Chùm thơ tình yêu buồn chan chứa nước mắt nhất

Gi n ngi tnh xa Chm th tnh yu bun chan cha nc mt. C l ai trong i m chng tri qua mt ln dang d, mt ln au trong tnh yu. Nhng cuc tnh ngt ngo nhng kt thc ch cn l s tan v, nui tic.

Nhng cu th tnh yu bun khi chia tay ngi yu, nhng dng th tnh bun c n mang tm trngD bit rng khi chia tay s au lm, bun lm nhng sao chng th qun c hnh bng y, nhng k nim y. Ln cui vit cho ngi tnh xa nhng dng th tnh bun, tr li qu kh nhng g ngt ngo nht.

Chm th tnh yu bun khi chia tay ngi yu bun ri nc mt

Nhng cu th, chm th tnh yu bun khi chia tay ngi yu bun ri nc mt l nhng cu th cht cha ni nim, tm trng trong tnh yu. l ni au tt cng khi chia tay mi tnh 5 nm, l s hi tic mun mng chng th nu gi nhng k nim xa. Gi n ngi yu c nhng cu th tnh yu bun nh ngi yu trong v vng, ngi y bit rng mnh vn mi yu ngi y.

NHC CHI THM L NG C NHN

C nhng ngy qun tht tri tim au

Chng phi bi khng nhau m nhung nh

Chng phi bi tnh xa xi cch tr

M bi ngi ang trc mt ta

C nhng ngy thng nh du chng xa

Nhn nhau y nhng cch xa vn dm

Ch bn mt ta nhn nhau m m

Mun trao li nhng li giu i thi

C nhng ngy ngi y bn ti

Nhng ngn cch bi ng i ngc li

Hai a nhn nhau lng ta nh t ri

Chng bit ni g nn c th lng yn

ng khng chung ni g cng v duyn

Tim trm vt ca au cha lnh so

Ch nhn nhau thi tim cng thm ngo nghn

Nn lng au chn k nim u hoi

Yu ngi ? Tnh chng c ngy mai

Nhng lng vn m hoi hnh bng c

bao ln th tnh vo sng v

C sao gi lng vn c tro dng?

Gp g chi ta li bng khung

khc khoi tnh thm vng vn

Thi vi chn yu thng vo d vng

Nhc chi cho l thm ng C nhn !!!

K NIM CH L K NIM

Hm trc gpkhi v ngang li c

Ngi gt u Ta im lngqua nhau

Xin ng xi thm mt ln k c

chng chnh vt nng a mu

Ngi ng trch khi m ta im lng

K c xa u th ni mt li

Ta im lng cng bi v ta mun

Sng trn i u m phai phi

Thi ngi hong hn ang dn tt

K c no ng chm bnh yn

Hy bit gi nhng g ta ang c

ng tham lam ko vng gic u phin

Ta ang vii v bn kia ph

Mi nh xinh di tn l xanh mu

ni yc mt ngi ang i

Ch ta vri sng cho nhau.

Ph Vn

VIT GI C NHN.

C hai ngi c ng chng h yu

Nn c thn nhin i ngc chiu nh gi

Khong nh v tri c v tnh ng

Cho n mt ngy h bt cht nhn ra.

C gi t lu rt yu hoa

Nn gi nhng thit tha vo trong tng cnh thm

m m ngi lng yn c ngm

Ri th thm v say m bn hoa.

Chng trai kia thch nhng bn tnh ca

Nn gi ni lng mnh vo trong tng d khc

Bn nhc vang ln ngp ngng i cht

Giai iu m trm ca khc cha bi thng.

H c nhn nhau cho ti lc chiu sng

Khi nh hong hn bung sau rng ni

Tin nhau mt on thi ngn ngi

Vn ngp ngng v bi ri yu thng.

nh mt chm nhau pha cui con ng

Chng chp vo nhau m gi thng gi nh

nh mt y lt qua i dang d

Bng hong khi cu tnh l vng v.

