Em hãy tả biển

bi: Em hy t bin

Bi lm 1

Khi m kt thc mt nm hc ri ng v ma h th vi mt kt qu hc tp tt b m em cho em i bin. chnh l bi bin Sn ni ting Hi Phng qu em.

Sn l khu ngh mt ni ting v cng l khu ngh dng ca thnh ph mang tn loi hoa phng v rc. Nm k ngay b bin tht d c th nhaajnthaasy c nhng khch sn rt khang trang. Nhng c l rng chnh iu to n tng ln nht ca phn t lin ny l khng kh trong lnh, thong ng ni y. c bit hn em nh thy c nhng ng ph rt to rng, sch s nm hin ha di nhng bng da, nhng bng su rp mt. Nht l vo nhng bui ti i xch l do qua nhng ng ph ny tht l tuyt, c cc bn tr li p xe p i i hng gi na. Nhng cn gi mt v khng kh trong lnh khin la thy d chu v cng.

Nhng i vi em nhn thy c rng qu tng ln nht m thin nhin ban tng cho Sn chnh l bi bin nh tht p ni ny. Chng ta nhn thy c rng chnh t b bin nhn ra, khu bi tm ging nh mt ng cong xanh mm mi. Khi chng ta m li gn thy nc bin rt xanh v sch. Sng bin hin ha v vo b nh ru ng nhng hng da. Qa thc chng ta tm bin Sn iu th v nht l c nhng con sng mnh m, nhng con sng nh mnh m nh tht d di nh c y ln ri h xung nh a gin vi ta. Nu nh m bn mun c ngm nhn ton cnh b bin, ta dng nh cng c th i ca n ra xa b mt cht. Ca n nh nhanh chng r nc to thnh nhng vt trng nh tuyt. Trn ca n chng ta c ngm nhn mt bn l b bin ng vui nhn nhp bit bao nhiu, vi mt bn l nc bin mnh mng xanh trong rt tuyt vi.

c bit hn nu nh ta th tuy gi l bin nhng Sn ta dng nh va c th thng thc cm gic mnh mang ca bin c, nhng ng thi li va c th cm nhn s hng v ca ni non. Khi ngi tm bin m li phng tm mt ca mnh ra bn cnh li thy c mt vng phi lao xanh rn. Sng nc dng nh cng tht p to nhng bi nc li ti bao ph vng cy khin nhn t xa ta c cm gic l vng tin cnh no. Khi chng ta m li gn, ta mi bit l rng phi lao, nhng rng phi lao hay rng thng ni mng t ca bin – Hi Phng ny dng nh c lao xao n gi quanh nm m ngi dn ni y trng chn gi

Thc s rng c my ngy bin Sn, c thng thc v p ca cnh p k th ny cng khin em thy t ho v t nc Vit Nam giu p, tr ph ca mnh bit bao nhiu.

em hay ta bien - Em hãy tả biển

Vn mu t bin

Bi lm 2

Trong mt t ngh l mng 2 9 ca ma h nm ngoi, trong chuyn i ngh mt Nha Trang cng gia nh. Th lc em dng nh cng c thng thc nhng v p diu k ca bin.

Ta bit n thnh ph Nha Trang trc mt l bin, cn sau lng l ni nn phong cnh p v cng. Thc s p n m m lng ngi cho nn bi bin Nha Trang c xp loi l mt trong nhng bi bin p nht th gii .

Trong lc m nhng chic xe ch du khch cn ang bon bon trn ng, em kp nhn ra ln gi mt mang hng v mn m ca bin khi ri. C ai trn xe nhanh chng reo ln mng r khi bn thy bin. Cu ni Bin p qu!. Lc em nhanh chng nhn ra pha chn tri, lc ny y dng nh em li ch thy mt vt xanh m m xa tt. Cho n lc xe dng li th mt bin bao la hin ra trc mt em ri.

Em nh thy c b bin cong cong mm mi, thoai thoi dn xung mp sng. Bi ct trng phau, mn mng di chn. hai ven b, hng da nghing nghing. V c bit khi nhn tu da em li lin tng n dng nh li ging nh nhng cnh tay di nh ang vy gi.

Thc s l cha bao gi em c nhn thy mt vng tri nc mnh mng nhng y v tht p na. Khi em nhanh chng phng tm mt ra xa, em thy bin c mu xanh thm v tht mt m bit bao nhiu. Khi em nhn xung mt nc gn ngay b ct, lc em li thy nc bin mu xanh da tri. Khi em thy c c tng t, tng t sng trng ni nhau o t v b ri li rt ra xa, chng khc chi m tr dng nh cng m mi n a khng bit mt. Khi ng mt tri trn cao to nng vng rc r xung bin xanh. Th lc ny y bi bin nh sng snh nh bc nh vng. C hng ngn ngi vui v, n o trn bi tm, tn hng khng kh trong lnh v ln nc mt lnh ca i dng. V em nh thy c c nhng chic phao nhiu mu dp dnh trn sng bic.

Cho n chiu, khi m em c cha m cho i thm cc o bng ca-n. Chic ca-n sn ca em c ngi li c hai mu xanh trng, phi trc bung li cm mt l c sao vng phn pht tung bay v em cm thy nh tht t ho v t nc mnh. C n bn nm chc du khch thch th ci vang gia ting sng x do dt. Chic ca-n lc ny y dng nh li c lt nh bay, ui r nc thnh hai lung r qut, bt tung trng xo.

Khung cnh thin nhin ni y tht qu p v qu hng v. Em v gia nh cng nh tt c mi ngi ai ai dng nh cng b chong ngp trc mt khng gian ton mt mu xanh. chnh l mu xanh tri, xanh bin v xanh cy l ho quyn vo nhau, chnh iu cng nh to nn th gii thn tin. C l rng em thch nht l khu o c mang tn Tr Nguyn, ni c vi nhng chic h nhn to c xy ngay trn mt bin. Trong li nh c rt nhiu loi c qu him ca bin khi chnh l hng chc loi c heo, c mp, c kim, c song,…v c hng trm loi c cnh bin mu sc v hnh th l mt khin cho ngi xem m mi mi khng mun i.

Thc s chuyn i bin Nha Trang li trong em bit bao nhiu nhng n tng kh phai m v mt thnh ph bin p. Em nh yu thin nhin, cnh vt t nc con ngi Vit hn.

Minh Nguyt