Bài văn văn biểu cảm tả về cây khế lớp 7

Bi vn vn biu cm t v cy kh lp 7

Hng dn

Vn nhà em có nhiu cây cnh p, c trng trong nhng chic chu bng s xinh xn, nào là cây lc vng, hoa chiu thy, cây xng rng, a lan… nhng em thích nht là cây kh ngt.

Cây có cành lá xum xuê, che kín mt góc vn. Quan sát k hn, cây li ging nh mt anh chàng võ s khe mnh, lc lng. Cây cao gn mt mét, tán lá rng chng na mét vuông.

Thân cây ch to hn c chân em bé, v màu nâu m, sn sùi, t ó vn ra nhng cành cây mp mp, chc chn, gánh nhng chùm qu nng tru. Lá kh màu xanh nht, mc u tm tp. Xen k gia màu xanh ca lá và qu là nhng chùm hoa màu tím nh li ti, ha hn cho nhng qu ngt trái mùa. Qu kh có nm múi, ban u là màu xanh, khi chín chuyn màu vàng ti trông tht hp dn. Khi n, nó có v ngt thun khit, mát giòn.

Hng ngày, sau khi i hc v, em li chm sóc, ti nc cho cây. Cây kh rung rinh theo làn gió, mng vui ón nhn nhng làn nc mát tm u cho c th, ngày càng phô ra nhng chùm qu nng tru trông tht thích mt.

Em coi cây kh nh ngi bn thân ca mình và luôn t nhc nh rng: "Chm lo cho cây Chính là t chm lo, làm p cho cuc sng ca minh ".

Ngun: Vietvanhoctro.com