Em hãy tả con đường làng

bi: Em hy t con ng lng thn thuc ca em

Bi lm

C mi bui sng th em li bc i trn con ng lng n trng. Con ng lng quen thuc i vi em, ni y n gn b vi em t rt lu ri. Tuy khng c to p nh ng trn thnh ph nhng em vn rt yu qu con ng ny.

Con lng quen thuc m em hay i n quanh co v un ln mm mi.Con ng m nh v hp. iu ny cng tht l d hiu bi em c sinh ra mt vng qu ngho. Hai bn ng, c cy mc kn li. c bit, con ng lng dng nh cng rt th mng bi hai hng cy ven ng. C mi khi n ma h, nhng chm hoa xoan rt xung mt mu trng, n dng nh c vng li v kt nhng vng hoa trn mi u l tr chng ti. Con ng em hay i hc tht nh v ch l mt con ng t , mi khi tri ma th ng cng rt trn trt. Nhng my nm gn y th con ng c b tng tht p, em i hc cng khng lo cnh ng ly li v bn nh trc na. Lng em cng c rt nhiu i thay.

Bn cnh c bit bao ng ng ln, con ng lng em vn yn nm vi mt b mt m ch li, ch lm nhng li gn b vi em. Qa tht nhng iu lm em nh thy iu chng lm con ng xu i m cn lm cho n thm nt n s, gin d. Hai bn ng con ng lng, gi y cng c nhiu ngi nh khang trang m ln, ri c c nhng qun qu vt. Nhng em vt thch l hng cy ven ng nh ta bng rm cho chung em i hc khng b nng bc.

Qun sao c khi m trong nhng ngy hc lp mt m dt tay em i th em cn rt r, b ng bc nhng bc u tin trn con ng ny ti trng. Lc , em dng nh li thy con ng sao ln th cn minh th b cn cn con. Ln ln cht na em nh li thy con ng chng nhng khng rng ra m cn b thu hp li. C l chnh hy hai bn ng xo tn che mt, u a nh reo vui, chim chc ht ca ru rt… Con ng c tu sa nhiu nhng nhng cm xc trc y v hin nay ca con ng lng dng nh cha bap gi phai nht trong tm tr em

V c mi ln nhc n con ng lng thn quen ny l bao k nim li hin v trong em, mi mi khng bao gi phai.

Con ng lng dng nh cng l mt ngi bn tt ca em ngay t khi em cn h v cho n by gi. Em ngh rng cho d mai sau ny c i u i chng na th em cng khng bao gi qun c con ng ny.

ta con duong lang - Em hãy tả con đường làng

Vn t con ng lng

Bi lm 2

“Qu hng” chnh l hai ting nghe nh tht l gin d m gn gi thn thng lm sao? Tui th dng nh ai ai cng c nhng k nim p m nh, m yu qu hng. Tui th ca em li nh c gn b vi cnh ng thng cnh c bay, dng sng nc chy hin ho,… nhng dng nh con ng lng l mt s gn b thn thit nht ca em.

khng phi l con ng to ln m n ch l con ng ri rm nh bao con ng bnh thng khc m thi. Tuy khng rng lm, th con ng li g gh, li lm rt kh i. Nhng em cng thy c con ng cng cho mt chic xe ti chy qua. c bit hn l c mi khi t chn ln con ng lng em li cm thy bi hi. pha u lng, cy go lc ny y dng nh c ng ging d che nng. Ni y, chnh con ng lng thn quen ny cng nh chng kin nhng vn bi quyt lit ca bn tr chng em. c bit hn th na, em nh thy c chnh hai bn ng l hng bch n tht to ln t bng mt vi nhng chic l nh nh con mt tht l c nh nhn xung ng.

Khng nhng th th sau hai hng cy l cnh ng rng bt ngt, rng nh thng cnh c bay. Th nhng khi i trn ng vn nhn thy nhng ngi nh xinh xn khi chng nm gia mt mu xanh mt m ca vn tc qu hng em. Nhn t xa mi thy c ng mt tri t t nh ln th nh nng m p lt qua k l, nhng nh nng dng nh cng chiu xung mt ng nh nhng hoa nng ang nhy nht. C l rng tt c mi ngi ra ng mi lc mt nhiu. Tt c nhng tr em n trng cng b con i lm, i ch…. n . c bit hn em nh thy c khi m tra v, ngi i li tha tht, con ng nh chm vo trong gic ng. Khng ch th thi u, em nh thy c nhng chic l kh u a trong gi nh qut mt cho con ng. C vo bui chiu v con ng nh thc gic. N dng nh li tht l n o no nhit khi cc bc nng dn i lm v. l c nhng ting ni, ting ci gi nhau i, ting xe c c n o sut c con ng. Trn cy, em nh thy c nhng ch chim ht vo von to ra mt bn nhc giao hng.Vi em, con ng quen thn t khi cp sch ti trng. i trn con ng mi ngai ngi ca t, hay cn nh c c mi ca la ng, c ni ph vo mi lng em li cm thy bng khung.

Em rt yu con ng lng, ngy ngy em qua y i hc v con ng chnh l ngi bn thn thit ca em.

Minh Nguyt