Em hãy phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương.

bi: Em hy phn tch bi th Ving lng Bc ca nh th Vin Phng.

Bi lm

Bi th “Ving lng Bc” ca tc gi Vin Phng th hin s thnh knh ni tic thng ca tc gi vi v cha gi dn tc H Ch Minh. Bi th mang m cht tr tnh ny ghi li nhng tnh cm su sc ca tc gi gi khi ln u c vo lng ving Bc.

M u ca tc phm l dng cm xc nghn ngo ca tc gi khi bc chn vo lng, tc gi xng con vi Bc, mt li xng h gin d nhng th hin s gn gi thnh knh.

Con min Nam ra thm lng Bc
thy trong sng hng tre bt ngt
i hng tre xanh xanh Vit Nam
Bo tp ma sa ng thng hng

Hnh nh cy tre Vit Nam c tc gi s dng l mt hnh nh n d th hin cho nhng ngi dn nc ta, nhng con ngi cn c lao ng, nhng ngi dn cy, v cng kin cng. H nh nhng ly tre kia, bnh thng th mong manh yu t, nhng khi h on kt nhau li th to thnh sc mnh v cng to ln, bo tp ma sa ng thng hng.

phan tich bai tho vieng lang bac 1 - Em hãy phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương.

Phn tch bi th Ving lng Bc ca Vin Phng

Hnh nh cy tre gi lng, gi nc, gi mi nh tranh gi ng la chn tr thnh hnh nh quen thuc thn thng vi tt c chng ta. Tre cng l loi cy c rt nhiu tc dng dng lm lt, lm nh, ng thuyn, ngn gi bo, chn lt…

Ngy ngy mt tri i qua trn lng
Thy mt mt tri trong lng rt

Trong hai cu th ny hnh nh “mt tri” c tc gi Vin Phng nhc i nhc li nhiu ln. C hai mt tri trong cu th ny, nu nh mt tri cu th trn l hnh nh mt tri ca vn vt ca to ha thin nhin, lun ta nh sng xung tri t theo mt quy lut nht nh, th trong cu th th hai hnh nh mt tri l chnh l mt hnh nh n d v cng c o.

Hnh nh mt tri trong cu th “mt tri trong lng” chnh l v lnh t knh yu ca chng ta. Bc nh mt mt tri ca ton dn tc Vit Nam, ngi tm c cu nc thnh cng a t nc ta thot khi cuc sng n l lm than.

Bc H chnh l mt tri hng ta nhng tia nng soi ng ch li cho ton th dn tc ta thot c m di en ti. Ngi cho li a con thuyn cch mng ca dn tc ta cp bn ca chin thng, vinh quang.

Ngy ngy dng ngi i trong thng nh
Kt trng hoa dng by mi chn ma xun

ip t ngy ngy c tc gi s dng th hin cho dng thi gian tri i lp i lp li, dng ngi vo lng ving Bc vn ngy cng nhiu hn. Tnh yu ca ton dn dnh cho Bc khng bao gi phai nht, m vn vn nguyn theo thi gian.

Hnh nh 79 ma xun th hin cho s tui th ca Bc khi cn sng. Mi chng ta ai cng u phi tri qua nhng quy lut ca cuc i ca chnh mnh khi chng ta phi tun theo: sinh, lo, bnh, t.

Bc nm trong gic ng bnh yn
Gia mt vng trng sng du hin
Vn bit tri xanh l mi mi
M sao nghe nhi trong tim

Hnh nh Bc nm trong lng tht hin lnh nhn t, nh mt vng trng ta nh sng du hin, mt m, trn khun mt ngi dng nh vn cn ang mm ci nh ch ng say mt gic ngn thu. Khin cho tc gi cm thy dng nh Bc vn y cha bao gi ri xa. Bi Bc sng mi trong tri tim chng ta, trong tri tim nhng ngi dn, trong s nghip pht trin ca dn tc.

Mi cu th u th hin tnh cm su lng ca tc gi dnh cho ngi cha gi ca dn tc mt cch v cng su sc, chn thnh, th hin nhng cm xc nghn ngo trong tim.

Mai v min Nam thng tro nc mt
Mun lm con chim ht quanh lng Bc
Mun lm a hoa to hng u y
Mun lm cy tre trung hiu chn ny

Tnh yu thng ca tc gi Vin Phng dnh cho Bc knh yu c dn nn nay bng nhin tan chy, bao c mun, cm xc u c tc gi v a ra theo tng nhp bi th, theo cch ngt nhp ngy cng dn dp th hin tnh cm mnh lit nghn ngo cm xc ca tc gi.

ip t “mun lm” th hin mong c nguyn vng ca tc gi khi phi ri xa, tc gi khng h mun i cht no. c mun c l bng hoa, hng ta cho bn Bc, lm con chim ca ht quanh lng, ri mun lm cy tre c “Trung hiu” vnh vin ni ny. Nhng c mong th hin nhng tnh cm v cng mnh lit ca tc gi.

Nhng li th c vit ra v cng nghn ngo xc ng l nhng cm xc v cng chn thc ca tc gi dnh cho Bc mt v cha gi ca c dn tc Vit Nam.

Bi th “Ving lng Bc” l mt bi th hay v cng xc ng d tri qua rt nhiu thp k nhng bi th vn li trong lng ngi c nhng n tng su sc kh phai.

ng Tho