Chứng minh câu nói “Thất bại là mẹ thành công”

bài: Em hãy chng minh câu nói Tht bi là m thành công

Bài làm

Có ai ó ã tng nói rng: "Trên bc ng thành công không có du chân ca k li bing". Câu nói dng nh cng ã có hàm ý rng ch có s chm ch, lòng kiên trì mi giúp con ngi vn ti thành công. Trong kho tàng tc ng Vit Nam dng nh cng có câu nhc n ngun gc ca thành công nhng thm thía và sâu sc hn ó chính là câu:

"Tht bi là m thành công"

Trc tiên ta phi hiu c rng thành công là gì? Thành công ó cng chính là mc tiêu chúng ta t c mà ta nh nhn c, t c trc ó ã t ra trong cuc sng ca mình.

Thành công và tht bi ó chính là hai khái nim mà dng nh chúng i lp nhau sâu sc, có l ta nh thy c tng chng gia chúng không có mi quan h nào. Nhng kinh nghim ca ông cha ta cng nh ã ch ra rng “Tht bi là m thành công. Câu nói dng nh cng chính là gia hai yu t này có mi quan h hu c, mt thit. Hay ta nh bit c nu nói theo cách khác thì câu có ngha rng tht bi là nhân t to ra thành công.

giai thich cau that bai la me thanh cong - Chứng minh câu nói “Thất bại là mẹ thành công”
Chng minh câu nói “Tht bi là m thành công”

Ta nh i chiu vào trong thc t, mi ngi chúng ta có c thành công, ai cng tng tri qua tht bi, chc chn không phi ai ai cng giành c thành công ln ngay t u. Và nu nh nói có c im mi tuyt i, chc hn bn ã làm sai dng ó mt vài ln. c bit hn ta nh thy c trc khi cho ra i nhng con tin p mt, ta nh thy c chính nhng ngi th tin cng ã nhiu ln b try xc bàn tay và chính h cng nh ã to ra nhng con tin có hình thù méo mó, sai kích thc. Th ri ta không th không nói n nhng bc v nhân cng vy. A. Nô-ben ã c bit n câu chuyn ó là tng làm n phòng thí nghim vài ln trc khi ngi ã ch to ra c loi thuc n hoàn ho ca mình. Ta cng ã tng bit n Lu-I Patx-t cng ã vài ln tht bi trc khi tìm ra loi vc xin phòng bnh di và sau nhiu ln tht bi mi t c thành công. Hay nh nhà khoa hc A. Anh-xtanh, b óc v i nht ca th k XX, ngay t lúc nh ông li b coi là chm phát trin do thành tích hc tp quá… "bê bt!"… Nhng qu tht rng ta nh thy c chính vi tt c mi ngi, và ó dù là ngi thng hay bc v nhân i chng na thì iu quan trng là sau nhng tht bi, mi ngi chúng ta nhìn thng vào ó tìm nguyên nhân và chính bn thân h cng nh ã rút ra nhng bài hc quý giá. Nhng kinh nghim y vô cùng quý báu bit bao nhiêu, nó dng nh cng chính là tri thc cho nhng ln thc hành sau giúp ta thc hành thành công.

Không ch vy thôi âu, ta dng nh thy c chính tht bi còn là ng lc chúng ta tip tc tìm tòi, hc hi có th thành công hn na. Ta nh thy thc t ã nói c rng, chính nhng ngi thc s khao khát hc hi, khám phá th gii thng có lòng t trng rt cao. c bit hn ta nh thy c trong s h, ít ai d dàng chu u hàng. Qa tht ta nh thy c chính tt bi khin nim kiêu hãnh và lòng t trng ca h b tn thng. Có l rng cng chính iu ó thúc y h tìm tòi, hc hi và làm vic nhiu hn na dng nh bn thân ca mi chusnh ta có th thc hin bng c công vic ca mình. Ta vn còn nh n s kin bà Tng Khánh Linh sau khi sang M du hc. Vi bà thì ngay trong kì thi vn áp u tiên bà b nhng ngi bn ngoi quc ma mai và nói rng "Trung Quc là mt bãi rác, mt bãi rác ln". Và trong kì thi ó bà tht bi. Nhng Tng Khánh Linh bà dng nh cng ã không ngng hc tp và kì thi sau và vi s im rt cao. Qua câu truyn cho thy c rng tht bi là bc khi u, quan trng bn có vt lên trên nhng tht bi ó có th thành công sau này hay không mà thôi.

Có l rng chính con ng hc tp là con ng nhiu chông gai vt v và rt nhiu chông gai. Nó dng nh cng rt khó tránh khi nhng tht bi. Ta nh bit c rng không gii c bài toán, không vit c bài vn, không c im cao trong bài kim tra, chúng ta không t danh hiu hc sinh gii… Nhng khi mi ngi chúng ta thu hiu t tng câu tc ng "Tht bi là m thành công" chúng em s n lc vt qua nhng tht bi trc mt ch là tm thi làm tin thành công sau này.

Minh Nguyt