Cảm nghĩ của em về lần đầu tiên bước chân vào cổng trường trung học phổ thông

bài: Cm ngh ca em v ln u tiên bc chân vào cng trng trung hc ph thông

Bài làm

Trong i hc sinh ca chúng ta ai cng có cho riêng mình nhng k nim, khonh khc không th nào quên c quãng hc sinh ngây th, trong sáng, nhng k nim b ng ngày u bc chân vào trung hc ph thông.

Và i vi tôi cng nh bao nhiêu ngi khác, nhng tháng ngày chia tay mái trng cp hai thân thng bc chân vào cánh cng ngôi trng mi ó là mt thi khc vô quan trng, khin con ngi ta va có chút lo lng, va là nhng du n khó phai.

Chia tay vi nhng chic khn quàng thm ti, gi chúng ta ã thành nhng oàn viên thanh niên u tú, ngng ca ca thi k cp ba ang hé m cho chúng ta mt cánh ca mi, khin cho trái tim tui hc trò không ngng hi hp. Tôi cht cm thy mình ang nh tr li ngày u tiên i hc, khi b ng bc chân vào lp mt nép mình sau lng áo ca m.

Thi gian c trôi i mt cách lng l khin cho con ngi ta nhng k nim còn mãi. Nó ã khc lên trái tim mi ngi hc trò nim say mê vi nhng k nim ca mt thi tui tr. Nhng k nim khi ã chia tay vi nhng tia nng, nhng ting ve, trong veo ca ngày hè rc hoa phng v.

Khi kt thúc nhng ngày hè oi , mt mùa thi cng thng vi nhng giây phút vô cùng hi hp khonh khc tu trng bt u bc chân vào mt ngôi trng mi s khin chúng ta vô cùng b ng khi bt u mt chân tri mi vi mt nh cao tri thc mi chúng ta cùng chinh phc.

Khi ngm nhìn nhng ô ca s có nhng cánh bng lng tim tím, nhng bông hoa phng trái tim mong manh ca tui mi lm trong tôi cht rung lên nhng cm xúc xn xang khó t.

Tháng Tám khi khúc giao mùa ca mùa thu bt u ti, khi nhng chic lá vàng u tiên trên cành cây ri xung, theo mùi gió heo may se se lnh thi qua làn tóc, mùi hng i phng pht âu ây, chính lúc ó thì giây phút giây cánh ca i hc sinh ca tôi bc sang mt th gii muôn màu muôn v mi.

Tt c tr thành nhng k nim khó phai trong tui thn tiên ca tôi v ngày u tiên tu trng trung hc ph thông. Gi ây, tôi ã bc chân vào mt môi trng vô cùng mi m, c thc sc mình trên mt chng ng mi ca i ngi, c gp g nhiu bn bè, thy cô.

Tôi vn nh nguyên cái cm giác tinh khôi mi m khi bc chân vào th gii muôn màu ó. Ngày u tiên n vi mái trng mi, mái trng trung hc ph thông Phong Châu là mt ngày vô cùng nng p, không khí mùa thu vô cùng du dàng, d chu, nhng cn gió heo may thi vào trong tóc khin cho nhng tà áo dài ca các bn n sinh tung bay pht phi.

ngay dau buoc vao ngoi truong thpt - Cảm nghĩ của em về lần đầu tiên bước chân vào cổng trường trung học phổ thông
Cm ngh v ngày u tiên bc chân vào trng THPT

Trc mt tôi bu tri vô cùng trong xanh vi nhng ám mây lng l trôi nhè nh vào khong không bao la, di nhng tia nng vàng lóng lánh, xiên qua nhng chic lá ta nh mt bc tranh c dt lên bng nhng tia nng.

Tôi cm thy nh mình ã trng thành hn rt nhiu và dng mi cm xúc ca tôi u mang mt d v vô cùng mi l, xn xang, xao xuyn bit bao nhiêu?

Cánh cng trng trung hc ph thông Phong Châu có hàng bng-giôn rt to, c cng trên nn phông dòng ch "Chào mng các em hc sinh lp 10" lòng tôi cht trào dâng nhng cm xúc vô cùng vui sng hãnh din vì mình gi ây là hc sinh mi ca mt ngôi trng ln có tên tui gn 40 nm.

T ngoài cng i vào hình nh p vào mt tôi u tiên là dãy nhà hai tng hình ch I vô cùng mi m, vi nhng bn hoa nhiu màu sc c các bác lao công ct ta vô cùng gn gàng p mt, phía bên tay trái tôi mà mt dãy nhà hai tng khác hình ch U, theo nh các anh ch lp trên cho bit ó là dãy nhà ca lp 10 chúng tôi. Tôi s c hc ó.

Mi th vô cùng ti mi và có chút l lm nhng bng s t tin vn có ca mình tôi ã i thng v phía dãy nhà ch U ó, tìm ti lp 10A5 chuyên Anh ca mình, bt u mt chng ng chinh phc tri thc mi.

Trc ca ca dãy nhà hai cây phng v rt to nhng bông phng v n mun còn sót li sau nhng ngày hè oi , là rc cháy c mt khong sân. Nó to nên mt im nhn không th nào quên trong lòng tôi v bui tu trng trung hc ph thông nm y.

Khonh khc tôi cm thy bi ri khi bt gp mt cái nhìn t ngi bn khác gii ngi ni góc sân trng nhìn mình mt cách tò mò, ri bt cht ct ting nói "Bn là hc sinh mi phi không?" tôi cm thy má mình ang nóng dn lên, chc gi nó trông ging hai trái cà chua chín mng lm. Không tr li ngi bn ó, mà tôi ch khe kh gt u. ri chúng tôi bt u mt tình bn mi cho sut quãng thi gian hc chung mái trng ph thông.

Sau này khi chúng tôi ã chi thân vi nhau, tr thành ngi bn thân thit không th thiu trong cuc sng, thì tôi mi nghe bn y nói rng "Lúc nhìn thy ôi mt ng ngác ca tôi bn y ã cm thy mn tôi và mun kt bn". Chính nh ngày tu trng ó, mà tôi có tht nhiu bn mi, c gp thy cô giáo mi, c hc mt ngôi trng có truyn thng lch s hiu hc lâu i.
Quãng thi gian ba nm trôi i tht nhanh, nhng tri thc mà chúng tôi cùng nhau lnh hi c mái trng thân thng trung hc ph thông Phong Châu là vô cùng quý giá. Nó s là hành trang a chúng tôi vng bc vào i, tr thành nhng sinh viên u tú, thành nhng ngi xây dng t nc mai sau.

Dù cho thi gian có trôi i bao nhiêu nm na, thì vi tôi k nim ngày u tiên tu trng trung hc ph thông s không bao gi có th phai m, bi nó là mt k nim vô cùng ngt ngào ghi li mt du mc trong lch s i tôi.

ông Tho