Cu chuyn tnh khng tn vn thng tht u m

Bao thng nm qua ng nh l Cun theo chiu gi

Li yu xa h vn cn ng

nh mt t t cht cha nhng yu thng.

Cu ht ai ca sao vn c vn vng

Cho ng mi git sng trn mi mt

Vng tay no bung li theo khao kht

L mt li ri nh n mt i thi.

Cn ma cui chiu t bt cht ri ri

m t c hn hai ngi i

Cu yu thng xa khng kt bng duyn n

Du c nu th no cng chng ngi i!!!

Ma ngoi tri but gi tri tim ci

TRCH AI U TRCH NGY Y NGP NGNG

Anh i tm mnh ghp ca i anh

Tm li bng dng em ngy xa y

Mi tnh u cn nng nn bng chy

Thiu t tim anh mi cha tn.

Anh tm v ni k c i hoang

Nhnh hoa trng du dng bn thm c

y vt nng mi chiu soi liu r

y ru phong cn lu gi gt giy.

m trng mtrng u thng np my

Mnh e p tay trong tay lu luyn

Gi a thong hng ngc lan xao xuyn

Mun trao li c nguyn li lng im.

Cn gi bun nn v ta ng qun

Ta trt n vi ring em nhiu qu

N mt ting yu cho thm hng i m

N n hn u ta n c i em.

Trng m nay m o ta h huyn

Ta lng l ghp tn em vo ngc

Bao ma trng ta i tm k c

by gi nh nhn ch: ngi dng.

Trch ai u trch ngy y ngp ngng

THNG BY V RI ANH VN NI U.

Thng by v ri anh c bit hay chng

Ma cui h ging ging m li nh

Cn gi c nghing mnh tri vi v

C phi Ngu gic gi h giao ma.

Thng by v ri vng vn nhng ht ma

Cho m t c nhng ngy thng nh

My ni nao trong nhng ngy gi tr

Cu vng xa kia c ngn ni ma v.

Thng by v ri ph cht tnh cn m

Gc qun vng phin cafe thnh tht

Em mt mnh ngm ma ri tng git

Git nng nn git ng t chua cay.

Thng by v ri mnh em vn ni y

C n vi i vai gy lnh gi

Ma c ri m em n c qu

Thng by v ri anh c bit hay khng.

Thng by ngu bun mnh em vn i mong

Anh gi c nh khng li h hn

C cn gi cho em cu c nguyn

Hay by gi anh qun ht yu thng.

Thng by v em m git su vng

Cho hoang hoi ph bun thm qunh vng

Anh ni nao mang gim em cht nng

Hong c ni bun v hy vng cho em

HKL

BI V EM YU ANH.

C l chng ai nh v ma thng by

Vi li yu tht bng chy nng nn

Sao anh n t tnh vo thng by

Khi ma bun ri t m thm hoang.

Em vn bit li yu l gian di

Li thng l ti li vi ai kia

Nhng tim chng n bung cu t chi

Em gi ring mnh! di cng yu anh.

C l ch ring em yu thng by

V yu anhem yu c ma ngu

C l ch em yu anh nh th

Bi vi em anh l mi tnh u.

Em vn bit tnh chng cu duyn n

Nhng trong em tnh anh chng phai m

Em vn bit tnh u l dang d

Nn thi nh gi mng c vo th.

Em c ng tnh u nh cn gi

Lt qua tim theo nm thng xa m

Em u bit d duyn tnh l

Vn vn nguyn in m tri tim kh.

QUN

Em c mt ngy em qun bng hnh anh

Qun ta cha yu qun tn anh cha vit

Qun c con tim tng yu anh tha thit

Hoc c nh chi cng chng bit tng.

Em c mt ngy em gp anh trn ng

Em trng thy anh m dng dng xa l

Em nh bao ngi bc qua nhau vi v

Tim chng thy au d rt yu ngi.

Em c mi ln em nhn thy anh ci

Mi chng ng hay nghn li chua xt

Anh ngt ngo hay v tm lnh nht

Cng chng khin em chao cht cht no.

