Cảm nghĩ về người bạn thân

Cm ngh v ngi bn thân

Bài làm

T khi bc chân vào môi trng hc ng, tôi ã c làm quen và tip xúc vi rt nhiu bn bè. Mi ngi bn có mt v khác nhau và i vi mi ngi tôi li dành cho h nhng tình cm quý mn khác nhau. Nhng trong rt nhiu nhng ngi bn mà tôi quý mn y, ngi bn mà tôi yêu quý nht, ngi luôn ng hành vi tôi trong mi nim vui, ni bun, không th có t nào thích hp hn hai ting “bn thân’ nói v bn, ó là Minh Anh.

Minh Anh hc cùng vi tôi ngay t nhng ngày u cp sách n trng. Tôi và bn chi vi nhau cng t nhng ngày ó, nhng tr thành bn thân thì tôi không nh rõ t khi nào na. Tôi ch bit rng hng ngày chúng tôi èo nhau i hc trên mt chic xe p và có tâm s trong lòng thì ngi u tiên tôi tìm n là Minh Anh. Minh Anh trong mt tôi là mt cô bn ht sc d thng và áng mn. Bn có ôi mt to, khuôn mt thanh tú vi im nhn là cái mi dc da xinh xinh. Nhng có l trong muôn vàn nhng th áng chú ý y thì gây n tng vi tôi hn c là vng trán cao biu l s thông minh, lanh li ca bn. Minh Anh hc rt gii, bn li là cây vn ngh xut sc ca lp. Mi ln lp có chng trình vn ngh thì bn là ngi t tin xung phong u tiên. Tôi và các bn trong lp u rt thích nghe Minh Anh hát. Mi khi ti lt bn biu din thì trong lp dng nh không có ly mt âm thanh nào khác ngoài ting hát trong tro nh chim sn ca ca bn. Ting hát y nh xua tan ht mi mt nhc sau mi gi Vn, gi Toán cng thng. Tôi quý Minh Anh lm, may mn nht ca tôi có l là c làm bn thân ca bn. Tôi còn t hào vì có ngi bn thân luôn nhit tình giúp ngi khác nh Minh Anh. Trong lp, dù ch chi thân vi tôi nhng không có ngha là bn không hòa ng vi mi ngi. Nhc n Minh Anh, không ai có th quên c hình nh cô lp phó hc tp gng mu. Nhìn khuôn mt bn lm tm m hôi mà vn say sa ging li my bài tp khó cho các bn trong lp, tôi càng thêm khâm phc và yêu quý bn hn. Nhiu lúc chúng tôi c ng Minh Anh chính là cô giáo nh ca mình.

Dáng ngi nhanh nhn vi n ci luôn thng trc trên môi cng không che lp c hoàn cnh khó khn ca bn. Nhà Minh Anh không khá gi lm. Li là ch ln trong gia ình nên hàng ngày bn phi ph giúp ba m trông nom quán n nh. Thi gian dành cho vic hc không có nhiu mà bn vn hc rt gii, tôi hiu bn ã khéo léo bit bao trong vic sp xp mt thi gian biu phù hp. Thng bit bao nhiêu cái dáng hình nh bé mà vn nhanh nhn bng n cho khách ca bn. Nhng lúc chúng tôi ti quán, dù mt nhc, Minh Anh vn rt h hi. Có ln bn ci bo: “ph quán cng có thú vui ca nó, bây gi nu bo mình ngh làm chc mình không chu c âu”. Tôi càng yêu hn cái ngh lc phi thng ca bn. Dù bn rn là vy mà Minh Anh vn dành thi gian giúp tôi trong hc tp. Có mt ln tôi b bnh nm nhà c tun, vy là c tun Minh Anh chép bài ri li qua ging bài cho tôi. Bn mun chc chn rng sau mt tun nm ging bnh, khi i hc tr li, tôi vn theo kp tin ca lp. Tôi bit n Minh Anh nhiu lm. Lúc nào tôi cng t nh phi tht c gng áp li xng áng nhng gì mà bn em li cho tôi. Tôi hi vng s mãi mãi c chi cùng, hc cùng vi Minh Anh. Có bn là bn thân, tôi bit tôi ngày càng sng tt và hoàn thin mình hn.

Cm n cuc i ã ban tng cho tôi ngi bn tuyt vi nh vy. Chìm trong hnh phúc ca tình bn, tôi không quên phi luôn c gng gìn gi và làm cho tình bn y ngày càng bn vng và thm thit hn.