Dàn ý Thuyết minh về hoa hồng lớp 9 chi tiết đầy đủ

Nhc n hoa, hn ai cng s yu thch nhng loi hoa khc nhau. Nhng nu nhc n “B cha ca cc loi hoa” hn khng ai l khng ngh ti hoa hng. Vi v p kiu dim, hng thm nng nn ca mnh, hoa hng tr thnh loi hoa ph bin v c nhiu ngi bit n. Quen thuc nh vy nhng khi lm vn thuyt minh v hoa hng, chng ta vn cn c thng tin r rng, c th v chnh xc bi vn thuyt minh c chn thc. Chng ta cn bit ngun gc ca loi hoa ny, hnh dng v cc b phn ca hoa ra sao, cc loi hoa hng trn th gii hin nay l g, ngha ca hoa hng v cch chm sc. Nu khng tm hiu k trc khi vit, chng ta s d khin bi vit s si v thiu logic. c bit, vic lp dn trc khi vit l cng vic tuyt vi gip ta sp xp hp l cng nh khng b st thng tin. Vy lp dn cho bi thuyt minh v hoa hng c kh khng? Tt nhin l khng, dn , dn chi tit gn ging nh mt bi vn hon chnh, ch l cc c ghi ra r rng hn m thi. cc em bit cch lp dn chi tit cho bi ny, chng ti a ra v d mt dn bn di. Hi vng qua cc em c th t lp c dn tng t khng ch vi bi thuyt minh hoa hng m cn lp c vi nhiu khc na. Chc cc em thnh cng nh.

Dn chi tit thuyt minh v hoa hng lp 9

I, M BI

– Dn dt gii thiu n vn m bi yu cu: Thuyt minh v hoa hng.

V d

M bi s 1: Trn th gii ny c rt nhiu loi hoa khc nhau. Mi loi hoa u mang mt v p ring ca n. Hoa oi hng mang sc tm thu chung, du nh khin lng ngi lu luyn. Hoa sen thanh khit mc ln t ni bn ly vn vn mnh n nng lung linh Nhng ti chc chn, rng ai cng bit v cng yu mt loi hoa c bit – B cha ca cc loi hoa, chnh l hoa hng.

M bi s 2: Cuc sng ca con ngi c t im mt phn nh nhng loi hoa. Bng hng thm v sc thm ca mnh, nhng bng hoa mang n v p v ngn, c bit, kh ln vi bt k mt v p no khc. Trong s nhng loi hoa y, c mt loi hoa khng ch p, khng ch c hng thm m cn hm cha nhiu ngha, c rt nhiu ngi yu thch. chnh l hoa hng.

II, THN BI

* Ngun gc v xut x ca hoa hng

 • – Xut x ca hoa hng: Hoa hng c t rt lu i. Chng c phn ln ngun gc t bn a chu , Bc M v Ty Bc Phi. n th k XVIII, nhng ging hoa hng c Trung Quc thun ho c a sang chu u v ph bin tri di trn ton th gii.
 • – Thi gian xut hin: Da trn cc mu ho thch m ngi ta khai qut c th hoa hng c mt trn Tri t cch y khong 35 triu nm. Vo khong hn 3000 nm TCN th ngi Sumerian (hay cn gi l ngi Sumer, nay thuc Iraq) c nhng ghi nhn n gin u tin v loi hoa ny. V cho ti khong 600 nm TCN th nhng bi th ca ngi v p ca hoa hng ra i.
 • – Truyn thuyt v hoa hng:
  • V ngun gc ca hoa hng, thn thoi La M c truyn thuyt v n thn Diana – n thn Mt trng v sn bn. Nng c mt t n bn mnh tn l Rosalia theo nng t lu. Khi c gi y ng kt hn vi mt chng trai tn Semedor th Diana v cng tc gin v s phn bi ny v dng tn git cht Rosalia. T ni mu c gi y chy xung mc ln mt bi cy vi nhng bng hoa trng rt thm, ngi ta gi l hoa Rosa, da theo tn gi ca c. Nhng bng hoa trng y sau ny c nhum bi mu ca n thn Venus b gai ca bi cy y ca vo ngi khi b trn trong khi ngi chng ang tc gin ca mnh.

=> Nh vy, c th thy hoa hng xut hin t rt lu i, c nh hng trong cuc sng ca chng ta v vn lun l loi hoa c a chung nht cho n by gi.

