Dàn ý tả cây hoa sữa

Dàn ý t cây hoa sa

Hng dn

LP DÀN Ý: a) M bài

– Cây hoa sa trc ca nhà em là do ông ni trng. Nm nay cây ã cao ln lm ri nhng ông em không còn na. C mi ln nhìn ngm cây em li càng thy yêu thng và nh ông nhiu hn.

b) Thân bài

* T cây hoa sa

– Lúc ông mi trng trc ca, cây hoa sa ch cao ngang ngi em nhng nay ã ta bóng mát rp c mt khong sân,

– Thân cây cao ln my chc mét, cành và tán lá lòa xòa ra t phía.

– bên di, khi có nhiu cành mc ra, b em cht bt nhng cành thp i cây nhanh cao và vn lên nhiu cành hn.

– Thân cây to và thng, màu nâu sm. Lp v hi xù xì nhng rt ti.

– Lá hoa sa to và dài nh lá xoài nhng có màu xanh nht hn. Mt trên lá xanh bóng, mt di thô ráp hn và có nhng ng xng cá chy ngang dc.

– Hoa sa n r vào mùa thu. Tng óa hoa màu trng ngà nh li ti mc ra t các k lá kt li vi nhau thành tng chùm mt ung a trong nng thu vàng óng,

– Khi hoa tàn cng là lúc cây bt u kt trái. Qu ca hoa sa dài nh qu a, cng kt thành tng chùm ung a trong gió,

* Tác dng ca cây hoa sa

– Cây hoa sa trc ca nhà làm cho quanh cnh nhà em thêm thoáng mát và p hn.

– Gc cây là ni ch em em chi ùa sau mi bui hc. C ng di gc cây mà hít hà hng hoa thì cm thy tht d chu nhng nu hít ngi nhiu là d b ngt mi vì hng hoa quá nng nàn.

c) Kt bài

– Em yêu quý cây hoa sa ca nhà mình vô cùng. Nó gi nhc cho em nh n ngi ông ni vô cùng kính yêu.

– Em s thay ông chm sóc cho nó tht tt nó tn ti mãi vi thi gian.

Ngun: Vietvanhoctro.com