Em hãy tả con gấu bông

bi: Em hy t con gu bng

Bi lm 1

Nhn dp sinh nht ca em th b em tng cho em mt ch gu bng bng hng hng nhn tht d thng. Em cng rt thch mn qu ca b tng cho em.

Em cng rt thch mn qu ca b lm, c mi ngy m khi i hc v em cng ra chi vi con gu bng hng ng yu ny. Con gu ca em n nh cao ngang vi em em nhng ch c nhi rt nhiu bng nn lc no trng ch cng mm mm v tht d thng. V nht l trn ngi ch l mt lp lng mu hng, rt mm v mt bit bao nhiu. C l chnh i tai ca h gu ny dng nh n li khng ging nhng ch gu m em c. Ch gu bng c mt i tai lun cp xung, i tai ca ch dng nh cng c nhi rt t bng nn khi c tung ln th i tai ca em gy nh li b gi thi tung ln. Th ri ch cn xung vng tay ca em thi th dng nh em thy c chnh i tay y li cp xung. Trng ch cng ht sc ng nghnh v ng yu. Khun mt ca ch gu cng tht ng yeei chnh l mt chic mi nh xinh mu en nhy c t trn chic mm nho nh. Trng mi tht ng yu lm sao ai nhn cng phi thch.

Trn c ca ch gu dng nh c gn mt chic nh mu vng trng rt hp vi b lng mu hng ca ch. Hn na em nh thy c hai cnh tay ca ch gu dng nh cng rt to v lc no cng c th m ly em. c bit hn na chnh l em cn rt thch may cho con gu bng ny, v dng nh c hm no c ngh, sau khi lm xong ht cc bi tp mt cch nhanh chng th em li tr thnh nh thit k ring cho con gu ng yu ny. Em rt hay may nhng chic o chong cho n n b lnh.

V c mi khi m em bun, con gu bng d thng ny lun lun l ngi bn em tm s. c bit hn c mi khi em hc bi, con gu bng xinh xinh ny thng ngi bn cnh, nh mt en ly ca gu hng dng nh c nhn em nh mun ni rng C ch nh hy lm bi tp chm ch i nh, t s lun bn cu!

Em rt yu qu con gu bng ny v em mong mun s c gng hc tp tt c th c thi gian chm sc con gu d thng ny hn.

ta con gau bong - Em hãy tả con gấu bông
Em hy t con gu bng

Bi lm 2

Em c b m mua cho rt nhiu chi nhng trong s nhng chi th em li thch nht ch gu bng ng yu ca em.

Con gu chnh l mn qu b tng cho em, v chnh l mt ch gu bng nh, n c mt kch thc ch bng con ln t m ch em vn dng b tin tit kim na. Em dng nh cng thy ngi bn ca em ti nh chi vn thng ch bai rng con gu ny ca em nh qu, m khng thch nh nhng ch gu bng nh tht l to cao nh ngi ln nh cc bn. Nhng lc nh vy, th em cm thy rt bun, bi vi em con gu ny n khng ch l mn chi, m n cn l tnh cm ca b m dnh cho em na.

Em lun cm thy con gu bng ny c rt nhiu imp v ng yu. Nht l i mt to trn, en ly, trong veo, nhn rt ngy th v hn nhin. Con gu bng li c lng mu c ph nhn cng rt p na. Th ri c ci thn hnh trn tra v c nhi bng nhiu nhn ch gu nh tht ng yu.

Khi ch gu nh ny c em chm cht, gn gi rt cn thn. Em cng thng thng ly khn c qung vo c con gy v cng ly chic o em mc lc cn hn mc ln ngi ch gu bng xinh xn. M em cng tht tm l mua cn mua cho em mt chic cp sch chi mu lm bng nha, em cng eo ln vai con gu ny v cng ch chi tr i hc. Em cho ch gu l hc tr, cn em lm c gio, ng trn bc cm thc dy n hc bi. Nhng m ngi hc tr gu bng ca em khng bit tr li, d em c ni g th con gu cng ch em lng, hng i mt trong veo v pha em v ming lc no cng nh mm ci tru mn d thng.

Ch gu bng ng yu chnh l ngi bn thn thit nht ca em, em lun lun yu thch con gu – mn qu ca b m dnh cho em.

Minh Nguyt