Bài văn tả cảnh đẹp quê hương em hay nhất

Bi vn t cnh p qu hng em hay nht

Hng dn

Gia màu xanh y, ni lên mt màu trng tinh ca cn cát. Dc theo b bin là nhng rng da xanh um ang vy tay chào gió. Phía xa là nhng ngôi nhà mái ngói ti. Núi và bin k sát bên nhau to nên mt v p hu tình huyn o. Cnh p trong tranh làm em t hào v t nc mình, em mong mun mt dp nào c n ó ngh ngoi và thng thc cnh p.

Bài làm 2: CNH P CA À LT

à Lt là mt trong nhng cnh p ca x s Cao Nguyên. ó có nhng rng thông bt ngàn, quanh nm xanh bic. Có thác Pren hùng v, nc t trên cao xung réo m m tung bt trng xóa. Con ng vào thành ph quanh co, có nhlu ngôi bit th vi nhiu dáng v khác nhau nhng u toát lên s sang trng và lch thip sn có ca nó. H Xuân Hng nm gia trung tâm thành ph, mt nc phng nh gng, phn chiu sc tri êm du. Cnh ó là khách sn Palace sang trng và lch thip sut ngày a ón khách du lch dn thm thành ph. i xa hn mt chút là thác Cam Ly nc xi ào ào. Hai bên b sui nhng cây thông nghiêng mình lòa xòa lá bic soi gng. H Than Th nc trong xanh êm soi bóng nhng tòa nhà có hàng thông bao quanh reo nhc sm chiu.

à Lt còn là khu vn ln ca hoa và cây trái x lnh. Nhng vn lê, táo… sai tru qu. Nhng vn su hào, xà lách, ci bp… mon mn toi xanh tri nahiêng di chân núi trông nh mt tm thm mênh mông bt tn.

Ôi! Nói sao ht nhng nét p nên tho ca à Lt. Các bn i! Các bn hãy n thm à Lt nhé!

BÀI LÀM 3: T CNH P QUÊ EM

Em c sinh ra và ln lên ti Hòa Bình, ni có công trình th k – nhà máy thy in ln nht ông Nam Á, Trong cm công trình này, không th không nhc n tng ài Bác H, Em rt t hào v công trình ý ngha này.

Tng ài Bác H c xây dng trên i ông Tng, cao 18m, nng hn 400 tn, làm bng cht liu bê tông granit. Em nghe cô hng dn viên gii thiu, cht liu này s không b mc và mài mòn theo thi gian. Tng Bác t trên i cao và v trí cao p nht ca công trình thu in Hòa Bình. Ni ây, Bác hng v công trình th k, lòng h, dòng sông à và thành ph Hòa Bình.

Bc tng c sáng tác da theo ý tng khi Bác v thm Hòa Bình nm 1960, Bác ã ch tay xung dòng sông à hung d và nói: "Phi bin thu tc thành thu li. Mc ích cui cùng phi chinh phc dòng sông có li ích lâu dài cho toàn dân". Bàn tay trái ca Bác nh ang ch xung dòng sông à chính là minh ha cho câu chuyn ó. Di chân tng Bác là by mi chín bc thang tng trng cho by mi chín mùa xuân ca cuc i Bác. Ngay trên b ng di chân tng Bác có ghi bn câu th ca Bác: 

"Không có vic gì khó
Ch s lòng không bn
ào núi và lp bin
Quyt chí t làm nên

Phía di bài th là các hoa vn cách iu tng trng cho sóng nc sông à. Phía sau tng Bác là hình tng nhng ám mây bng bnh, hòa quyn, làm cho hình tng Bác H ni lên hoành tráng, nên th gia không gian sông nc, mây tri hùng v.

ng phía di sông à, chúng ta ngc nhìn vn c ngm Bác kính yêu vi khuôn mt hin t, phúc hu. Cng ti nhiu v trí trong khu vc thành ph Hòa Bình vân có th ngm nhìn tng Bác khi màn êm buông xung nh h thng in èn chiu sáng.

Nhiu nm nay, Tng ài Bác luôn c la chn là im bn pháo hoa êm giao tha. Vào thi im ó, b m thng cho em lên ó xem pháo hoa và tháp hng báo công n Bác, cu mong nm mi nhiu iu may mn, tt lành. êm giao tha tng ài Bác càng tr nên p lung linh l thng.

Tng ài Bác nhiu nm nay ã tr thành mt im du lch ni ting a phng em và thu hút khá ông khách n tham quan. Cui mi nm hc, cô trò chúng em u n dâng hng báo cáo thành tích t c trong nm hc va qua vi Bác.

Em rt t hào v công trình tng ài Bác H và khâm phc s sáng to ca các kin trúc s tài nng. Em t ha s c gng hc tp qt nhiu thành tích tt, dâng lên Bác kính yêu!

Ngun: Vietvanhoctro.com