Em hãy tả con ngan

bi: Em hy t con ngan

Bi lm 1

Hm qua bc em sang nh chi v mang cho em mt con ngan con nui, v hm trc em sang nh bc c l bc thy em thch ch ngan nh ny nn nay bc gh chi v cho em lun. Em cng rt thch ngi bn mi ny.

Ch ngan nh m bc em cho c kch thc lc ny dng nh cng ch khong bng nm tay ca em. Nhng c th thy c ng ni bt ln vi mu vng ng , b lng ca ch ngan v cng mt m, m i. Em dng nh cng thy ch ngan nh ny cng rt ging my ch vt m m em ang nui. Nhng m e li ni, lc ln ln nu l ging ngan s ln hn vt rt nhiu, trng ngan cng to hn trng vt lag bi v vy. Ch ngan ca em li c i mt nh xu, v en nh nh ht na. Tht khng th khng khen i cch nh v ngn trng rt ang yu, mi khi ch ngan p nh nh i cnh ngn ngn ca mnh trng tht bun ci bit bao nhiu.

Ch ngan con ny dng nh khng ch i mt nh, i cnh nh m c i chn ca ch ngan cng rt nh b. V n tng nht chnh l ci dng i lch bch ca ch ngan trng rt bun ci. Ch ngan ny cng c b em th cng vo vi n vt ca nh em. Em cng rt lo, nhng thy c rng tuy khng cng ging nhng ch ngan ny sng rt ha ng, khng h tranh ginh vi nhng ch vt, chng sng vi nhau thn thit nh ngi mt nh vy. Ch ngan con v cn nh nn cng cha bit bi, c ngy ngy cng n vt con trn b chy nhy, cng n rt vui v vi nhau v ngan con cng ln nhanh lm. Em hi b m l ngan thng n g em c th chm sc, b em ni thc n ca ch ngan con l cm, bo sng bm nh. Ngoi ra th chng cn rt thch n nhng con c bu vng. C l chnh bi v c ngan v vt cn rt nh nn mi khi cho chng n th m em u phi bm bo, hay l bm c tht k. Nhn chng n trng rt ngon ming v em cng thy rt vui.

Ch ngan con nh em rt ng yu cho nn em cng yu ch lm, hng ngy em u cho ch ngan n no.

ta con ngan - Em hãy tả con ngan

Vn t con ngan

Bi lm 2

Sng nay em c b a i ch mua ngan v nui. Ch rt nhiu ngi bn ngan con, em vi b chn c nhng ch ngan khe mnh nui

Nhng ch ngan m em v b mua lc ny ch to bng nm tay ca em. Nhn t xa, em c nhn chng ging ging nh nhng nm bng di ng, chng khng chu ngi yn mt ch u, lc no cng c i i li loanh quanh trong sn nh. B lng ca chng ngan nh lc ny dng nh cng ch mi ch c nhng si la tha mu vng nng m thi, v em nhn nhng ch ngan con tht ging ht nh ch viht con. Nhng b em ni vt thng nh hn v mua nhng ngi trong lng nn khng s b la mua ngan ha vt. Nhng ch ngan con vi b lng vng l th v ri sau ny em thy c nhng si lng y s bin thnh mu trng hoc mu nu ty tng con khc nhau. Nhng ch ngan ng yu ca b em li con c i mt en nh, lp lnh nh hai ht u en nh. Th ri c c chic m b xu, nhn ging ca nhng ch g con mi n, cng c mu vng. Em nh nhn thy c chnh hai chn ca ch c lp mng gia cc ngn. Tuy nhin em vn thy c con ngan lc nh ny i li cng rt nhanh nhn m khng h kh khn nh nhng con ngan trng thnh.

Em cng rt yu nhng ch ngan nh. C ngy ngy vo nhng bui sng em lun cng b mang go hoc nhng nm cm nh cho n ngan nh. Em lc no cngch mong sao cho n ngan ln sao cho tht l nhanh cng nhau i bi li

Minh Nguyt