Dàn ý bài văn mẫu Tả cho bạn nghe về người cô mà em luôn ngưỡng mộ và yêu mến

Dn bi vn mu T cho bn nghe v ngi c m em lun ngng m v yu mn

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp Dàn ý T cho bn nghe v ngi cô mà em luôn ngng m và yêu mn, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Cô em bao nhiêu tui? Cô còn i hc hay ã i làm?

– Ngoi hình ca cô em nh th nào?

– Hot ng ca cô em ra sao?

– Tình cám ca cô em i vi các thành viên trong gia ình em?

– Tình cám ca em i vi cô ca em?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung Dàn ý và Bài vn mu T cho bn nghe v ngi cô mà em luôn ngng m và yêu mn di ây:

A. MU DÀN Ý BÀI VN T NGI CÔ MÀ EM NGNG M

1. Phn M bài

– Gia ình mình là mt gia ình ln gm: ông bà ni, ba má mình, mình và cô út mình.

Hai cô cháu cách nhau nm tui nhng rt thân nhau, cô tht là tm gng sáng cho mình noi theo.

Hôm nay, mình t cô mình cho bn nghe nhé.

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Cô út mình nm nay 17 tui. Cô hc lp 12. Cô có khuôn mt tròn, da trng, mi thng. ôi mt ca cô mình rt p. Má mình nói cô có ôi mt b câu.

– ôi lóng mày cong cong t nhiên càng làm cho ôi mt thêm p.

– Tóc cô ct ngn và thng xo ngang lng, trông rt tuyt.

– Khi nhà, cô út thng mc b bông màu xanh hoc màu hng.

– Cô i ôi dép kiu ging dép Thái Lan, màu xanh.

– Khi n trng, cô út mc b qun áo dài màu trng, có bông ni.

– Cô thng i ôi dép có quai hu màu en.

b). T hot ng

– Cô út mình rt nhanh nhn, hot bát và siêng nng.

– i hc v, n cm xong, cô quét dn nhà ca.

– Chiu cô t hc bài. Hc bài xong cô giúp ni thi cm.

– Tôi, cô út giành 30 phút ging bài cho mình.

– Cô hc n 12 gi mi i ng.

– Thnh thong vào th by hoc ch nht, cô li mua vé hai cô cháu i xem phim hoc xem ca nhc.

– Cô út mình hc rt gii, nm nào cô cng c giy khen.

– Cô ca mình hát rt hay. Cô thng lên n ca trong nhng ln trng ca cô hi din vn ngh. Ln nào cô có tit mc biu din là ln ó mình u là khán gi trung thành.

– Khi lp mình tp vn ngh tham gia hi din chào mng Ngày Nhà giáo Vit Nam, cô mình ã giúp rt nhiu. Cô chn cho bài tp ca. Cô dy cho iu múa nói v tình cm ca hc sinh i vi công n to ln ca thy cô. Nm nào, tit mc vn ngh ca lp mình cng ot gii.

3. Phn Kt bài

– Cô út mình là tm gng sáng cho mình noi theo.

– Mình tht t hào và ngng m cô út mình.

– Mình s hc tp nhng c tính quý báu ca cô.

__________***__________

B. BÀI VN MU T NGI CÔ MÀ EM NGNG M

Gia ình mình là mt gia ình ln gm ba th h: ông bà ni, ba má mình, mình và cô út mình. Hai cô cháu mình cách nhau nm tui nhng li rt thân nhau. Cô út luôn là tm gng sáng cho mình noi theo.

Nm nay cô út mình 17 tui. Cô hc lp 12. Cô có khuôn mt tròn, nc da ca cô trng, mi thng, lông mày cô hi cong nh hình cánh cung.Tóc cò cát ngn và thng xoã ngang lng va en va bóng trông rt p. Khi nhà, cô út mình thng mc b bông màu xanh hoc màu vàng nht. Cô i ôi dép lê kiu ging dép Thái Lan màu xanh. Khi n trng, cô út mc b qun áo dài màu trng, có bông ni. Cô út mình rt nhanh nhn, hot bát và siêng nng. i hc v, ct sách v, n cm xong là cô quét dn nhà ca, sân vn. Chiu nào không n trng thì cô t hc bài nhà. Chng bao gi ni phi óng tin hc thêm cho cô nh các bn cùng lp. y vy mà nm nào cô út mình cng t hc sinh gii và c nhn phn thng. Ti nào cng nh ti nào, dù bn my, cô út mình cng dành riêng cho mình 30 phút. Cô út giúp mình làm nhng bài toán khó. Cô ch hng dn thôi ch cô không làm thay cho mình âu nhé. Nh vy mà mình rt gii môn toán. Má mình nói, cô mình thng thc hc bài ti 12 gi khuya.

Cô ca mình hát rt hay. Cô thng lên n ca trong nhng ln trng ca có hi din vn ngh. Ln nào cô có tit mc biu din là ln ó, mình u là khán gi trung thành. Khi lp mình tp vn ngh tham gia hi din chào mng Ngày Nhà giáo Vit Nam, cô mình ã giúp rt nhiu. Cô chn cho bài tp ca. Cô dy cho iu múa nói v tình cm ca hc sinh i vi công n to ln ca thy cô. Nm nào, tit mc vn ngh ca lp mình cng ot gii.

Mình tht yêu quý và t hào v cô út. Mình s hc tp nhng c tính quý báu ca cô nh chm hc, chm làm, bit kính trng ngi trên, bit chia s, ng viên an i bn bè… Cô úng là mt tm gng sáng cho mình và các bn noi theo y.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com