Em hãy tả con nai

bi: Em hy t con nai

Bi lm 1

Trong t kim tra hc k va qua em t c thnh tch cao trong hc tp, nh li ha th b em cho em i thm quan vn bch th. Vn bch th c rt nhiu con vt nhng em li y thch s hin lnh ca nhng ch nai con.

Trong vn bch th c rt nhiu con vt v bn cnh nhng con vt hung d nh cha sn lm hay cc con vt to khng l nh ch voi th n nai trong vn bch th tht hin bit bao nhiu. C mt n nai trong vn bch th c 5 con nai trong cho hai con nai b m v ba con nai con. Nai m i u l 3 con nai con i theo mi khng ri. Con nai c mu vng nht trng rt ng yu. Nai b m cng c kch thc tm nh mt con ch to. i tai mng nh vnh nn, c bit l con nai b li c cp sng nhn trng rt dng mnh. Cp sng nhn tht l, n c phn lm nhiu nhnh nh hn na, nu so snh cp sng ny th nhn chng cng ging nh nhng cy san h di bin su vy.

3 ch nai con c ng ngc, n nh nhn quanh thy my a tr cng c ngi ln dn i th li chy n ch m n nh ang s st lm. Nai cng rt hin, chnh v vy m em thy c trong cc chung vn bch th th chung ca h c vy cn thn, chung ca nhng ch voi th chc chn v kin c. Nhng ngc li th chung ca gia nh nh con nai nh ny li rt thong ng bit bao nhiu. Con nai n thc n ch yu l c v l non, chng rt hin lnh v d thng. B lng vng ng di nh nng mt tri dng nh lm cho con nai thm p hn rt nhiu.Con nai l mt trong nhng ng vt qu him v cng c ghi vo sch Vit Nam chnh v th chng ta cng cn phi bo v chng.

Em rt yu thch con nai con. Em s c gng hc tp tht tt c th thng xuyn c b cho i vn bch th nhn nhng ch nai hin lnh ny.

ta con nai - Em hãy tả con nai
Em hy t con nai

Bi lm 2

Em rt thch xem nhng chng trnh th gii ng vt, bi chng trnh nh gii thiu v cung cp cho con ngi nhng iu b ch trong cuc sng. V em rt thch chng trnh chic v nhng ch nai con v nhn chng cng rt ng yu bit bao.

Con nai em quan st c trn tivi l mt con vt c kch thc c ln hn ci phch nc. Trn mnh chng nh c im thm vo nhng chic m nu p mt. Ch nai c b lng mu vng nht v phn bng c mu lng nhn nht. Mt ca ch nay tht to v cng p. i mt tht tinh nhanh v c mi khi c ting ng l l c bit c mi e da nh ang cn k ch chy nhanh vo cng by n ca mnh. Mi khi i mt ng ngc th nhn chng cng tht ng yu v m mng bit bao nhiu.C nhng ch nai hoa trn b lng nh im vi chm trng nh t xa trng ch nh c mc mt chic o sc s c hoa p .

Loi nai em xem phim v tm hiu th em bit c chng cng rt hin lnh. Thc n ch yu ca ch ch l c non v ung sui rng. Ngy ngy th n nai li dn nhau i kim thc n v khng bao gi i ring l mt mnh c.

Em rt yu qu ch nai, em s hc tht gii ba m cho em i vn bch th em tn mt chng kin ch nai ch khng phi ch l xem qua tivi na.

Minh Nguyt