Em c chi ta gp g chng phi cho

mt ngc cao ging nh bao ngi khc

Ting ci gin thay iu ci nht thch

Mt nh nim vui chng c git l tro.

Em mun v t nh b bn bit bao

c gi tn anh ln vo tn ngi khc

c rn rng vui khi nghe li anh ht

V c mt ln nng cn chn nng say.

Em ch kht khao qun anh du mt ngy

M sao trong em anh lp y thng nh

Bn tay b v tm tay ngi nng

Sao ch thy mnh trong dang d c n.

Em mun qun anh sao ni nh di hn

Khin tri tim au c tng cn nhi but

Ch nh trng khuya trong m thu lun bit

Tim mun qun anh cng da dit nh ngi.

Mun hi tri xanh sao qun kh vy tri

Yu Thng Di Kh

C dn lng khng ngh v anh

M ni nh c qun quanh trong suy ngh

Ni nh anh lp vi i l tr

Qun mt mnh vn d chng xng i

Hai a mnh ch c th l bn thi

Du thng nh n nghn li cng th

Em chng mun con tim mnh ri l

Nn lnh lng chng mnh gn nhau

Li ni hng h bit anh s rt au

Tri tim anh m sc m thng nh

Nhng anh i duyn mnh bao cch tr

Yu nhau ri cng ch kh au hn

Em bit gi ny anh ang rt c n

S em gin hn nn nh lng im lng

Khng c anh thy lng mnh trng vng

C thn th ra ngng li vo trng

Nhung nh tht nhiu anh c bit hay khng

Lm sao km nn lng mnh mi

Em s lm l yu trong kh di

Chng bc chung ng em bit phi lm sao?

Em au lm bit khng?

Bit ni g anh hiu lng em

Ni ti thn trc tro ri trn m

Du chng ta l hai ngi xa l

Nhng anh gn b cng nhau

em bit, chng phi mnh em au

Em cng bit mnh sai ri y

Tri tim em mng manh l nh vy

D mi lng cng rt d tn thng

Anh bit khng em chng th bnh thng

V t ng nh cha tng g c

Bit ngy mai vic nhiu, anh vt v

S anh bun, chng th ng m nay

D dnh hoi m mt vn c cay

Em chng th t mnh ngn dng l

Vn bit rng chuyn thng tnh l th

Nhng tht lng em au lmbit khng?

mt thi ta l ca nhau

mt thi l tt c ca nhau

Sao gi y..bng dng.. thnh xa l

C gp nhau cng quay i vi v

C nh l cha c pht yu thng!

Phi khng anh..khi chng bc chung ng..?

L thng yu tr v ni xa vng

Mc k nhau gia n au thm lng

Chng bn lng..chng tic nh..chng mong..?

Phng tri no anh c bit hay khng..?

Em lng l gom tnh yu vn v

Tnh chng mnh thi khng duyn n

Nhng trong lng em mi mi nh anh..!

Top bi th tnh c n n nghn lng

C n lm, bun ti lm chng bit chia s cng ai, nh vit ra y i bi th tnh c n n nghn lng thi khc khoi v ngi c nhn, mi tnh c mang nng tri tim ta.

CN LM MT B VAI

Tc gi: Nguyn nh Hun

Th th: Bt ngn

ng v gi lnh lm anh i

Anh bit khng em cn ni nng ta

Cn mt b vai nh li anh ha

V nh anh ta thp la yu thng

Si m tnh ta trong nhng m trng

Em vn nh trn con ng rng l

Ma ng y mc gi ma lnh gi

Nm tay nhau ta qun c ma ng

Bao nm ri anh cn nh hay khng

N hn ngt ngo tnh nng say m

Anh ni anh yu em nhiu lm

Tnh i mnh mi nng thm khng phai

Anh ra i tm kim tng lai

Em li bao ngy di thng nh

i anh v ta nn duyn chng v

C ai ng tnh dang d chia xa

Li th xa gi y phi pha

Anh ra i tnh i ta ngang tri

B li ven sng ni bun hoa ci

cho mt ngi con gi b v.

