Dàn ý Thuyết minh về Hồ Tây lớp 9 chi tiết đầy đủ

Phong cnh H Ty chng..d hoi nhn cha d va.(Chi H Ty nh bn – H Xun Hng) c nhng cu th ca v n s H Xun Hng, chc hn trong u mi ngi u ngh ti mt H Ty c knh vi tng ru phong, g t trong chiu khi, h su thm trong vt… Khung cnh H Ty thing ling m li p , yn bnh khin lng ngi say m c n s ha ra ch qua vi cu th. Nhng, l khung cnh khi xa, cn H Ty by gi th sao? V lm th no vit mt bi vn thuyt minh v ni y? Cu hi ny l cu hi rt nhiu bn hc sinh cm thy bn khon khi c bi yu cu thuyt minh v H Ty. C l thuyt minh phong cnh l kh nht bi l s kt hp ca c vn thuyt minh v vn miu t. Nu khng ch s vit khng tt. V vy, gip cc em, ti a ra mt dn chi tit thuyt minh v H Ty ca hc sinh lp 9. Ti a dn l bi lp 9 vit vn rt tt, bt u c ging iu ring ca mnh nn ci cc em cn ch l cc m thi. Cc em hy c v tham kho nh.

Dn chi tit thuyt minh v h ty lp 9

I, M BI

– Gii thiu v dn dt n bi: Thuyt minh v H Ty lp 9.

V d:

M bi s 1: Nu ai tng gh thm th , hn nhng ni nh Vn miu Quc T Gim, cha Mt Ct hay H Gm u s khng b qua. Nhng c mt ni, ngi ta t nghe danh, m n ri li nh thng khng mun v. chnh l H Ty ca H Ni.

M bi s 2: Ngi ta nhc n H Ni l nhc n H Gm. Nhng ngy nay, nhc n H Ni ngi ta cn ngh c n mt H Ty rng ln vi v p th mng v c knh chng km g nt p ni H Hon Kim.

II, THN BI

* V tr ca H Ty u?

 • – H Ty thuc qun Ty H ca th H Ni.
 • – y chnh l h nc ngt t nhin ln nht ni thnh H Ni vi din tch l hn 500 ha cng vi chu vi l 11,5 km.

* Ngun gc ca H Ty l g?

 • – H Ty c hnh thnh t sng Hng, l mt on ca dng sng ny ngng ng li trong qu trnh sng chuyn dng chy.
 • – Trong sch Ty H ch ghi li rng H Ty c t thi Hng Vng. Bao xung quanh l cy rng vi thc vt phong ph, thm ch cn c c ng vt qu him na.
 • – H Ty t xa n nay c rt nhiu tn gi khc nhau. Theo thi gian v da vo cc truyn thuyt m thay i: t m Xc Co – tn gi xa nht ca H Ty da trn truyn thuyt v h ly tinh chn ui cng nh s ra i ca h n H Kim Ngu, Lng Bc, Dm m. Ty H Tuy vy, qua bao nm, ngi dn vn quen gi l H Ty hn.

* Khung cnh H Ty nh th no?

 • – H Ty rt p. Nhiu du khch gh thm H Ni, tr v u nh mi mt h xanh trong, tn bng, tn phng xo rng, gi hiu hiu, ngi ngi qua li cng vi nhng di tch khng km phn linh thing c knh.
 • – T H Ty i ra xung quanh s ti nhng ngi lng c, nhng con ph vi cc qun c ph hng v pha mt h c nhiu ngi la chn dng chn.
 • – Pha li i do gn h cn c lan can c xy dng vi nhng hoa vn thm m. n ng xp li thng hng. Bui ti bn h rt no nhit: ngi ngi nh nh i hng gi, i do
 • – Mi bui sm, khi mt tri xut hin, mt h lp lnh nh dt vng, gn sng nh ln tn khin lng ngi yn bnh n l. Chiu v, nh hong hn rc, mt h in bng lng trng pha trn cao, nhng nhnh liu r ro ung a trong gi.. Th mng bit bao.
 • – Vi mt khung cnh p v din tch rng ln, ni y cn l a im chp nh ci yu thch ca rt nhiu cp i na.

* ngha ca H Ty ra sao?

 • – H Ty t lu l thng cnh tuyt p. Vo thi L – Trn, cc vua cho xy dng nhiu hnh cung ngh mt xung quanh h, nay l khu vc cc cha Kim Lin, Trn Quc
 • => Bi vy, xung quanh h c rt nhiu di tch lch s vn ho.
 • – H Ty l mt nt p trong ni thnh H Ni, l ti cho nhiu bc nh, bi th, bc tranh.
 • – Ni y cng l ch i b, tp th dc bui sng hay l ni h hn ca nhiu cp i.
 • – H Ty t lu xut hin trong ca dao, trong th ca H Xun Hng cng nh nhiu thi s ni ting.

Gi a cnh trc la

Ting chung Trn V, canh g Th Xng

Mt m khi ta ngn sng

Nhp chy Yn Thi, mt gng Ty H.

(Ca dao)

* Hin trng ca H Ty v hnh ng nn lm?

 • – Thc trng: Vo nm 2016, mt lng ln c ti h cht vi nguyn do l trong h khng c oxy cho chng h hp. Theo nghin cu v iu tra ra th nguyn nhn l do h b nhim t lu. Rt nhiu nm qua h cha c no vt v hng ngy vn c rt nhiu cng nc thi x trc tip ra h m cha qua x l.
 • – Hnh ng: Mi chng ta cn gp sc chung tay bo v khng gian xanh – sch – p ca h. Mt hnh ng nh cng gp li s to nn thnh qu ln. Ban qun l H Ty cng c nhiu bin php gi gn v p ca h.

III, KT BI

– Nu suy ngh, tnh cm ca bn thn v khung cnh v ngha ca H Ty.

Ngun Internet