Dàn ý Tả về một người bác sĩ mà em yêu quý và kính trọng

Dn T v mt ngi bc s m em yu qu v knh trng

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp Dàn ý T v mt ngi bác s mà em yêu quý và kính trng, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Ngi bác s em t khong bao nhiêu tui?

– Ngoi hình ca ngi bác s y nh th nào?

– Hot ng ca ngi bác s y ra sao?

– Tình cm, thái ca ngi bác s i vi hàng xóm, i vi gia ình em?

– Tình cm và suy ngh ca em i vi ngi bác s?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý T v mt ngi bác s mà em yêu quý và kính trng di ây:

MU DÀN Ý BÀI VN T V NGI BÁC S EM KÍNH TRNG

1. Phn M bài

– Gia ình mình Thành ph H Chí Minh.

– Nhà mình ng Cng Hòa, qun Tân Bình.

– Bên cnh nhà mình là nhà mt bác s.

– Ngi bác s y không ch giúp bà con trong khu ph mà còn là ân nhân ca gia ình mình.

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Ngi bác s y 68 tui. Vì vy, ba má mình nói mình phi gi hng ông. Mình cng rt thích gi nh vy.

– Ông tên là Nguyn Vn Thao. Hin nay ông ã ngh hu.

– Ông cao khong 1,70m. Da ông trng, mt to, lông mày rm.

– Ông có ôi bàn tay rt dài và thon nh tay con gái. Má mình nói ó là ôi tay “vàng” vì chính ôi tay y ã phu thut cu sng bit bao bnh nhân.

– Tóc ông bc hai bên thái dng và mt ít trc trán.

– Khi còn i làm, ông mc áo blu trng. Trông ông tht p. Nhìn ông mình thy ông rt trí thc và rt sang trng.

– Khi nhà, ông mc b puzama màu xanh nht, trông rt mát.

– Ông thng i ôi dép da màu nâu có quai hu.

b). T hot ng

– Mình không bit bnh vin ông có nhng hot ng gì. Nhng khi ông ngh hu, mình thy sáng sáng ông thng dy sm tp th dc. Ông chy b con ng nha trc nhà. Có hôm, mình thy ông trên sân thng.

– Hôm nào lên sân thng vào sáng sm, nhìn sang sân thng nhà ông, mình cng thy ông ang ti nhng cây cnh trng trên ó.

– Tuy không m phòng mch nhng bà con trong khu ph cn giúp là ông li vui v giúp ngay.

– Ông ã cu ni mình thoát nguy him vì ni mình b hen suyn.

3. Phn Kt bài

– Mình rt yêu quý và kính trng Ông.

– Mình luôn xem ông nh ông ni áng kính ca mình.

– Ln lên, mình s phn u tr thành mt bác s gii c nhiu ngi yêu quý và ngng m nh ông.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com