Cảm nghĩ về cây Bàng trên sân trường em lớp 7

Cm ngh v cy Bng trn sn trng em lp 7

Hng dn

Gn vi kí c thi áo trng ca mi cô cu hc sinh là di nhng tán cây bàng rng khp sân trng

Cây bàng là loài cây mc khp t nhng hm xóm, n cnh các con sông ri mc tràn lan khp sân trng. Cây bàng nh mt cái ô che nng che ma khp các làng quê.

Cây Bàng vn ra nhng cánh bàng rng, mc thành tng lp xp chng lên nhau. ng di cây bàng ta cm thy d chu di mt mùa hè oi nng nng, di nhng cn ma rào mc dù không che ma c ht nhng nó cng c to thành cái ô tm thi mi dp ma rào cht ti.

Cây Bàng là loài cây gn vi tui th chúng tôi. Mi ngày trc gi hc hay gi ra chi chúng tôi li t tp di góc cây bàng k chuyn trên tri di t cho nhau nghe. Chi nhng trò chi ca tui tr th. Ngi di góc cây bàng chúng tôi cm giác nh bàn tay m giang rng che nng cho các con th ca mình. Cái nng nc ca thi tit làm chúng tôi phát minh ra cây qut tay c làm t chính lá bàng, lá bàng nh mt cái qut nan.

Nó gn vi th h hc trò di nhng mái trng. Hc t cp mt lên n cp hai cp ba, hình nh cây bàng luôn có trc mt chúng tôi. Gi ra chi là gi gii trí chúng tôi ngi di nhng gh á sân trng trao i bài cùng nhau.

ó cng là im hn quen thuc ca mi hc sinh chúng tôi vì l ng nhiên không ch nào li mát và che khut ánh nng hn ch ó. im hn ó gn vi nhng ngi bn thân quen là cùng nhau nhy dây, cùng nhau chi ùa

Vào mùa ông nhng tán lá xanh ngt ó không còn na, vy là chúng em phi i n lúc nó hi sinh. Nhìn cây bàng em cm phc s sng ca nó, nó tr tri gy hao vào mùa ông bao nhiêu thì nó li càng t ra sc sng mãnh lit vào mùa xuân by nhiêu

Chúng em thm xem cây bàng nh là ngi bn tri k ca mình vy, nó luôn luôn có mt trên bc hành trình hc tri thc ca chúng em

Ngun: Vietvanhoctro.com