Chứng minh câu tục ngữ “Người sống đống vàng”

bi: Em hy chng minh cu tc ng Ngi sng ng vng

Bi lm

Ai ai cng bit con ngi c th lm ra ca ci vt cht v lm c ra tt c mi th. V v con ngi bit s dng thi gian c th lm ra lng thc v tin bc hn ch l h bit suy ngh. Nhng dng nh khng phi ai cng c th khe mi v tr mi mi khng gi c sc lao ng ca con ngi c gii hn m thi. Tuy nhin mt khi cn sng v lm vic c th nht nh s sng v lm vic ht mnh c th nhm gp mt phn nh cng sc ca mnh vo cng cuc xy dng t nc. C l chnh v th m ng cha ta c cu ngi sng ng vng n tn by gi

Mi ngi chng ta nh hiu cu tc ng trn nh no? Cu tc ng Ngi sng ng vng d nhn thy y l vic cao gi tr ca con ngi bng vic so snh con ngi vi n vng th hin ta c gi tr ln. Bn cnh ta nh thy c ng vng y cng chnh c ngha l ch nhng th vt ca ci u do con ngi lm ra v vy c con ngi l c tt c. Hn na con ngi l ngi to ta ca ci vt cht v mi th ch cn con ngi cn sng v lao ng c th s ca ci, vt cht. Gi tr ca con ngi qu tht n dng nh cng khng nhng c th hin sc lao ng m n cn c th hin tr tu:

nguoi song dong vang - Chứng minh câu tục ngữ “Người sống đống vàng”

Chng minh cu tc ng Ngi sng ng vng

Bn tay ta lm nn tt c

C sc ngi si cng thnh cm

T xa xa cho n tn ngy nay, c bit l trong thi k chin tranh nhn dn ta phi va sng vi chin tranh va phi tng gia sn xut ly lng th v thc phm. V dng nh c c th thy c nhng mnh t cn ci,cng c th s ch khng c my mc hin i nh by gi. iu l ng nhng dng nh ta vn thy h c mit mi sn xut v lm ra la go, sn xut la go mt phn nui sng bn thn v gia nh ca chnh h. Ngoi ra th mt phn cung cp cho chin tranh. Ta nh thy c phn mi ngi u da vo sc ca chnh mnh s dng chnh i tay v khi no lm vic. Kt qu lao ng bng tr tu ca mnh con ngi v ang xy dng mt th gii nh tht l vn minh ngy cng tin b vi nhng cng trnh kin trc. Ta nh thy c nhng nghin cu khoa hc ngy cng ra i v pht trin phc v cho mt th gii vn minh. Nu nh ta m so vi thi k c i th ngy nay l mt bc nhy vt v cng mnh m tt c u nh vo tr c v sc lo ng ca con ngi t trc cho n nay.

D nhn thy c ngay t thi nguyn thy, thi k khi m con ngi mi dn c hnh thnh v bt u bit sn bn,t y th cng dn bit trng trt v chn nui tn ti. Sau , c th ni phi tri qua thi gian th cc cng c phc ph cho sn xut dn c ra i v chnh con ngi khng cn l lao ng ch cht, ch lc trong vic sn xut na m thay vo l cc trang thit b hin i nh ngy nay, v chnh iu nh cho lng nng xut tng cao v con ngi dn c ca n ca nh ngy nay. Ta nh thy c qu trnh vn c pht trin cho n ngy nay, ta nh c th thy c chnh con ngi khng ch to ra n thc ung m cn to ra nhiu bc pht trin mi trn cc lnh vc khc nhau v lnh vc no cng rt a dng. C th thy c chnh nhng iu ny lm cho con ngi ngy cng tin nghi v hin i hn rt nhiu.

Con ngi chng ta hin nay dng nh khng ch by gi con ngi mi c cao v nng lc. M ta c th thy c rng chnh t xa xa ng cha ta cao con ngi chnh l cu tc ng mt mt ngi bng mi mt ca. Qa thc iu c th hin trong cuc sng hng ngy, c bit l c trong chnh sch ca nh nc lun lun ch trng n an sinh x hi. Ta nh thy c nhng ni c ng t, l lt mi ngi lun ch trng n vic cu ngi trc tin sau vi di chuyn c ca ci. Ta phi lun nh rng ca ci mt th c th kim li c,ngi ma mt i th khng th sng li na. Khi m hiu c cu tc ng mi ngi cn quan tm n sc khe ca mnh v dng nh cng khng g quan trng bng sc khe tt c sc khe l c tt c.

Tuy nhin, khng th ph nhn c l chnh trong ngy nay mt x hi ngy cng pht trin nhng cng c khng t nhng ngi khng bit qu trng tnh mng ca nhng ngi xung quanh. Con ngi ta, h sn xut ra nhng th c hi,khng tt cho sc khe ca chnh ngi khc ch v nhm li ch c nhn, ngi ta thng thng c ni con ngi lun c lng tham khng y qu thc nh vy.

X hi nh ang ngy cng pht trin cng chng minh c tm quan trng ca con ngi,con ngi lm ch cuc sng. Cu tc ng trn dng nh cng gip ta phn no hiu c gi tr quan trng ca con ngi. Cng chnh v vy chng ta phi n lc hn na trong vic bo v bn thn v hn ht l chnh chng ta cng phi tch cc trong nhng hot ng tp th,pht huy ti a gi tr ca con ngi.

Minh Nguyt