Bài văn biểu cảm về cây chuối lớp 7 hay nhất

Bi vn biu cm v cy chui lp 7 hay nht

Hng dn

Mi loài cây có mt v p riêng ca nó mà không th ln vào âu c. Cây chui cng vy, nó gin d, n s nh cô gái min quê. Nhng nó cng mang v quý phái nh cô gái thành th.

Cái màu c trng mà cây chui to ra cho chúng ta là màu xanh, xanh t thân cây n ngn lá cui cùng. Cây chui bám r sâu vào lòng t, thân cây láng bóng nh làn da ca nhng a tr th nhng khi chui già thì thân cây có mt lp v bc màu nâu xám, thân thng nh ct nhà. L tr con chúng tôi lúc ó thích ôm ly thân cây lm vì nó không có gai hay gì c nên chúng tôi ôm nó nh mt ngi bn.

Lá chui tn ra nh nhng cái qut nan to ln. So vi các loài cây khác thì chui là loài cây không có cành. Bp chui có màu tím và v bc bên ngoài ca nó nh nhng cánh hoa sen to ln nên nhìn rt p.

mi vùng min s có nhng cây riêng bit mà các vùng khác không th trng c nhng riêng cây chui i khp di t vit nam này âu âu ta cng thy hình nh ca nó.

Chui dng nh chng b c th gì. Nó to ra nhiu hu ích cho con ngi. Không ch bi nó em n cho con ngi nhng qu chui n rt ngon vi hng v ngt lm, màu vàng hp dn. Món bánh truyn thng trong mi gia ình vit nam ngày tt là bánh chng, bánh giày thì lá chui là lp v ngoài to nên hng v c sc ca món bánh truyn thng ó. Thân chui có th cho ln n. Thnh thong có ngi còn xin c r chui v làm thuc.

Tui th em cùng các bn ùa nghch bên nhng cây chui nào là móc võng nm, nào là ly lá chui làm chi…Mùa hè, màu xanh ti mát ca lá chui cùng nhng cn gió hiu hiu làm tan i cái nng oi khó chu. Ting nhng tàu lá chui xào xc, ve kêu râm ran, chim hót líu lo to thành bn giao hng mùa hè ca tui th em.

Em yêu quý cây chui lm và thm cm n thiên nhiên ã em n cho con ngi loài cây có ích này.

Ngun: Vietvanhoctro.com