Dàn ý bài văn Tả hàng cây phượng vĩ mà em quan sát được vào dịp hè về

Dn bi vn T hng cy phng v m em quan st c vo dp h v

Hng dn

Chi tit mu dàn ý bài vn T hàng cây phng v mà em quan sát c vào dp hè v c hocvan.edu.vn gii thiu nh sau:

1. Phn M hài

– Em c sinh ra và ln lên ti thành ph Hi Phòng. Thành ph quê em c gi bng cái tên rt hay, rt p: “Thành ph hoa phng ".

– Em rt thích cái tên y vì nó úng vi màu rc ca hoa phng vào nhng ngày hè.

– Ai ã mt ln n thành phó quê em vào nhng ngày hè, em tin trong lòng h s lu gi mãi sc ca hoa và âm thanh ca nhng ting ve râm ran trên các cành cây.

2. Phn Thân bài

– ng ngm nhìn hàng phng v trên ng ph, em bt cht nh n câu hát: “Tháng nm rp tri hoa phng . i Hi Phòng thành ph quê hng.Thành ph quê em vn ã p, li càng p hn vào nhng ngày hoa phng n.

Có l hàng câv phng v này c trng t rt lâu. Mi cây u cao n c chc mét. K cây màu nâu ngon ngoèo trên mt t trông nh nhng con rn khng l ang bò quanh gc cây.

Gc cây to màu nâu bc. Có l nó ã dãi du ma nng suôt nhng tháng nm.

– Mi thân cây to hn mt vòng tay ca em. T thân cây tòa ra nhiu cành trông nh nhng cánh tay giang rng ón làn gió mát.

– Lá phng xanh um mt mà nh lá me non. Nhng chic lá mc song song hai bên cung, trông ging uôi chim phng.

– Li gn hàng cây, em không hiu vì sao mt thân cây sn sùi nhiu mu nh thê mà li cho nhng bông hoa p và mm mn n nh vy.

– Hoa phng n tng chùm. Mi bông có nm cánh. Cánh hoa phng mn nh nhung rc, lung linh di nng hè.

– Nm gia nhng cánh hoa là nh hoa màu vàng dài và cong cong.

– i trên ng ph Hi Phòng vào nhng ngày hè, em thy c mt góc tri rc. Màu ca hoa nh rc r hn gia nn tri xanh thm.

Gia không gian cao rng, ting ve râm ran nh mt bn hòa tu trên nhng cành phng v làm cho thành ph Hi Phòng không ch p bi sc ca hoa mà còn bng c âm thanh rn rã..

Hoa phng còn c gi là “hoa hc trò” vì nó gn lin vi tui hc sinh cua chúng em. Mi khi nhìn lên nhng cành phng ngoài sân trng thy nhng bông phng u mùa là ngày hò sp n. Chúng em sp phi xa mái trng, xa thy cô, xa bn bè thân yêu trong sut nhng ngày hè.

3. Phn Kt bài

– Em yêu nhng hàng phng v ca thành ph quê em.

– Em yêu ting ve râm ran trên nhng hàng cây.

Dù ln lên có phi xa quê hng i hc, i làm thì cng không bao gi em quên c sc màu rc r ca nhng cánh hoa phng, không bao gi quên c âm thanh rn rã ca bn hòa tu c to nên bi nhng ting ve.

__________***__________

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài vn T hàng phng v mà em quan sát c vào dp hè v:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Hàng phng v em chn t là ca trng em hay em quan sát c âu? Hàng phng v vào ngày hè có c diêm gì ni bt?

– Tình cám và suy ngh ca em v hàng cây phng v mà em t?

Ngun: Vietvanhoctro.com