Cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh

bài: Cm nhn ca em v nhân vt “tôi” trong truyn ngn “Tôi i hc” ca Thanh Tnh

Bài làm

"Tôi i hc" là mt cun hi ký y xúc ng ca nhà vn Thanh Tnh khi k li tâm s ca mình ngày u tiên c m dt tay ti trng trong bui khai ging u i ca con ngi.
Nhà vn Thanh Tnh bng ging vn gin d, ht sc chân thành, nhng nhiu sc gi cm hp dn thu hút ngi c tác gi ã a ti cho ngi c nhng cái nhìn mi m trong nhng trang vit ca mình. Nó va nh nhàng, du dàng m thm va thanh khit ngt ngào nh mùa thu vàng mênh mang.

Nhân vt cái tôi tr tình ca tác gi Thanh Tnh c khc ha vô cùng mnh m gây n tng ln, xúc ng li nhng n tng cm xúc khó phai trong lòng ngi c, ngi nghe, làm con ngi c khi gp trang sách li còn cm thy nhng d âm ca bui tu trng còn ngân vang mãi.

Tác gi Thanh Tnh ã tri lòng mình qua tng dòng mc, trang sách u cha ng vô vàn nhng cm xúc vô cùng bâng khuâng nghn ngào xúc ng ca mt cu bé sáu tui ln u tiên ti trng, nhìn thy bn bè, thy cô xung quanh mình, tt c u mi m, trang nghiêm lung linh sc màu.

Nhng dòng vit th hin tâm trng hi tng hoài nim ca tác gi v mt tui th trong tro thanh khit ta git sng mai ca mình. Nhà vn Thanh Tnh ã vit nhng dòng "Tôi ã lâng lâng vi khung cnh mùa thu…M tôi âu ym nm tay tôi dn i trên con ng làng dài và hp.Con ng này tôi ã quen i li lm ln, nhng ln này t nhiên thy l."

Trong tâm trng ng ngàng va mng vui, va lo lng tác gi nhìn mi vt xung quanh mình úng theo li ngh ca mt em nh, va cm thy l nhng cng rt quen thân thng lm ri, mà sao hôm nay li có chút mi m hi hp k diu.

Toi di hoc - Cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh
Phát biu cm ngh truyn "Tôi i hc" ca Thanh Tnh

Nhân vt tôi ca tác gi ã nhìn ngm mi th xung quanh mình và cm thy cnh vt xung quanh nh có s thay i tht s. Ngay chính trong tâm hn ca tác gi cng cm thy mình ang trng thành hn vì hôm nay tác gi ánh du mt s kin quan trng trong cuc i mình ó là "Tôi i hc". Tác gi không còn thy mình tr con na dù hôm qua vn còn i á bóng bt d vi hi bn thân nh thng Sn, nhng hôm nay ã khác, tác gi thy mình trng thành thêm mt bc so vi my bn ca mình.

Bt k mt a tr nào trên i này u có ngày u tiên tu trng, ln u tiên ri xa vòng tay cha m b ng bên viên phn trng bng en, ln u tiên rt rè làm quen vi nhng ngi bn mi, tt c s là nhng k nim u tiên không th nào quên trong sut cuc i ca mi con ngi chúng ta. ri mai sau, khi chúng ta ln khôn, ngh v k nim ngày u tiên tu trng không khi nghn ngào da dit nh

Ln u tiên chúng ta c khoác mt chic cp nh nhn xinh xinh trên vai vi nhng tâm trng bi hi xúc ng, nhng nim vui và s lo lng xen ln vi nhau to nên mt cm xúc dng dng khó t. Tâm trng ó s theo mi chúng ta trên hành trang làm ngi.

Nhà vn Thanh Tinh ã miêu t li giây phút thiêng liêng nht trong lch s mt cu bé bng ôi mt to tròn nhìn th gii quanh mình vi mt s mi m, vô cùng khác l, th hin mt cm xúc mãnh lit.

Nhân vt tôi trong tác phm "Tôi i hc" cng nh bao em bé khác u có s rt rè nhút nhát, nm cht tay m không mun buông luôn nép vào sau lng m có cm giác an toàn c che ch ó chính là phn x bình thng ca mt a tr khi ri xa vòng tay an toàn, thân thng ca ngi thân yêu.

Chính s rt rè nhút nhát ca hc sinh mi ln u i hc là im vô cùng c bit mà ai nhìn vào cng s nhn ra, bi nhng bn ln u tiên i hc s ít hòa nhp, ít nói ci nh nhng bn ã ti trng lâu nm. Các bn nh thng ch ng yên lng l quan sát nhng bn bè, cnh vt xung quanh mình, ri suy ngh mông lung v chng ng sp ti trc mt.

Nhà vn Thanh Tnh ã miêu t tâm lý nhân vt vô cùng thành công, th hin s tinh t trong mi li vn chân thành nh nhàng ca tác gi khi miêu t tâm trng ca chính mình vi nhng suy ngh va ngây th, va ngô nghê d thng vô cùng.

Ngi thy hin t, thân thin khin cho nhân vt tôi cm thy t tin hn khi bc vào lp hc, cu bé có chút an toàn ri xa bàn tay m.

Ting trng trng khi c ánh lên nhng ting u tiên a nhân vt bc vào mt khúc r mi ca cuc i mình, ánh du mt k nim khó phai trong tui th khi nh v tui hc trò.

Tác phm "Tôi i hc" ã th hin s chân thành, sâu sc nhng không kém phn tinh t ca nhà vn Thanh Tnh trong vic dn dt ngi c tr li vi nhng cm xúc thc xúc ng nghn ngào khi ngày u tiên c ngi thân a ti lp. Ngày u tiên i hc.

ông Tho