Em hãy tả bà nội của em

bi: Em hy t b nica em

Bi lm 1

B ni qu thc chnh l hai ting gi thn thng m ti c gi, v ti cng cm thy c rng l cng c bit bao nhiu ngi khng cn b m gi v ti thy ti tht hnh phc khi c c b ni trn i ny. Mt ngi b khng ch n gin l mt ngi b ni m i vi ti b chnh l ngi nh tht tri m tri k gip ti hc c nhng iu hay l phi trn i.

B ni ca ti dng nh cng phi tri qua mt cuc i lam l vt v ngi ph n sinh ra trong thi chin tranh. Khi cm khng n v s sng v ci cht n mong manh lm. B li c khun mt m ti thy ngi ta khen l phc hu. Chc chn rng chnh cuc i tri qua bit bao kh nhc nhng lc chy gic b phi ngp c mnh xung nc du mnh trong bo hay k c nhng on mng sng bn thu nht. Ti vn c nghe nhng cu chuyn k v b. Thi thanh nin b l mt c xung kch lun u tranh c th ginh li s t do cho dn tc mnh.

Mc d b toi nm nay tm mt tui th nhng trng b ti vn tr nh hi cn su mi vy. Khng mt ai c th on ng tui ca b c. Ai ai vo cng phi khen nc da hng ho trng khe, v cng chnh l mt khun mt ni gi khng cn c tr trung p nh thu xa na m thay vo l nhng nhng np nhn chng cht mt. Ti c nghe chnh b ti ni rng ni ti ngy xa xinh lm, v cng p lm v cho n by gi ci tui x bng chiu ti vn thy ni ti rt p. C l chnh bi ni ti c c ln da trng, mi tc ca b cng khng trng tinh m n nh ng mu xm. Khun mt hin lnh v rt phc hu ca b ai cng cm thy d gn. i mt ca b nhn m i rt nhiu cho nn mi khi b c bo li nheo mt li v eo knh. B hay ho v mi ln ho li gy hn i, tri gi tr tri li hay au lng v xng khp rt kh i li.

Dng hnh ca b ni ti cng m m ngi, khng phi ci v mnh mai m n nh tot ln c mt s khe khon. Nhng nm thng chin tranh i qua nhng dng nh vi b n vn nh mi xy ra nh mi hm qua. Tt c iu b cng k li cho con, cho chu nhng cu chuyn c tht v s hi sinh v lng qu cm v nhng tnh cm tt p ca con ngi s mi mi khng bao gi phai nht i m n dng nh ch bng sng thm m thi.

Thng qua cu truyn ta nh thy c b mun nhn nh cho con chu phi sng sao cho tht tt, sng sao cho tht xng ng vi nhng cng lao ca ngi i trc. Nhng cu truyn nh ly i bit bao nc mt ca mi ngi. Khi i u xa ti nh ni ti lm, b c nh mt ngi bn chia s vi chnh ti.

B ti c cc v kh nh vy, c l chnh v th m gi y ti yu thng b hn bt c iu g, c cuc i y ti s lun lun khng ngng c gng gip cho b vui mi ngy. V ti mong mun mai ny ln ln ti s tr thnh mt bc s gii cha bnh cho b.

ta ba noi - Em hãy tả bà nội của em

T b ni ca em

Bi lm 2

Trong gia nh thn yu ca em c th ni ngi m em yu qu nht l b ca em. B lun lun l ngi gn gi vi em, ng thi b cng lun chm lo cho em t thu em mi lt lng. B ru em bng nhng li ru m du em c ng ngon hn.

Em khng bit nm nay b bao nhiu tui, nhng c l b gi ri. Mi tc bc ph v bn chi vi nhng kh khn th thch ca gian. Khun mt ca b dng nh cng vn y n, p lo. Ri thng qua em nh thy c vng trn cao c nhiu np nhn. Em cng ngh rng, mi np nhn trn gng mt b l mt chui ngy di vt v mu sinh nui cc con n hc ln ngi. Ri c th thy c chnh i mt b khng cn tinh anh na nhng i mt y tht du hin kh t. Qa tht em rt thch i mt b, i mt y yu thng, tru mn.

Lng ca b em hi cng nhng b i li rt nhanh nhn. Dng nh ng ch nht l i tay kho lo ca b. Qa tht em nh thy c chnh i bn tay y chai sn, nhng ngn tay gy gy, xng xng nhng b lm bit bao nhiu l vic. B em th li rt thch lao ng m rt t ngh ngi. B c nhng s thch rt gin d chnh l thch lm bnh, nu n thingr thong b li dn dp dng gn gng, ngn np u ra y.

Trong nhng thng ngy th u, em tht may mn khi c sng trong tnh yu bao la ca b. Ngi b mt ngi bao gi cng yu qu v chm sc em. Thng qua nhng cu ca dao ru h m i hay c th l c nhng cu chuyn c tch li k v y hp dn, b cng nh a em vo gic ng say nng. B cng tht yu thng tt c mi ngi. Li cn rt hay gip ngi ngho kh. B li nh lun mong em hc gii, thnh ti. B cng chnh l ngi dy cho em nhng iu hay, l phi. B thng xuyn nhc nh em phi bit o l, knh trn nhng di, vng li thy c gio, cng nh chan ha vi bn b.

Chnh tm lng nhn hu ca b thn yu ca em dng nh cng lm tm hn em thm phong ph. Chnh b cng nh truyn thm sc mnh cho em vng bc i ln. Trong gia nh th ai ai cng thch b v yu qquys b v em cng vy. Em mong mun b sng lu tht lu na.

Minh Nguyt