C NHNG LC NH TH

Tc gi: Hong Yn

Th th: T do

C nhng lc bng cm thy mt nhoi

Mun mn vai ai ta vo mt lc

Mun c mt ngi vut ve ln tc

An i vi li nc mt thi ri

C nhng lc mun tht s ngh ngi

Ng vi tht lu k cuc i bn rn

K ngoi kia bon chen danh li

Mun trn mnh vo mt ci h khng

C nhng lc chng thy nh..thy mong

Thy tri tim nh bng ngng rung ng

Thy tnh yu ton l li so rng

S ngi tac toan tnh di la

C nhng lc mun ung tht say sa

Th cm gic na m na thc

Th xem tri tim c cn cm xc

Mun gi tn ai mun khc hay ci

C nhng lc mun lng tht thnh thi

Mun n mt ni nghe bin khi sng v

Bn cnh mt ngi tr thnh ngi c

c nm tay ngiv cng ngm my tri

C nhng lc s cm gic n ci

S cuc i sao qu nhiu p lc

S mt ngy bng t dng ui sc

C gng mi ris gc ng mt thi

C nhng lc ch thy vy m thi.

GIC M CA BIN.

Anh c mt ln ta cng ngm sao m

V lng l do chn m trn bin

Nghe con sng ang th thm k chuyn

V mi tnh ta cha kp t tn.

Anh c mt ln ta say m k bn

Nh con sng ngy m x bin bic

Anh gh mi trao n hn nng tha thit

V bn em mun kip chng xa ri.

Anh ni mnh yu em mi m thi

Ta sng trn mt i bn nhau nh

Nh bin kia du rng di n th

Vn yu b v chng th cch chia.

Em hy nhn con sng xa kia

Lun do dt u phi v hn di

M sng vn l anh nn nng ni

Mun yu b nn v di hn.

Em da vai anh mi cong ta di hn

Anh vng di n mi hn say m

Nhng bo t tro dng x tan sng

Anh cht bng tnh gic mng vt tan.

Anh ngi y nhn trng sng xa xm..

m gic mng ngn nm l bin bic

ta mi bn nhau d mun kip

Nh sng i i yu tha thit bin xanh.

HKL.

M V GI

m rng qu ta vut chiu ca gi

cht nghe mnh ray rt nhng phai phi

m c th c nht nho du b

ta thy mnh hoang vng mt dng tri

Ta va n thy mnh qu tr

ngi i ri bng nh li mnh mng

xao xc l vng ta cht thy heo may

ma y em khng v l cht

Ta vn long ong, m th hi h

bc tng xa hiu ht gi thay chiu

o hoa vng ngy c vn c liu

ru phong lp kn ng qu kh

Em c bit chc l em khng bit

ch c n mi hiu gi v thng

bm bn tay gi cht cht yu thng

ta m c hi sinh chiu ca gi

C l l ta cht thy t vng

P/S: m di qu khi gi thi

TIM V TNG NGI.

C mt chiu thng by tr ma ngu

Ri ri t ta gieo su xung ph

Em a tay vi nhnh hoa tim v

Ta nh mu mu tri tim yu!!!

C mt chiu xa cch bit bao nhiu

Ma t m b vai ngi ti nh

Trong qun vng nhc ru tnh dang d

Ai tang cho Tnh l mt i!

C mt chiu tri tim cht bung li

Nh h hng vi nhng li tha thit

C phi ta nhn ra mnh lu luyn

Nn o vng nhiu ta hoa tm v i.

Ngy y by gi sao nghe qu xa xi

HKL.

SNG LNG

Ta mun tr em trn vn ma hoa n

Cnh hoa ri trong gi nh mi chiu

Ta tr li em nhnh hoa tim v

Ta nh dng mu nng tri tim yu.

Tr em bit bao ngy lang thang ph

Bn tay ta an tng ngn tay mm

Em bn ln bn ta trn li nh

M em hng gieo thng nh vo m.

