Em hãy tả cây bàng

bài: Em hãy t cây bàng

Bài làm 1

D nhn thy c rng chính trong sân trng em có trng rt nhiu loi cây. Và trong tt c các loài cây ó em thích nht là cây bàng gn ca lp ca em.

Cây bàng này cng nh ã ln lm ri, khi em nhìn cây bàng t xa ging nh mt chic dù khng l màu xanh tht là p bit bao nhiêu. Th ri n tng hn na em nh thy c gc cây bàng bng mt vòng tay em ôm không xu. Nhng chic r cây to nhô lên khi mt t nh nhng con rn h mang khng l vy, và có nhng r cm sâu vào lòng t có th mà hút cht b nuôi cây và giúp cho cây ng vng. Thân ca cây bàng dng nh li thng nh cái ct ình, v cây bàng li có màu nâu xám nh trên mình li có rt nhiu nhng vt so. Có l rng em nh thy c cây bàng c bit hn nhng cây khác và chia thành nhiu tng có th che mát c mt vùng t rng ln. D nhn thy c rng c càng lên cao màu xanh ca tán lá càng nht dn i bit bao nhiêu. Khi quan sát nhng chic lá bàng thì em nh thy c lá bàng hình bu dc có màu xanh và nhng tán lá dng nh cng ã che kín không cho ánh nng xuyên qua sân trng em na. Khi che ht nhng ánh nng ó thì chúng em có th chi ùa di bóng mát ca cây bàng.

Cây bàng tht l, c mi khi mà mùa thu lá bàng chuyn t màu xanh sang màu nhìn tht là p mt bit bao nhiêu. Em nh thy c rng c mi khi có gió thi nh nhng chic lá lìa cành nó dng nh cng ã li nhng cành khng khiu tri lá trông rt ti nghip bit bao nhiêu.

Cành cây nh tr tri vào mùa ông, nh khi mùa xuân n cây bàng li âm chi ny lc, nó dng nh cng ã xut hin nhng chic lá non màu nõn chui tràn y sc sng. Có l rng em n tng nhy ó chính là nhng bông hoa bàng màu trng ngà kt thành tng chui nhìn nh chui ngc tuyt p vy. Th ri phi nhìn tht k mi có th nhìn c n mình sau k lá là nhng qu bàng màu xanh lc hình tròn và dp hai u. Trái bàng chín li có màu vàng tht p bit bao nhiêu.

Bn thân em cng rt quý cây bàng vì cây cho chúng em bóng mát vui chi mà còn tô im v p cho trng em. c bit ó chính là nhng bui tra hè êm c ngm hoa bàng ri tht thích thú bit bao.

em hay ta cay bang - Em hãy tả cây bàng
Em hãy t cây bàng

Bài làm 2

Có th thy c rng trong sân trng ni em hc tp có rt nhiu cây xanh che bóng mát cho chúng em. Nhng em vn n tng và yêu thích nht ó chính là cây bàng.

Cây bàng ca trng em cng ã c trng t lâu và nó c chúng em chm sóc rt cn thn. C mi tun u có các lp lao ng i ly nc ti nc cho nó, còn vào mi khi tri ma thì mi không phi ti cho cây na vì nhng git nc ma kia cng ã ri. Lp chúng em chm sóc nó t khi nó mi c trng ch lúc ó nó dng nh cng ch cao hn u ngi mt chút, hình nh cây bàng luôn xut hin trong tâm trí ca em không th nào có th quên c. Bi em thy c chính hình nh ca nó mang nhng vóc dáng ln lao, c bit hn na ó chính là thân cây ca nó thuc dng g có màu nâu. Nhng chic lá ca cây bàng to, mooic khi chúng em ra chi hay c ngh lao gii lao trong tit hc th dc thì chúng em li nht nhng chic lá bàng nh là chic qut qut cho khi nóng.

Th ri em nh thy c mi tán cây có rt nhiu cành và mi cành có nhiu lá và qu, lá bàng thông thng non và xanh vào mùa hè, còn khi mà c n mùa thu lá bàng dng nh ã chuyn màu sang màu . Mùa ông n cây bàng nh b rng ht lá i nhìn tht là tr tri bit bao nhiêu, cành khng khiu nhìn tht bun t. Th ri khi mùa xuân n thì cây bàng nh li c hi sinh nhng cái chi non nh li bt u nhú lên nhìn tht là ti tn bit báo nhiêu. Cây bàng lúc này nh c thay áo mi bng mt màu xanh non mn mn và ai ai nhìn cng r thích cây bàng này trng em.

Có l rng em rt thích hình nh ca cây bàng, nó dng nh cng ã mang nhng v p nh nhàng. Hn na cây bàng nh cng ã tht là gn bó trc tip vi mi chúng ta, ó chính là nhng la hc sinh ca trng em và c bn thân em na.

Minh Nguyt