Em hãy tả cái ô tô

bài: Em hãy t cái ô tô

Bài làm 1

Em tht vui khi em li có rt nhiu chi ng nghnh và áng yêu bit bao nhiêu. Nhng trong tt c các món chi thì em li thích nht chic ô tô xinh xn mà ch gái em mua cho nhân ngày sinh nht ca em.

Chic ô tô ca em c làm bng nha cng nh nhn thôi nó bng bàn tay ca b em vy. Nó li c sn màu nhìn cng ht sc là bt mt. Em luôn luôn yêu thích chic ô tô này. C khi c ngh hc em và chúng bn quanh xóm li r nhau tp trung chi ô tô. Bn nào cng có riêng cho mình mt chic. Cái ca bn Tân thì có màu xanh lá cây, cái ca bn C thì li có màu vàng chúng em chi vi nhau tht là vui. c bit hn chic ô tô màu ca em nhìn p hn rt nhiu so vi chic ô tô ca các bn bi nó c thit k i nh tht ging nhng chic ô tô to kia nhng c thu nh li. Chic ô tô có c nhng chic bánh có th i c, nhìn vào trong bung lái cng có tay lái cn thn na. ng sau chic xe cng có nhng chic gh ngi tht chc chn. Nhng cánh ca cng c óng tháo ra tht là linh hot bit bao nhêu. Em rt thích cái èn pha ca ô tô n. Mi khi cho pin vào là nó li phát ra ting nhc cng nh chic èn ô tô nh ang nhp nháy.

Em rt yêu thích chic ô tô này mà ch gái em mua cho, em s chi tht cn thn không cho chic ô tô này b hng. Em cng c m rng sau này khi ln lên em cng có th mua cho mình mt chic ô tô tht p nh chic ô tô nh này.

em hay ta chiec o to - Em hãy tả cái ô tô
T cái ô tô

Bài làm 2

Nhân dp i chi cui tun cùng c nhà do em t c thành tích hc tp tt nên b em ã mua cho em mt chic ô tô chi có iu khin t xa tht là p. Và em cng ht sc vui sng vì món quà này ca b tng cho em.

Chic xe ô tô ca em cng không to lm nó ch bng mt chic cp lng nh nh nhng kèm theo vi ó là mt chic iu khin t xa cng ging nh chic iu khin tivi nhng nó li ch có my nút mà thôi. Ba nút ó là nút tt và bt và mt nút to nht có hình thoi di chuyn chic ô tô ca em i sang ngang, hay tin lùi em rt thích iu này. ng t xa em cng ã iu khin c chic ô tô di theo ý ca mình na. Chic ô tô có màu vàng tht p, c thit k có 4 bánh ht nh mt chic xe con sang trng thu nh li. iu ó cng làm cho em tht thích thú bit bao nhiêu. Nhìn vào trong nhng cánh ca ô tô em nh thy c chic ô tô cng có mt ngi bng mô hình tay ang cm vô – lng iu khin chic xe, sau xe là nhng chic gh ngi cng ht sc p mt na. Chic ô tô ca em có 4 bánh tròn xoe c gn chc chn to cho chic xe có th di chuyn nhanh chóng theo ý ca em mi khi bt tt iu khin.

Em rt yêu thích chic xe ô tô này mà b mua cho em, em s c gng hc tp tht tt hn na b em li thng cho em mt chic xe ô tô cng iu khin t xa nhng có màu xanh dng em có th r bn Tân chi cùng.

Minh Nguyt