Bình luận câu nói “Uống nước nhớ nguồn”

Đề bài: Bình luận câu nói "Uống nước nhớ nguồn"

Bài làm

Những ân tình thủy chung, thể hiện tình cảm "Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" chính là truyền thống đạo lý ngàn đời của người dân Việt Nam, trải qua hàng trăm nghìn năm thì truyền thống lịch sử đó vẫn không phai mờ.

Bài học đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đã trở thành tục ngữ, thể hiện những đạo lý sâu sắc thấm thía trong tâm hồn hàng triệu người dân nước ta. Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" chính là hình tượng vô cùng tươi đẹp, hàm chứa một đạo lý tư tưởng tình cảm vô cùng tốt đẹp, trong truyền thống con người.

Uống nước nhớ nguồn thể hiện tình cảm con người cần phải có truyền thống đạo đức, khi người ta tốt với mình thì mình cần phải nhớ ơn, có cơ hội thời gian thì phải cố gắng đền đáp ơn nghĩa của người đó. Nó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn.

uong nuoc nho nguon 1 - Bình luận câu nói "Uống nước nhớ nguồn"
Bình luận câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn"

Câu nói "Uống nước nhớ nguồn" nói lên mối quan hệ truyền thống lịch sử, trong đời sống xã hội. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện nay được sống trong thời bình, thì cần phải biết ơn thế hệ đi trước những người đã hy sinh vì dân vì nước.

Không tiếc xương máu của mình để cho dân tộc của nước ta được bình yên, như ngày hôm nay. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta bưng bát cơm lên cần phải biết ơn những người đã hy sinh, cho chúng ta được như ngày hôm nay.

Những ngày 27/7 ngày thương binh liệt sĩ chúng ta cần phải tri ân những người đã khuất những người đã đi trước hy sinh xương máu vì dân tộc. Những ngày lễ tưởng niệm những bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhà tình nghĩa thể hiện sự biết ơn của con cháu hôm nay với những người có công với đất nước. Những tầng lớp đi trước đã hy sinh tuổi xuân, và xương máu của mình cho đất nước.

Hành động tri ân này thể hiện sự biết ơn của con người hôm nay với thế hệ đi trước, thể hiện truyền thống đạo lý " Uống nước nhớ nguồn". Câu tục ngữ này nói lên mối quan hệ vô cùng tốt đẹp một truyền thống giàu đạo lý giữa con người với con người dù trải qua hàng trăm năm.

Nó thật sự là một nhân sinh, thể hiện truyền thống đạo lý vô cùng tốt đẹp, nhắc nhở con người không quên đạo lý sống truyền thống thủy chung.

Lòng biết ơn chính là một thứ tình cảm quý báu vô cùng tốt đẹp, câu tục ngữ 'Uống nước nhớ nguồn.. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" chính là thể hiện sự biết ơn của thế hệ con cháu với tầng lớp tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta.

Câu tục ngữ thể hiện sự biết ơn của nhân dân với những người đi trước, đã cống hiến rất nhiều xương máu để trở thành một quốc gia độc lập như hôm nay.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?.
Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn
.

Trong cuộc sống người nhân hậu làm ơn thì không bao giờ nghĩ tới chuyện trả ơn. Họ coi việc giúp mọi người chính là việc chính nghĩa nên làm làm cho lương tâm họ cảm thấy hạnh phúc ấm áp.

Chứ không trông mong sự trả ơn. Chính vì vậy, những người làm việc thiện trong xã hội thường phải không mong báo đáp. Bởi người xưa đã có câu nói "Làm ơn há để cho người trả ơn". Họ chỉ là những người muốn mang việc thiện điều tốt đến với mọi người, muốn chia sẻ tình thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có ơn với đất nước.

Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" là một bài học làm người, một truyền thống đạo lý vô cùng tốt đẹp, một truyền thống đạo lý ngàn đời của nước ta.

Đông Thảo