Em hãy tả cơn mưa

bi: Em hy t li mt cn ma m em thy

Bi lm 1

Thi tit c tun nay tht l nng bit bao nhiu, cm gic oi bc nh tht kh chu, t ai kh cn, cy ci ho a v con ngi th thy mt mi. Nhng lc nh th ny th mt cn ma lun l iu mong mi ca mi ngi v mun vt.

Trn bu tri oi bc kia t nhin my en t u n n ko n, my en dng nh lc ny che lp c mt vm tri xanh thm. Em nh thy c c c nhng cn gi bt u nh mnh dn ln nh xua tan i ci nng oi bc trc. Tng cn gi nh mnh dn ln bit bao nhiu, ri c c nhng cn lc nh cun theo c nhng chic l vng ht a trn cy i cng. Cn gi nh mnh dn ln lm cho cc cy trong vn nh em nh cng nghing ng. Trn bu tri lc ny y dng nh b m my en kia lan rng ra hn che ht i bu tri trong xanh, v th ri nhng tia nng nh khng cn ch no c th le ln na nh nhng ch cho my en. Em thy c nhng git ma nh bt u ri, nhanh chng gip m thu ht qun o ngoi sn vo trong nh. Mi ngi i ng cng i vi v hn v ni vi nhau Sp ma to , v nh ngay thi!.

Ch mt lc sau th nhng ht ma cng nh dn v ma ln hn. Cn ma nh mt ngy mt ln hn, nhng cn gi cng c mi mit n ri i mang theo nhng ht ma nng ht. Nc ma tt vo cy ci, vo c cnh ca s ni bn hc ca em, em ng vi ci ca li v nhn cn ma ngoi tri nh mt thm ln hn. Ma nh trng xa c khng gian nhn cng p bit bao nhiu. Em cng rt thch ngm tri ma.

Khi ngi nhn cn ma c mt lc a n ri cng i. Nhng m my en cng bin i u mt v nhng ch cho bu tri trong xanh quay li. Tht p bit bao nhiu em thy c chic cu vng hin ra vi by sc lung linh. Cnh vt sau cm ma cng rt p, cy ci, mi vt li tr v nhp sng hng ngy nhng li c sc sng hn. Cy nh xanh ti hn nh c ra i nhng lp bi. Nhng ch g con i sau m bt u kim n ku chp chp, ri nhng ch chim khng bit u bt u bay ra ru rt trn khp cc cnh cy.

Em nh cng cm gic c khi con ma xong lm cho khng kh oi bc tr thnh khng kh mt m v cng tht trong lnh. Nhng ht ma cun tri bi bm trn l cy i. Khi cn ma qua i th vn nhng git ma cn ng li trn tn l c nh nng chiu vo nhn nh nhng ht ngc vy. Em rt yu nhng cn ma v cn ma lm co cy ci nh c xanh hn, v cho ma mng ca bc nng dn thm bi thu

ta con mua - Em hãy tả cơn mưa

Vn mu t cn ma

Bi lm 2

Tri ma l mt iu mong mi ca vn vt cng nh con ngi sau nhng ngy di nng nng v oi bc. Cn ma nh tht quan trng i vi cuc sng ca chnh chng ta. V sau nhng ngy khng cn ma, nh nng nh chi chang kia phi thu mnh li, my en nh ko n ging li. Tri sp ma ri!

Nhng cn gi nh thi mnh, ri n nh thc m bi cun trn bay ln cao, ri cn gi li lm cho nhng m bi bay lon ln khng gia. Bu khng kh nh ang trong lnh th bng nh b bi m. Khng gian dng nh cng ti sm li khc hn vi khng gian trc . Th ri mi ngi nh ang chy ton lon v h nhau Ma! Ma!. Lc ny th tt c cy ci lao xao, xo xc v cn c c nhng chic l gi a dng nh khng tr c sc mnh ca cn gi na th rng xung t. Khi rng xung n nh li c cn gi thi i n mt ch xa na th mi chu dng li.

V th l cn ma bt u, nhng ht ma c nh ri ri, nhng ht ma u tin nh nhng nh hn ln m l ang reo vui ch n ma n gt sch bi bm trn mnh. Ht ma lc ny dy nh ri t tch, ma nh nhy ma vui v, v em dng nh cng thy c nhng ht ma dng nh cng tht l rn rng trn nhng mi nh v trn mt ng. Nhng ht mua nh nhy ma, nh thi nhau tng ht, tng ht ri xung. Ht ma tht hay, chng c nh l nhng a tr h reo vui mng khhi c chm xung mt t. c bit ht ma nh lm ta c cm gic ht ny ch ht kia ri chm v thch nhau xem ai v ch trc. Th ri chng cng rt phn khch, ht ma lc ny y nh ro ro lao xung thnh tng lp nh nhng mi tn nh lng lnh nh bc. Nhng con gi nh lm cho ht ma c lp ny ni tip lp kia xi x ri xung v chng nh to ra nhng bong bng nc trn mt ng. Cng chnh t li n xe ra v s nhng bng hoa bong bng nh xinh xinh bit bao nhiu.

Th ri ch sau mt hi n a, chy nhy, ma chc cng thm mt. Lc ny y ta nh ch cn nhng ht ma chm chn ang vi v chy theo cc bn v ch. Nhng ht nc ma trn mt ng thi nhau chy vo nhng rnh cng hai bn h ph tr li mt ng sch bng. Em nh cng thy c cy ci sau cn ma h h thch th ln, mi vt sau cn ma dng nh c sc sng hn so vi nhng ngy nng nng.

Nhng cn ma ro u h n nhanh m i cng nhanh bit bao nhiu. V em cng phi cm n cn ma tip thm sc sng k diu v mnh lit cho mun loi.

Minh Nguyt