sinh gii t lp 2 n lp 12, bn ch cn m ng dng, nhn vo Vn mu chn

app van mau tong hop cung cap nhieu van mau hay nhat - App Văn mẫu tổng hợp cung cấp nhiều văn mẫu hay nhất

2. Son vn tng hp theo chng trnh sch gio khoa t lp 3 n lp 12 mi nht

ng dng cung cp y cc bi son vn nh hng dn tp c, tr li cc cu hi… t lp 3 n lp 12

app van mau tong hop cung cap nhieu van mau hay nhat 1 - App Văn mẫu tổng hợp cung cấp nhiều văn mẫu hay nhất

3. Chc nng tm kim nhanh chng

Bn c th tm kim da trn lp, tn bi vn, tn bi son vn… h thng s hin th nhanh chng bi bn mun tm

app van mau tong hop cung cap nhieu van mau hay nhat 2 - App Văn mẫu tổng hợp cung cấp nhiều văn mẫu hay nhất

4. Ty chnh ch xem

ng dng ny cho php bn ty chnh li giao din c, bn c th iu chnh theo thch t cn l, gin dng v kch thc ch ph hp.

app van mau tong hop cung cap nhieu van mau hay nhat 3 - App Văn mẫu tổng hợp cung cấp nhiều văn mẫu hay nhất

5. nh du bi vn hay, lu li trn ng dng

ng dng cho php bn nh du nhanh bi vn hay, bng cch nhn vo biu tng Tri tim, sau khi bn nhn vo, tri tim s lp tc chuyn sang mu , khi bn lu li bi vn thnh cng. Mun xem li, bn nhn vo mc Yu thch bn di mn hnh

app van mau tong hop cung cap nhieu van mau hay nhat 4 - App Văn mẫu tổng hợp cung cấp nhiều văn mẫu hay nhất

Vn mu tng hp cung cp trn 30.000 bi vn mu hay ca hc sinh gii t lp 2 n lp 12, ng thi cn c sn nhiu bi son vn cho bn tham kho. ng dng c giao din d s dng v hon ton min ph, nhanh tay ci t ng dng v my tham kho nhiu bi vn hay bn nh!