Dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

Dàn ý t cây hoa hng lp 4

Hng dn

I. M bài

– Chu hoa hng trc sân nhà em tr hoa rt p.

– ây là loài hoa em thích nht.

II. Thân bài

– Thân mnh khnh, có nhiu cành, nhiu gai nhn.

– Lá non màu sm, lá già màu xanh, quanh lá có vin rng ca.

– N hoa lúc bé màu xanh, phn pht lông t trng mn màng.

– N hoa lúc gn n có vt hng gia các cánh hoa chúm chím.

– Di n là nhng ài hoa màu ngc bích.

– Hoa n r có màu ti.

– Cánh hoa mn màng xp lên nhau thành nhiu tng.

– Gia hoa có nh vàng ti, quyn r côn trùng.

– Hng thm thoang thong, du nh.

– Ong bm thng rp rn quanh hoa.

III. Kt bài

– Hoa hng ã làm tng v p cho vn nhà.

– Làm cho cuc sông có ý ngha hn.

– Em thng chm sóc cây hoa mi ngày nó mãi xanh ti.

Làm xong bài vn t cây hoa hng các em nh gi bài làm v email: cuocthivietvan@gmail.com nhn quà t Hc Vn nhé!

Ngun: Vietvanhoctro.com