Dàn ý bài văn Tả cây mai vàng vào dịp Tết đến, Xuân về

Dn bi vn T cy mai vng vo dp Tt n, Xun v

Hng dn

Phn mu ni dung chi tit dàn ý bài tp làm vn T cây mai vàng vào dp Tt n Xuân v nh sau:

1. Phn M bài

– Nu hoa ào là biu tng cho cái Tt min Bc thì hoa mai vàng li là biu tng cho cái Tt min Nam.

Có th nói, vùng t phng Nam quê em có rt nhiu cây trái, rt nhiu loài hoa p nh hoa hng, hoa ngc lan, hoa cm chng, hoa mai,…

– Loài hoa nào cng u rt p và u có mt ý ngha riêng i vi cuc sng ca con ngi.

– Nhà em có ti my chu hoa to và p. Nhng em thích nht là cây mai trng trong cái chu to màu nâu t góc vn. Ba em ã mua t mit vn em lên.

2. Phn Thân bài

– Hình nh cái chu to chng b cng ã quá cht so vi chiu cao và cành vn rng ca cây mai.

– Thân cây cao gn hai mét, to bng c tay ca em. Ch thân giáp gc có màu nâu. Ch thân cây giáp ngn có màu xanh thm.

Cây mai nhà em có rt nhiu cành. Nhng cành mai ln to hn ngón chân cái ca em. T các cành cây này li to ra nhng cành nh hn…

– Trên cành mai, tng chùm, tng chùm n hoa cng tròn n bên trong chic dài hoa màu ngc bích, ch ngày n bung khoe nhng cánh mai vàng rc r.

– Nhng búp non ang dn dn ln lên trên khp các cành cây.

Nhng n hoa chúm chím y trên cành. Mt vài n sp n ã ló ra màu vàng ti ca nhng cánh hoa.

– Ngày Tt n, các n hoa cng tròn ua nhau n bung to nên mt màu vàng rc r.

– Hoa mai cng có nm cánh nh hoa ào nhng cánh hoa mai to hn cánh hoa ào mt chút. Cánh hoa mai mng và mn màng hn.

– Thnh thong mt làn gió nh thi qua, nhng cánh mai li nh nhàng ri.

– Hoa mai thm nh và quyên r.

– Ngày 25 Tt, ba mình nh ngi khiêng chu mai vào nhà. Phòng khách nhà mình nh p hn, sang hn khi cây hoa mai có mt.

3. Phn Kt bài

– Hoa mai tô thêm v p cho ngày Tt c truyn ca ngi dân vùng t phng Nam.

– Nhng thành viên trong gia ình em nh gn gi, gn bó vi nhau hn khi cùng ngi bên nhau chiêm ngng nhng bông mai vàng rc r.

Ai cha c ngm mai vàng trong ngày Tt thì tht là cha thy ht c cái p, cái hay ca ngày Tt phng Nam.

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn T cây mai vàng vào dp Tt n, Xuân v:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Cây mai em chn t là cây mai ca nhà em hay em quan sát c âu?

– Cây mai ó có c im gì ni bt vào nhng ngày Tt?

– Suy ngh và tình cm ca em i vi cây hoa mai mà em t?

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com