Điều trị ung thư gan bằng phương pháp Toce – Nút mạch liệu có hiệu quả?

c cho l phng php tin tin v mang li hiu qu tch cc, iu tr ung th gan bng phng php Toce hin v ang l la chn c nhiu bnh nhn s dng. Vy u nhc im ca phng php ny nh no? iu tr ung th gan bng phng php Toce gi bao nhiu? Phng php Toce c nhc im v hn ch ra sao? Cng Baiviethay.com tm hiu v cch iu tr ung th gan bng phng php Toce qua bi vit di y.

iu tr ung th gan bng phng php Toce l g?

 • Toce l tn vit tt ca Transarterial Oily Chemo-Embolization l ha du ni mch phng php tin tin v hin i cho vic iu tr ung th gan m khng cn phu thut. Toce l k thut mi pht trin t Tace c trc v c gi l nt mch trong iu tr ung th gan.
 • iu tr ung th gan bng phng php Toce l g? C th ni, nguyn l ca Toce chnh l vic s dng cc thuc nt mch chm dt ngun mu nui t ng mch n khi u ng thi a cc ha cht dit ung th phi hp vi thuc Lipiodol dng du vo tiu dit khi u.
 • Toce l phng php mi nht cho n thi im ny iu tr ung th gan, n c p dng u tin vo nm 1999 ti bnh vin Ch Ry.

dieu tri ung thu gan bang phuong phap toce nut mach lieu co hieu qua - Điều trị ung thư gan bằng phương pháp Toce – Nút mạch liệu có hiệu quả?

Nguyn tc iu tr ung th gan bng phng php Toce

 • u tin, cc bc s s xc nh nhng mch mu nui khi u t cc my chun on hnh nh. Sau l s dng mt thuc dng du kt hp vi mt thuc chng ung th. Hn hp thuc c bm trc tip vo khi u ti gan qua cc ng mch nui khi u.
 • Tip theo cc ng mch ny s c bm thuc lm tc ng mch ngn ton b dng mu vo ra nui dng khi u.
 • Thuc chng ung th sau khi c bm vo khi u s lm tc mch. ng thi khng theo mu i ra tun hon chung ca c th gy hi cho cc t bo lnh. Thuc s tc ng trc tip vo khi u gip tiu dit t bo ung th. H thng mch mu nui dng khi u s b lm gin on. Do vy, cc t bo ung th khng nhn c thc n cn thit pht trin v cht i.
dieu tri ung thu gan bang phuong phap toce nut mach lieu co hieu qua 1 - Điều trị ung thư gan bằng phương pháp Toce – Nút mạch liệu có hiệu quả?

u im khi iu tr ung th gan bng phng php Toce

Hin nay, Toce ang c nhiu bnh nhn tin tng s dng trong qu trnh chin u vi cn bnh qui c ny. Vy iu tr ung th gan bng phng php Toce c nhng u im ni bt no?

 • Khi s dng Toce, ngi bnh vn tnh to trong qu trnh phu thut bi khng cn phi gy m, khng c ng m. Cch thc hin l s c mt kim nh xuyn qua vng bn qua mt ng nh c lun vo. Sau th thut, cc ng s c rt ngay.
 • Cc thuc a vo nm trong khi u, gia cc mch mu b tc nghn, nn khng khuch tn vo mu. Do , Toce khng gy tc dng ph cho cc c quan khc ca c th.
 • Nng Toce ti ch rt cao, v th c th tiu dit t bo ung th mt cch nhanh chng v d dng hn so vi s dng ha tr ton thn.
 • Nhng t bo ung th gn cc mch mu vi nhng khi u nguyn pht ln, khi phu thut khng th s dng ct b c th c th dng Toce.
 • Ngi bnh khi iu tr ung th gan bng phng php Toce th hi phc kh nhanh chng so vi cc phng php truyn thng.
dieu tri ung thu gan bang phuong phap toce nut mach lieu co hieu qua 2 - Điều trị ung thư gan bằng phương pháp Toce – Nút mạch liệu có hiệu quả?

Nhc im khi iu tr ung th gan bng phng php Toce

Toce l phng php tin tin v hin i nht cho n thi im ny trong vic iu tr ung th gan. Tuy nhin, bn cnh nhng u im ni bt th n cng c mt s nhc im, hn ch hay nhng bin chng nguy him v ri ro nh sau:

 • Nguy c cao b nhim trng.
 • Mch mu b tc nghn c th lm nhi mu ti mt.
 • C th gy chy mu d dy hay rut.
 • Nguy c v nhim trng mu.
 • Nhi mu lch.
 • Tch mch phi
 • Bin chng nguy him nht: V u gan (83% bnh nhn khng sng qu 30 ngy).

Phng php Toce s dng vi trng hp no?

 • Ung th nguyn pht l trng hp ph bin c iu tr bng Toce.
 • Mt s trng hp ung th b phn khc m di cn n gan.
 • S dng vi nhng bnh nhn c tnh trng khi u gan khng ln hn 70% th tch ca gan.
 • Thng c s dng khi ung th gan cha xm ln hay lan sang cc b phn khc trong c th.
dieu tri ung thu gan bang phuong phap toce nut mach lieu co hieu qua 3 - Điều trị ung thư gan bằng phương pháp Toce – Nút mạch liệu có hiệu quả?

Nhng lu khi iu tr ung th gan bng phng php Toce

Nhn chung, c kt qu tt nht, khi iu tr ung th gan bng phng php Toce, bnh nhn cn ch n dinh dng hng ngy cng ch sinh hot hp l. C th nh sau:

Dinh dng cho ngi bnh

 • Cc nhm cht dinh dng cn phi m bo nh tinh bt, cht m, cht bo, cc loi vitamin khong cht.
 • Thc n mi ngy nn u tin rau xanh v tri cy ti, b sung nhiu cht x.
 • Ung nhiu nc, mi ngy ngi bnh nn s dng t 2-3 lt nc.
 • King ti a thc phm cay nng, nhiu du m, nc c ga, cn trnh tng p lc cho gan.

Ch sinh hot hp l

 • Sau khi iu tr ung th gan bng phng php Toce, ngi bnh nn hn ch ti a cc hot ng mnh v king lm vic qu sc.
 • Th dc nh nhng, ngh ngi hp l v trnh thc khuya cng l nhng li khuyn m bc s chuyn khoa nhc nh i vi bnh nhn.

Nh vy, iu tr ung th gan bng phng php Toce l phng php hin i v mi m nht cho n hin ti. Mc d cn nhng hn ch nht nh, song phng php ny cng c nhng u im vt bc m nhng cch iu tr truyn thng cha th thc hin c. Vi nhng thng tin trn y, Baiviethay.com hy vng cung cp cho bn nhng kin thc hu ch trong vic tm hiu v vic iu tr ung th gan bng phng php Toce. Chc bn sc khe!

Theo Baiviethay.com