* Hnh dng v cc b phn ca hoa hng

 • – R cy: R cy hoa hng thuc loi r chm, bi vy r cy khng n su vo trong lng t, gp ma gi rt d b bt gc. Chnh v th nn ngi ta hay trng hoa trong nh knh, hoc trng trong chu, khi tri thong th ra ngoi, n m li mang vo trong nh knh .
 • – Thn cy: Hoa hng c thn thuc loi thn g, thn bi thp, c mu xanh y sc sng. Cnh cy nh thi nhng kh cng, trn cnh li c rt nhiu gai. Ngi ta v l nhng chng k s ngy m bo v nng cng cha hoa hng kiu dim.
 • – L cy: L hng c hnh bu dc, xung quanh vin l c rng ca, s ln hi rp tay. Gn l hin ln r rng, phn l pha trn c mu sm hn pha di. L hng thng mc thnh 3 l vi nhau trn mt cnh.
 • – N v hoa: y chnh l phn gi tr, l phn p nht ca cy. N hoa v i hoa c ly bi i hoa mu xanh thm. N v hoa c mu ph thuc vo ging hoa: mu kiu sa, mu hng du nh, mu vng qu phi, mu trng thun khit N hoa ban u c hnh bu dc, phn bn trn khum li, ging nh u mi tn ca chic cung i tnh vy. Khi n, cnh hoa s bung ra, tng cnh tng cnh so le nng nhau. Hoa hng c rt nhiu cnh, tng trng cho tnh yu lu bn, nm thng bn nhau su m. Hng thm ca hoa nng m khng gt, khng khin ngi ta kh chu.
 • – Qu hoa hng: Qu hnh tri xoan, thuc dng qu nang, bn trong c rt nhiu ht.

* Phn loi hoa hng

Cc nh khoa hc phn loi hoa hng thnh 3 loi chnh nh sau:

 • – Hoa hng c: Hoa hng c l nhng loi hoa hng ra i v xut hin trc nm 1987. iu c bit chnh l y l loi hoa hng n quanh nm li chu lnh rt tt, c kh nng khng bnh na. Hng thm ca hoa hng c cng thm hn, cc cnh dy hn so vi hoa hng hin i.
 • – Hoa hng hoang d: Nh tn gi ca n, y l loi hoa hng cha tng c con ngi lai to. Chng thng mc t do cc vng qu, min ni, c dng trong cng nghip ct v chit cnh hoa.
 • – Hoa hng hin i: y l loi hoa c con ngi lai to qua thi gian, ph bin khp ni trn ton th gii. Loi hoa hng hin i ny a dng v c nhiu ngi yu thch bi mu sc phong ph ca n nh: hoa hng , hoa hng vng, hoa hng trng…

* ngha ca hoa hng

– Trong vn ho, vn hc:

 • Hoa hng vi v p v hng thm ca mnh, y l loi hoa tr thnh biu tng c dng nhiu nht phng Ty, tng t nh hoa sen phng ng vy.

 • Trong tranh tng ca Kit gio th hoa hng chnh l ci chn hng mu ca Cha Kit, l s ho thn ca nhng git mu y, hay ngi ta cn coi l vt thng ca Cha Kit.

 • Ngoi ra, hoa hng cn c coi nh l biu tng ca s phc sinh huyn b. Hoa hng trng c dng nhiu trong cc m tang, trong truyn thuyt ca Hy Lp cng nhc nhiu n hoa hng.

 • Hoa hng l biu tng ca tnh yu v sc p nn c nhc n rt nhiu trong th ca, trong nhng v kch, nhng tc phm ngh thut, hi ho

– Trong x hi:

 • Hoa hng lm p cho khung cnh, tn ln v p ca ngi cm hoa, cng lm p hn cn phng

 • Hoa hng mang li gi tr kinh t cho nhiu ngi trng, nhiu ca hng hoa c m, trong s hoa hng c by bn nhiu nht…

* Cch chm sc v gieo trng hoa hng

 • – u tin phi xc nh ging hoa hng nh trng l g, t la chn t trng v ch chm sc sao cho ph hp.
 • – Nn trng trong cc chu c th d dng di chuyn cy (nu l cu nh) gia nh knh vi khng gian bn ngoi.

III, KT BI

– Nu cm ngh ca bn thn v v p v ngha ca hoa hng.

Ngun Internet