Em hãy tả cái tủ đựng quần áo

bi: Em hy t ci t ng qun o

Bi lm 1

Nh nh ai cng c cho mnh mt chic t ng qun o c th ct nhng b cnh ca mnh vo cho tht l tin li. V nh em cng vy, em cng rt yu thch chic t ng qun o nh mnh v ni gip c bao nhiu vic cho m.

Chic t qun o nh em kh to n c 3 cnh t v c lm bng g t nhin. T ng qun o rt chc chn. Vi 3 ngn khc nhau nhng hai ngn kia nh c thng vi nhau v cng c m bng hai cnh ca. Qun o ca gia nh em s c ngn np nht v khng s b nhn nh trc y na. Qun o c ng trong chic t ny dng nh c nh bo qun khng b bi bn bt vo nu nh treo ngoi. Trc y khi m nh em cha mua t qun o th tt c trang phc ca c nh b em phi lm mt ci dy di ng inh hai bn nh ri treo qun o ln . Nhiu qun o qu th ci dy cng khng chu c na v n b t i t li my ln. Nhng khi c chic t g chc chn ny nh em c nhiu qun o lm. T li c nhiu ngn khc nhau nn li c nhng mn nh c phn loi ra d dng hn. B m cho em mt ngn em ng ring qun o ca em. Ngn t rng lm c mt thanh ngang trn cao c th mc qun o treo ln . C nhng chic o s mi hay nhng chic vy p hay b nhn th em u cho vo mc treo cao trong t. Cn nhng b qun o mc cht liu co gin v khng b nhn em li xp gn gng ngn di cng ca chic t.

Phn trn ca chic t th treo qun o, ph di th li c nhng ngn ko tht tin dng em c th nhiu dng hn na. Chic t cao v rng cha c nhiu qun o gip cho khng gian nh em khng cn b ba bn nh trc na. Hn th th nhng b qun o c gn gng v cng khng b nhn na.

Em rt yu thch chic t qun o ny, hng ngy em cng ay thng lau qua cho chic t thm sng bng hn na.

ta chiec tu quan ao - Em hãy tả cái tủ đựng quần áo
Em hy t ci t ng qun o

Bi lm 2

Chic t qun o chnh l ngi bn thn thit i vi tt cc gia nh v nh em cng vy.

Em rt yu chic t qun o v n c tc dng lung lm cho nhng b qun o ca em c sch s v khng b nhn nhm. Hn na chnh l nhng lc em i tm qun o mc th khi c phn chia mt cch gn gng khin em nhanh chng tm thy b qun o ca mnh. Chic t nh em m em mua ring cho em mt chic t qun o nha tht l p bit bao nhiu. Trn mt ca t li c dn hnh cng cha Bch Tuyt v by ch ln tht p. Chic t nha ca em khng to nh nhng chic t g nhng cng tht tin dng. Tt c nhng trang phc ca em u c chic t ny bo qun cn thn. T qun o mini nha c thit k ch yu l nhng ngn ko tht d m ra v ng vo. Khin cho em khng h phi mt sc, cc ngn ko c tay cm tin dng d c th cm nm m ra.

T cao 1 mt thi nhng li c 3 ngn tht rng ri v pha di cng li c mt ngn ko c kha khin cho em v cng thch th. Chic t ny em khng ch ng qun o thi u, em cn ng c nhng con bp b v chi ca em vo trong ngn ko cui cng mi khi chi xong. Khi c chic t cn phng nh ca em nh p hn, khng ch v mu sc ca chic t p v ni bt m cn bi tt c nhng mn chi hay qun o cng c ngn np trong chic t ri. Mt cn phng rng ri v gn gng hn ai ai cng thch phi khng no. Em thm cm n chic t qun o gip em hc c cch gn gng.

Em rt yu qu chic t qun o nha mu hng ny ca em. Nh c em hc c tnh gn gng hn. Hng ngy em lun lau chi n mt cch sch s nht.

Minh Nguyt