Em hãy tả cây chuối

bài: Em hãy t cây chui

Bài làm 1

C mi nm khi màu hè n là nm nào em cng v quê thm bà ngoi. Khi ra vn nhà bà thì em thy c vn nhà bà trng rt nhiu cây n qu nào na, nào i,… Nhng trong s các loi cây ó dng nh em li thích nht là cây chui.

Nhìn t xa, thì cây chui nh chic ô xanh mát ri vt vi nhng cái lá khng l. Thân ca cây chui dng nh cng ã cao hn u ngi mc thng, không có cành xung quanh là my cây con mc sát li thành bi. Và ch có khi mà em n gn mi thy rõ thân chui to gn bng ct nhà. Khi em s vào thân thì không còn cm giác mát ri na vì cái v bóng by ã hi khô c li.

Cây chui tiêu trong vn nhà bà em thì li có nhiu tàu lá, có tàu ã khô b gió ánh rách ngang và r xung gc. Em nh thy c nó có các tàu lá còn xanh thì ti tt nguyên vn, to nh máng nc úp sp. Nhng tàu lá di màu xanh thm. Th ri em nh thy c ó có nhng tàu lá trên xanh nht dn. Sát tàu lá vàng là mt bp chui màu ang tr hoa. Hoa chui tht là l, em nh thy c hoa chui n dn dn hé n l nhng ni chui to thành mt bung chui.

c bit nht iu em thy c chính là bung chui dài lê thê, nng tru vi bao ni chui nó dng nh cng ã tht là úp sát vào nhau tng chng thân chui mun ng v mt phía. Có th thy c rng chính nhng ni chui nào cng chen chúc nhng qu no tròn. Th ri em thy c mi qu chui dài hn mt gang tay em. Khi chui mà chín, thì chính mùi thm ca nó phng pht trong gió.

Cây chui trng trong vn nhà bà em hay âu cng vy, nó dng nh không b i th gì. ó chính là thân chui làm thc n cho ln, lá chui thng c bà dùng gói bánh, còn chic hoa chui làm nm là thc n ca ngi dân quê, qu chui n va ngon li va b na và em cng thích n món này… Vfa phi nói rng còn gì thú v hn là sau ba cm c n tráng ming bng mt qu chui nhà mình trng c ch.

Cây chui tiêu là mt trong nhng cây em yêu thích và nó cng thc s là ngi bn tt ca em. Cây chui nh ã va cho trái ngon, li còn to c nhng mng xanh cho khu vn thêm mát m. Em rt yêu và quý cây chui nhà bà em trng.

em hay ta cay chuoi - Em hãy tả cây chuối
Em hãy t cây chui

Bài làm 2

Xuân i, hè sang em nh thy c nhng cây chui sau vn nhà em tr bung tru nng. Thc s em cng rt thích làm sao cây chui già ba em trng nm trc, nm nay, nó dng nh cng ã ”sinh” c ba cây chui con ”b mm” tht d thng.

Trong khóm chui kia em thy c chui con khe khon, bu víu vào nhng vùng t xp quanh chân m. Âdn tng nht ó chính là nhng tàu lá ca chúng xanh non mn mn, cun tròn nh nhng chic loa kèn vy nhìn tht là áng yêu. Còn i vi cây chui m cao ln nhng không còn xanh tt nh xa. Thay vào nhng tàu lá xanh ti là nhng tàu lá khô héo, và nh già ci, rn nt, nham nhám. Và trong s ó có mt s tàu lá thì u a b gió ánh rách t ti. Tt c dng nh ang dn sc nuôi ln bung chui non.

Và c càng ngày em nh thy c bung chui càng to và nng hn khin cây chui nghiêng v mt phía cui vn. Mt khác em cng nh ã thy c chui m phi che ch cho àn con ca minh cho khi nhng cn ma ln, nhng trn gió to. Chính vì th cho nên bao nhiêu nha sng nó ã nhng tt c cho àn con ln lên. Có l vì th nên bung chui con c bo v và ra rt nhiu qu chui xanh non p bit bao nhiêu

Em nh thy c nhng ni chui chen chúc lp này n lp kia. Th ri em nh cng thy c rng có nhng ni u no tròn, cng bóng rt sai. Cìn vi nhng ni sau nh và ít dn, trái chui dng nh cng ã li áp sát vào nhau màu xanh thm xen ln nhng m ht li ti en nháy.

C nhà em ai ai cng thích hng v ngt lm ca qu chui, không nhng ngon ngt và trong qu chui cng có rt nhiu các cht cn thit ca cho c th na. Em rt yêu thích cây chui này và em cng rt hay ra vn ti nc cho cây nhanh ln.

Minh Nguyt