Ta c th bn em v lng l

Mi ngy qua ta thy nhng bnh yn

Em xo mi tc mm hng quen thuc

Ta bi hi lng cht xuyn xao thm.

Ri mt bui chiu t dn tt nng

Tay an tay vn nhng ngn tay mm

Ta kh ni cu tnh yu chn tht:

Em bng lng v lm v anh khng?

Em ci mt vn v t o mng

Mt xa xm nhn sng mi xa b

Tri tr gi cho my en vn v

H Ty chm trong chp b ma ging.

T lu lm ta chng v li c

Li xa gi c cn nh ta khng

Ta thy gi thi trn nhnh tim v

Em u sng c v trong lng.

Ta do bc gt in trn si

D m xa ta mang tr cho ngi

No ai bit hoa cn ri li y

Gi ta v tm li thu yu em.

HKL.

PH NG

C mt chiu y gi

Ph ng ngi li qua

Ta tnh c gp li

Mt bng hnh xa.

Mt chm vo y mt

Ngi cng ang nhn ta

Ta nghe lng bi ri

Tim nghn ngo xt xa.

Ngi dng nh cng thy

Ng ngng chng khc ta

Ch nhn thi chng ni

Hong hn dn khut xa.

Ngi y quay lng bc

Tri ma nht nho

Ta nghe tng rn v

L chan ho trong ma.

MI TNH U

Khn qung vai cht nh ci lnh xa

Mnh cng n ngn gi ma ng bc.

Ln u bit mt b vai vng chc

Cng ln u trao gi cnh th yu.

Mi tnh u nh th c trong veo

Mi chm tay thn thng mt.

Chun b tht nhiu gp nhau nn bt

p ng hoi ni mi chng thnh cu.

Mi tnh u c l nh rt lu

Khng trn vn hn s nhiu tic nui?

Tay trong tay nh mt nhn m ui

Bng mt ngy hai ng cch xa nhau.

Mi tnh u nhc n s rt au

Ai chng c mt min ring nh th?

Du tan v bi li lm tui tr

Vn ngt ngo ghi du k nim xa.

Mi tnh u gn vi nhng cn ma

Nhng con ng ngp trng mu hoa di.

Xuyn chi gi thng ba v khc khoi

Bnh xe no nm c vn hn in?

Mi tnh u chp chi gia yu tin

Ta li qu di kh khng bit gi.

Nn ti tri xanh kia hai ch

C duyn m khng phn phi la i.

Mi tnh u su m lm ngi i

Bo ng nh th nhng m khng c

Lm sao qun nhng li mnh nguyn c

Rng hai ta s yu ch mt ngi

Hoa Din V

NU BUN QU

Nu bun qu hy hn nhin bt khc

ng gng mnh c gan gc m chi

Ai chng tng mt ln l t mi

D c gng lm l hay cng ci.

Nu bun qu hay thy lng trng tri

Hy i tm cho mnh ci an yn

Th hn theo con nc thu triu ln

Hay bung ht u phin theo sng bic.

Nu bun qu ng yu ai tha thit

i c g l bt dit u em

ng nghe ai rt li mt du m

ng tin qu ri thm tht vng.

Hy tm n mt ngn i hoang vng

Hay i tm ni con sng mnh mang

Ht tht to cho tho nhng n oan

Cho tan ht nhng a oan ngang tri.

Ri ta tr v ri bnh tm li

Qun ht i nhng phin toi tng

Ngng u cao v nh mt dng dng

Nhn cuc sng li sng bng hnh phc.

i vn th gp ghnh trong v c

Tuyn tp nhng bi th tnh yu bun vit trong ngn nc mt, gi n ngi tnh xa, mt ngi tng rt yu, rt nh. Nhng cu th tnh yu mt m, ngn gn nhng mang nng tm trng day dt khi chia tay ngi yu, c n trong tnh yu cng c cng thm v cng hiu hn v ni bun trong tnh yu la i.