Dàn ý kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em với người bạn thân

Dn k li mt k nim ng nh ca em vi ngi bn thn

Hng dn

1.M BÀI

Trong mt ln ngh hè tôi c ba m cho v quê ni chi.

ây tôi làm quen vi ngi bn mi tên Ái Liên và mi ngi thng gi bn y là Mèo Mun, bn y là con nhà nghèo nhng rt d mn.

2.THÂN BÀI

K li trng hp vì sao c 2 gp và chi thân vi nhau: Mi v quê ni tôi không quen bn nào c. Nhà bn Ái Liên cnh nhà ni tôi, bn Ái Liên thy tôi thng hay nhà không i âu nên r tôi qua nhà bn y chi.

+ Ngày nào tôi cùng Ái Liên u i chi cùng nhau. Lúc thì chi sân nhà ni, lúc thì r nhau i ra ng bt châu chu hoc ra ng làng chi cùng các bn khác.

+ Chúng tôi thng t t chc nhng trò chi nh: Kéo xe hoa rng, Ô n quan, Bt mt bt dê… rt là vui.

+ Nhà bn Ái Liên rt nghèo nên bn hay ti thân vì không có chi.

Ngày tôi gn xa quê tr li thành ph:

+ Ái Liên gi sang bày trò chi mi.

+ Hôm ó chúng tôi kéo nhau ra b ê chi, tôi b té xung mng nc.

+ Ái Liên nhy xung cu nhng nó cng không bit bi.

May mn c chú Ba làm rung gn ó cu hai a thoát nn.

+ u sc nc và c cu kp thi.

+ êm ó nm ng vi Ni, nghe ni k v hoàn cnh gia ình bn Ái Liên tôi thng Ái Liên vô hn.

3.KT LUN

Tôi cm ng vi tình cm ca bn y dành cho tôi. Tôi mong rng iu kin gia ình ca bn s khá hn bn có th vui v hn.

Bây gi ã vào hc li nhng tôi và Ái Liên vn thng vit th gi thm nhau, k cho nhau nghe nhng chuyn trng lp.

– Tôi mong tình bn gia 2 chúng tôi luôn luôn vui v!

Ngun: Vietvanhoctro.com