Biểu cảm về cây Mai ngày tết

Biu cm v cy Mai ngy tt

Hng dn

Mùa xuân n! Hàng ngàn bông hoa ua nhau khoe sc, ua nhau khoe nhng b cnh màu rc r: này là hoa hng vi mùu rc, này là hoa cà vi màu tím ni bt, này là hoa sa vi b cánh trng ti,…nhng trong s ó, em vn thích nht hoa mai vàng.

Tt n! Mùa xuân n! Hoa mai vàng là nht. C ra ph mà xem. Nhà nào nhà ny u trng mt chu mai vàng ti thm. Tuy hoa hng c mnh danh là n hoàng ca các loài hoa, nhng Tt n thì cng phi nhng hoa mai vàng mt bc. Vì th ây là loài hoa em yêu thích nht. Thn cây, cành cây nho nh, sâm sm to ra vô vàn bông hoa vàng rc r.

Cây mai trng bày trc nhà em là do m mua v. Em trang trí cho cây hoa bng mi th: câu chúc tt, bao lì xì, hình Phúc-Lc-Th,… Cây mai ng ón khách ngày Tt… Gió thi làm nhng cnh hoa lung lay nh nhng cánh tay vy chào khách quí.

Em thích Tt cng nh rt thích loài hoa biu tng cho mùa xuân! có c mt cành hoa mai p trng bày trong ngày Tt, hng ngày em va chm sóc, ti nc cho cây va lng l ngm nhìn cây ln lên ti tt nh mt ngi bn thân. Tht vui bit bao khi thy mt búp non n ra mt bông mai vàng xen gia nhng lá xanh nho nh, cành cây yu iu, mùi thm thoang thong. Hình nh này khc sâu trong kí c em!

Em luôn dành mt tình cm c bit vi cây mai! Không ch n thun là loài hoa c trng bày trong ngày Tt mà còn hn th na ây là mt ngi bn thn ca em.

Em rt yêu hoa mai! Trc kia, bây gi và c sau này. Em luôn mong mùa xuân n c thng thc v p ca cnh mai vàng vi mùi hng ngt ngây lòng ngi.

Ngun: Vietvanhoctro.com