Bình luận câu nói “Học đi đôi với hành”

bi: Bnh lun cu ni “Hc i i vi hnh”

Bi lm

Trong cuc sng ca chng ta ai cng c nhng c m ca mnh, chnh v vy con ngi thng c gng tch ly kin thc t nh trng, t sch v c nhng kinh nghim qu bu. Nhng mun t c thnh qu th cn phi c nhng thnh qu thc tin th hin vic “Hc phi i i vi hnh”

Hc l g? Chnh l vic tch ly kinh nghim nhng kin thc cn c trong sch v. Cn hnh l g? chnh l vic p dng kin thc vo con ng thc tin trong cuc sng.

Trong cuc sng n chnh l nhng bi hc kinh nghim tt p cho mi ngi chng ta lun c mt thc t trch nhim v vic hc tp ca mnh sao cho c hiu qu tt nht, khng phi ch l hc l thuyt sung khng c thc t, khng p dng c vo thc t. M hc th cn phi c gi tr thc t cn phi pht huy vai tr ca nhng l thuyt minh hc vo cuc sng t c hiu qu cao.

Hc v hnh lun l qu trnh ng hnh i i vi nhau, hai qu trnh ny nh hai mnh ghp hnh i bn thn thit.N s gip cho to nn cho con ngi mt nn tng tng lai vng chc khi chng ta c l thuyt tt th vic p dng vo thc t s tt hn.

hoc di doi voi hanh - Bình luận câu nói "Học đi đôi với hành"
Bnh lun cu ni “Hc i i vi hnh”

Trong cuc sng hc v hnh lun l mt qu trnh mt chu k hon thin to dng lm tin cho nhau to ra nhng tin tt lnh, lm cho qu trnh chng ta hc tp lm vic n b sung v bi p cho mi ngi chng ta phi tri qua qu trnh tu dng rn luyn tt nht to nn gi tr cuc sng c ngha.

Trong ngha ca cu ni “hc i i vi hnh” n th hin ngha v cng to ln cng nh tm nh hng su sc ca thc tin ti cuc sng ca con ngi. Vic hc hnh khng ch l l thuyt l sch v m cn phi i vo cuc sng thc tin mi c th mang li s thnh cng cho con ngi.

Hc i i vi hnh c ngha v cng mnh m, c tc ng rt ln vi cuc sng ca mi con ngi. Nu chng ta mun lm nhng vic ln th cn hc tp tt, tch ly nhiu kinh kim ca kin thc trong sch v, p dng n vo cuc sng thc tin c th t c thnh tu to ln.

Cu ni “hc i i vi hnh” chnh l kim ch nam, l phng chm soi ng dn li cho mi chng ta vng vng t tin bc i vo cuc sng ca mnh, cho ta nhiu bi hc c nhng gi tr cn cung cp ngun tri thc to ln, cho mi chng ta, cho chng ta nhng bi hc hu ch.

Hc chnh l mt qu trnh khng th no c im dng, n tri chy i mi ngy nhng khng bao gi c im kt. Khi con ngi hc s cho chng ta c nhng bi hc hu ch, kin thc, to ln.
Chnh sch v l ngi bn cung cp cho chng ta nhng thng tin hu ch cho tt c con ngi, gi tr ca n li cho chng ta l v cng to ln.

Vic chng ta p dng kin thc trong sch v vo thc t cuc sng chnh l mt vic quan trng. Nu nh mt nh khoa hc to ra nhiu cng trnh nghin cu nhng li khng bao gi thc hin nhng cng trnh trong thc t, th tt c ch l vin vng, khng mang li gi tr cho cuc sng con ngi.

Nu nh chng ta ch bit hc m khng c hnh th tt c ch m ng giy ln, l mt m l thuyt sung khng c g l gi tr thc tin. Cu ni “Hc phi i i vi hnh” lun l mt qu trnh tn ti song hnh to nhng vin gch vng chc cho tng lai ca mt con ngi.

Trong cuc sng ca mi chng ta c rt nhiu tm gng trong hc tp v cng qu gi nh vic ch tch H Ch Minh hc tp theo ch ngha Mc- L nin, tm con ng cu nc gii phng dn tc Vit Nam theo cch mng thng mi Nga.

Ch tch H Ch Minh vn dng n mt cch khoa hc, khin cho con ng gii phng dn tc chng li thc dn Php v M v cng thnh cng a dn tc Vit Nam t nc n l thnh nc hon ton t do.

Vic mi chng ta hc tp v rn luyn kin thc p dng nhng kin thc mnh hc c trong thc tin l iu v cng quan trng mnh m, s gip con ngi trng thnh t c thnh tu trong cuc sng.

Tho Nguyn