Dàn ý tả cảnh thôn xóm em trong ngày đông giá lạnh

Dn t cnh thn xm em trong ngy ng gi lnh

Hng dn

Chi tit mu dàn ý bài vn Vit th cho ngi bn mi quen, t li khu ph gia ình em ang sinh sng cho bn bit nh sau:

A. DÀN Ý S LC

1. Phn u th

– a im, thi gian vit th

– Li xng hô: Bn thân mn!

2. Ni dung chính ca th

– i tng nhn th: mt ngi bn mi quen.

– Ni dung th:

+ Thm hi bn và gia ình bn.

+ T cho bn nghe v cnh quê hng em vào nhng ngày ông giá rét cho bn nghe (cnh bu tri, cnh mt t, cnh sinh hot ca con ngi, ca các loài vt trong nhng ngày ông lnh giá).

+ K v gia ình em, v tinh hình hc tp ca em.

3. Phn cui th

– Li chúc, li ha hn.

– Ch kí và h tên y ca em.

B. BÀI THAM KHO TH LOI VIT TH T CNH THÔN XÓM EM VÀO MÙA ÔNG LNH GIÁ

Thanh Hóa ngày 21 tháng 12 nm 2021

Hi thân mn!

Mình ao c c vào thm Thành ph H Chí Minh, quê ni ca bn mt ln. Trong th bn vit, bn ang mc áo ba l, mc qun cc ngi vit th cho mình, mình thèm cnh y quá. Bn bit không, mình thì ang mc áo n, áo kép li còn trùm chn lên ngi vy mà tay mình vn run lên cm cp. Bây gi, quê mình ang vào mùa ông mà. Rét thì rét ch mình phi tranh th ghi th thm bn ko bn mong.

T ngày chúng mình chia tay n nay bit bn và gia ình bn u khe, mình rt vui. Không cn hi, mình cng bit là bn hc rt gii ri. Còn mình và gia inh mình cng u khe mnh. Thnh thong, mình em tm nh mình chp chung vi bn ra xem. Mình nh n nhng ngày chúng mình vui chi bên nhau khi bn v thm quê ngoi. Nhng ngày bn v thm quê ngoi ca bn là vào ngày hè nên bn cha bit c mùa ông âu. Hôm nay, bn hãy hình dung ra cnh mùa ông qua nhng trang th ca mình nhé.

Tri tr rét. Gió mùa ông bc em theo cái giá lnh t phng Bc tràn sang. Nhng cn gió rít lên tng hi trên các cành cây quanh nhà. Nu chí có gió lnh thôi cng . àng này, tri li ma phùn nên ã lnh nh càng lnh hn. Cái lnh nh thm vào da vào tht. Bu tri xm xt, thp tè ã thay th cho bu tri cao xanh vòi vi ca mùa hè. Thi tit ây tht khc nghit. Mùa hè thì nóng n cháy da cháy tht còn mùa ông li lnh n but xng.

Ông bà mình ang ngi bên bp than hng si m. Mình rt lo cho sc khe ca ông bà mình vào nhng tháng mùa ông. Ông bà mình ã già yu mà nm nay, không hiu sao tri li rét hn mi nm nhiu. àn gà không d kim n xa. Chúng quanh qun trong hiên nhà. Gà m xù lông, giang rng cánh p các con vào trong cho rét. Chu mèo mp nm co, im lng bên bp than… Ngi, trong chn mà mình vn còn thy rét. Th mà b m mình vn phi ra ng làm vic. Mình bng nh n câu hát: “Anh trong này không có mùa ông… thng cái rét ca th cày, th cy…”

Nu bn nhìn thy mình và các bn ca mình trng thì bn s bun ci lm. Vào gi ra chi, sân trng mình vng bóng. My cây bàng, cây phng v nh ng co li vì rét. Nhng cành bàng khng khiu. Còn nhng cành lá phng v thì r xung. Gi hc, các ca s óng kín li. Các thy cô giáo và tt c hc sinh u mc áo rét, qun khn m trên c. Chúng mình thng nhìn nhau ci vì thy bn nào cng to ùng oàng bi mc nhiu qun áo quá. Mùa ông quê mình nh vy y, Hi .

Th mình vit lan man quá phi không? Tri rét, cóng tay nên mình vit xu quá. Thông cm cho mình hi nhé!

Mt ln na chúc bn và gia ình mnh khe. Mong th ca bn nhiu.

Bn mi

Cng

Nguyn Mnh Cng

__________***__________

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý Vit th cho mt ngi bn mi quen, t cnh thôn xóm em trong ngày ông giá lnh, c th gm:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Lí do vit th cho bn?

– T cho bn nghe nhng nét ni bt ca quê hng em vào nhng ngày ông lnh giá.

– Suy ngh và tình cm ca em sau khi t cnh quê em?

Ngun: Vietvanhoctro.com