Em hãy tả con hổ

bi: Em hy t con h trong vn bch th

Bi lm 1

Mt ln n em c may mn khi c i cng ba m n thm s th. Em cng rt thch n y thm th nhng loi ng vt qu him c ghi trong sch Vit Nam. C l rng em n tng nht i vi ch h – cha sn lm ca mun loi.

Thot nhn thi em thy c thn hnh ca n cng rt to, n thp ch khng c cao nh nhng con nga vn hay l nhng linh dng th m trn knh phim ta li thy n c th bt c nhng con nga y mt cch nhanh chng. Con h c mu vng sm v hn na l c nhng chic vn en ngang mnh iu ny phn bit vi mt loi ng vt cng rt gn vi n chnh l loi bo.

Con h di chuyn tht nhanh, b lng p v tht dy. Khi ch ngi cng thy c v oai nghim ca ch ri. Ch h ny c mt b ranh tht sc nhn, v khi ngi mang thc n n cho ch th khng cn phi thu nh m c th ch ly i hng rng ra x n mt cch ngon lnh v nhanh chng. Trong vn bch thc c mun loi nhng dng nh ngi ta vn thch ngm nhn ch sn lm tht dng mnh ny. Lm khi nhng con vt chung bn cnh cng phi khip s khi nhn thy ch h gm, mc d chung ca ch h cch xa cc chung khc

Em cm thy mnh cng mn n bi v h l mt loi vt c uy quyn v v cng khe mnh. C l rng cng chnh s hiu k y gip cho em gn n hn ngm nhn n mi t th. V c mi cui tun khng phi i hc l em li c n xem n ngy cng mt ln ln to khe nh th no.

ta con ho - Em hãy tả con hổ

Vn mu t con h

Bi lm 2

C vo mi thng 1 ln, b m li a em i chi vn th vo ngy ch nht nu nh trong thng em t c kt qu hc tp tt. vn bch th qu tht c nhiu loi th l, v khi m em xem hoi khng chn. Nhng thch nht vn l con h tht dng mnh.

Em thy c chung h c t gc trong cng ca vn th v rng nht so vi cc chung th khc. c bit hn em cng thy c chnh trong chung h c mt cy c th mc t nhin, v ngi ta cn lm ni gi, v n dng nh c c sui nc chy hn hoi. Nhng tt c iu ch phc v cho mt mnh v cha sn lm, ch c duy nht mt con h m thi. Ai ai cng thch ngm nhn con h ny v n l mt con h rt ln. Thn ca con h ny n cao khong mt thc, di hn mt thc ri. ng ch hn chnh l t u n chn h ph mt lp lng ngn mu vng sm c nhng vn en. Ngay c ci ui di ng sau cng mt mu lng nh th.

Khi nhn t xa em nh thy c u h trn, ln hn qu da, ni vi thn bng mt ci c ngn, rt khe. Hai tai ngn v nh cng vnh ln. C l rng chnh cp mt trn, to bng qu chanh, mu vng nht ca cha sn lm lun lm cho mun loi phi khip s, i mt dng nh lc no cng long ln trng rt d tn. bn hai cnh mi c mu hng sm, lc no cng php phng nh ang nh hi. Ming ca ch h tht l rng, xung quanh c nhng si ria vng, thnh thong em li thy c n c nh nhe ra l hm rng khe c nhng chic nanh nhn hot.

Khi i vn bch th th em thch nht l nhn h i. Bn chn khe, bc nhng bc chm ri, m i. Ta cng c th nhn thy c rng ton thn h un ln mm mi nh sng, nhp nhng theo bc chn i. c bit hn chnh l khi bc ln sn ni, con h dng li v phng mt nhn ra xung quanh. Dng ca cha sn lm nh tht l vn cao theo dc ni, ui cong ln, trng tht p v oai v b it bao nhiu. Nhng nhng iu cng nh ch c mt chc, n li khoanh mnh di gc c th, nm thiu thiu ng ngon lnh v cng chng c vic g lm. B em bo vi em rng c l n nh ni rng qu hng ca n. Khi con h c nht trong chung thc n, nc ung c cung cp y nhng nt mt ca n dng nh vn c bun bun. V theo li cua b em ni th Khng c g qu hn c lp t do con !. Em nh hc c rt nhiu iu hay l phi khi i thm vn bch th.

Em thc s rt thch ngm con h – loi cha sn lm. Trong cm nhn ca em, th em nh thy c con h l hnh nh ca ni rng hoang d, ca sc mnh t nhin, p v kiu hng.

Minh Nguyt