Bình luận câu nói “Tình thương là hạnh phúc của con người”

bài: Bình lun câu nói "Tình thng là hnh phúc ca con ngi"

Bài làm

Mi chúng ta ai sinh ra cng có nhng c tính lng thin bn cht ca mình mà c pht thng nói là "Nhân chi s tính bn thin". Khi chúng ta mang li hnh phúc cho ngi thân, hay nhng ngi xung quanh mình chính bn thân chúng ta cng cm thy vô cùng hnh phúc, trái tim m áp nh có mt ngn la si m.

Trong cuc sng s tt p nu nh chúng ta bit chia s, thng yêu và dành tình thng cho ca mình dành cho ngi khác. Nó th hin tình cm cao quý ca ngi gia ngi vi con ngi, th hin tình thng yêu trong cng ng.

Chính vì tình thng vô cùng ý ngha vi cuc sng ca con ngi nên mi chúng ta cn phi bit quan tâm giúp ngi khác xung quanh mình. Không nên ích k sng ch bit bn thân mình mà th vi ni bt hnh vi nhng ngi xung quanh.

Tình thng là gì? Chính là s quan tâm chia s, là tình cm bn cht gia con ngi và con ngi. Còn hnh phúc là gì? Chính là tâm trng vui sng ca con ngi khi t c nhng c m ca mình.

tinh thuong la hanh phuc con nguoi - Bình luận câu nói "Tình thương là hạnh phúc của con người"
Bình lun "Tình thng là hnh phúc ca con ngi"

Tình thng thng có trong tt c trong con ngi trong xã hi, nhng nó xut hin khi con ngi tht s có trái tim m áp, có trái tim bit thng yêu ngi khác. Sng trong mt gia ình chúng ta cn phi có tình thng yêu vi cha m, ông bà, anh ch.

Khi con ngi sng trong mt xã hi cng ng mà bit dành tình thng cho nhau ngi s luôn vt qua nhng khó khn th thách, s phn u ht mình vt qua nhng khó khn th thách t c c m ca mình.

Khi chúng ta dành tình thng cho ngi khác thì cng s có nhng lúc khi chúng ta gp khó khn cn mt bàn tay giúp chúng ta s c ai ó s chia, giúp vt qua nhng khó khn ca mình. Tình thng chính là nim hnh phúc vô cùng quý giá nó áng trân trng vi mi chúng ta.

Trong cuc sng ca chúng ta có nhng ngi kém may mn hn chúng ta nên, nu chúng ta có th giúp ngi khác thì nên th hin tình thng ca mình vi nhng ngi trong cng ng. Chính vì vy, ngi xa mi có câu "Lá lành ùm lá rách" nhm th hin tình cm tng thân tng ái gia ngi vi ngi.

Tuy nhiên, tình thng cng cn phi úng ni úng ch, nhiu gia ình trong cuc sng cha m ít con có iu kin kinh t nên thng chiu chung con cái mình quá mc, thng con cái quá mc, thng làm con cái mình ht các vic cn thit. Chính vì vy, mà con cái thng li vào cha m, không có tính t ch.

Cng có nhng k li dng tình thng ca ngi khác làm chuyn phm pháp, bt lng nh hng ti s phát trin ca xã hi, gây ra mt trt t tr an, làm cho xã hi càng ngày càng lon, không c bình yên hnh phúc.

Con ngi có nhiu cách th hin tình thng khác nhau vi nhng ngi khác nhau trong cuc sng, có th bng hành ng có ích, có ý ngha vi cuc sng con ngi.

Trong xã hi ngày nay có nhng ngi quá bn rn vi công vic ca mình con ngi phi chy ua vi vic mu sinh nhng không vì th mà chúng ta b i tình thng gia con ngi vi con ngi vi nhau. âu ó, trong cuc sng vn có nhng tm lòng nhân ái luôn m rng gia con ngi vi con ngi. Nh các bn sinh viên thng có chin dch "Mùa hè xanh" giúp ngi khác kém may mn, hoc nhng ngi cn giúp .

Hoc nh mi nm min Trung nc ta thng có nhng trn bão làm cho ngi dân ca chúng ta gp nhiu khó khn trong cuc sng mt ht nhà ca, ca ci vt cht nhân dân c nc u chung tay góp sc giúp cho ngi ng bào Min Trung. Th hin tm lòng tình thng ca con ngi vi con ngi gia ng bào vi nhau.

Tình thng chính là nim hnh phúc ca con ngi, ch cn chúng ta chia s ng cm vi nhng ngi khó khn hn mình thì cuc sng ca con ngi s có th m áp hn. Cuc sng s tr nên hnh phúc hn, m áp tình ngi, con ngi tr nên gn gi vi nhau hn.

Tho Nguyên