Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Cm ngh v n ci ca m

Hng dn

N ci p nht trong trái tim tôi là n ci ca m tôi. Mi khi nhìn thy m ci nim hnh phúc trong tôi li dâng trào. Vì mt iu n giãn m vui thì tôi vui gp bi phn.

N ci ca m cha chan tình yêu thng i vi các con. M ci khi chúng tôi có nim hnh phúc ca riêng mình. M vui ci t nhng bc u chp chng ca nhng a con; t nhng vn à i bt u tp nói.Nh trong câu dao:

Cha là ch da, m là gi êm

N ci ca m còn là nim hnh phúc

M ci khi thy con vui, m nng lòng khi thy con bun. ó là n ci ca mt ngi ph n thân thin, bao dung làm sao. M sng vi cái tâm ca mt ngi trn tc.
M không ch ci khi thy gia ình mình hnh phúc, nhng a con mình ngoan ngoãn mà m cng dành tng n ci bày t nim vui vi mi ngi xung quanh.

Hnh phúc ca mi ngi cng là hnh phúc riêng ca m. M ci khi thy nhiu tr em m côi c sng vi y tình thng ca xã hi. M ci vi tm lòng thin nguyn ca nhng ng ho tâm giúp nhng ngi vùng quê xa xôi thiu thn.

N ci y ca m nh tip sc cho chúng con trên mi hành trình. Ch cn m ci thì cho dù khó khn n bao nhiêu con vn không nn lòng. Có th sau này con có vp ngã trên ng i i chng na, thì con hiu mt iu m s không cau có mà s dành mt n ci khích l tinh thn chúng con.

N ci y là nim tin, là l sng ca cuc i tôi!

Hnh phúc trong tôi n gin là c nhìn thy m ci. Vì luôn mun nhìn thy hình nh ó, tôi ã và ang c gng làm mt a con tht ngoan, m không u phin, m có th ci trong nim hnh phúc ca riêng mình ch không phi ch bit ci cho hnh phúc ca chúng tôi na.

Ngun: Vietvanhoctro.com