Em hãy tả chiếc cặp sách

bi: Em hy t chic cp sch

Bi lm 1

Khi m bc vo nm hc mi, lng em c xn xang ch i ngy tu trng. V n ch ngy tu trng th m em mua cho em chic cp sch mi tht p.

Chic cp mi nh cha ln no n lp nhng tr thnh ngi bn thn thit ca em t lu ri vy. Hm m m em nua cho em chic cp trong tay, em thm cm n m lo lng cho em.

M em cng nh chn chic cp tht hp vi s thch ca em, n dng nh cng tht l va vn v xinh xn. N c lm bng cht liu ni lng tng hp, mu xanh ru, v c c nhng si t ng nh nh pha kim tuyn. Khi m ai chm vo, ai cng cm gic mt lnh v n dng nh cng li mm mm nh ln da ca mt a tr ba tui vy. Em nh thy c chic cp to bng s ghi im ca c gio, khng cng knh v nng nh cp ca bn Hoa ngi cnh em. Ri em thy c pha trn l mt quai xch c bn bng si ni lng bn v rt chc. Hn na th chnh ng sau c hai quai eo dng nh cng c mc vo nhng ci kha st xi sng long, v n dng iu chnh cho va quai eo. Pha trc mt chic cp dng nh cng s c mt bc tranh mu, v n cng nh v hnh mt ch ch ang ngi trn l sen du ngon trong m. Hn na em nh thy c tt c xung quanh l nhng a hoa sen hng ang xe cnh n sc nng vng ma h. Em thy c bc tranh c lng vo trong mt ngn bng giy m ca mng, v dng nh n li c kha ko i, ko li. Ngn ny em dng ng tm o ma l tin nht.

Khi m em mun m cp, em lc ny y cng ch cn bm nh vo hai chic kha np cp m thi l n cng t ng m ra nh mt b phn quan trng lm bng h thng l xo n nh c gn giu vo pha trong np cp. Chic cp c hai ngn ch yu m thi. Ngn ln, th em dng nhng quyn sch v trong bui hc mi ngy n trng. Cn ngn kia nh hn, em i dng cc dng hc tp c th k ra nh bng con, tp giy kim tra v hp ng bt cng mt s vt dng khc. V khi m nhn thy chic cp ca em va xinh, va gn nh li tin li na nn tt c cc bn bn no cng hi mua ca hng no v xin b m mua cho.

Mi ngy n trng vi chic cp mi trong lng rn ln mt nim vui kh t.

ta cai cap sach - Em hãy tả chiếc cặp sách
Em hy t chic cp sch

Bi lm 2

Khi m c bc vo nm hc mi, b mua cho em mt chic cp sch quy dng thiu nhi tht l p bit bao nhiu. Ngay t bui u khai ging, chic cp l ngi bn nh ng yu ca em.

Em nh thy c chnh chic cp ca em hnh ch nht, chiu di ca cp khong hai gang tay ngi ln, v lchiu ngang ca cp khong mt gang ri, y cp rng n gn mt gang tay ca em. C l rng chnh chic cp ca em l loi cp hc sinh lm bng gi dac c mt mu xanh da tri rt p v em cng rt thch na. V c mi ln xoa tay ln mt cp mn v lng bng y, em dng nh cng li cm thy mt v trn, thch th v cng. Khi nhn k em nh thy c nhng ng khu xung quanh cp lm bng ch d mu , mi khu u v thng. Cc gc cp dng nh cng tht l ln trn c vin c bao bc bng ni lng mu trng nh lm tng thm v duyn dng cho chic cp. D dng nhn thy c pha trn c mt quai xch to bng na c tay em, nh c cong cong hnh cu vng c nh cht bng hai chic inh dp. V ch hn chnh l quai eo sau lng c may bng vi ni lng to bn trn nh loi dy d, rt chc chn. Em cng cm v th eo chic cp ln vai, ng trc gng ngm ngha, lc ny dng nh trng em tht chng chc v khe mnh. Em thy c mt trc ca cp l mt ci ngn bng tm m ca mng, pha trong l bc tranh ca nng bp b tht xinh p vi mi tc di. Em cng nh dng tay n ln hai chic kha bng m kn sng long nh i mt long lanh ang chm ch nhn em. V em nh thy “Tch! Tch!” m thanh pht ra t kha nghe tht vui tai bit bao nhiu. Khi m chic np cp c m, l ra hai ngn c lt bng nhng mnh vi n mm, v cng nh tht mng vi nhng ng sc vn nh nhng nt hoa vn trang nh. Ngn cp th nht, em ng sch v. V trong ngn th hai, em li nh c th ng cc dng hc tp nh chnh l hp bt, thc k, ke o , chic bng con, bng bng, tp giy kim tra in sn…

Em yu qu chic cp ca em lm, em s chm sc v gi gn n tht sch s.

Minh Nguyt