Em hãy tả con nghé

bi: Em hy t con ngh

Bi lm 1

Con ngh nh em thng thng c gi vi ci tn tht d thng chnh l ngh hoa. Con ngh ny nh em mi c 3 thng tui m thi. V em cng rt yu qu con ngh hoa d thng ny.

Con ngh tht th v mi ra m n c th i ng ri ri. Quan st k cn ngh em nh thy c ngh c b lng vng vng v cng mt lm. Con ngh con c ci mm bng nm tay a b ln ba vy. Th ri c c hai ci l mi en en, trn xinh xinh v thc l ng yu. Th ri em n tng vi hai ci tai nh hai chic l bch n n dng nh c khum khum lc no cng vnh ln nghe ngng iu g . Ci ui cong ca ch c nh nhn nhy mi khng thng. Ri khi nhn xung chic bng nh i n ca ch nh c ph bng lp lng mng vng nht rt d thng. Ci bng ngh thon thon nh cha c n g. V em thy c bn ci chn rt xinh, v chic chn no cng di thng tp xung vy.

V cn nh tui nn mi c gi l ngh, ch c mt i sng nh hai ci nm in nh ln vy. Con ngh con dng nh kc no n cng qun bn mnh tru m. c bit hn m ch ngh con li chy ra trc u tru m nh n tranh m vi ngn c non, ri cng li tht nhanh chng nh rc rc u nhay v m.

Con ngh con c tht l nhn nh hn nhin, n dng nh rt ngy th hin lnh khc no mt em b d thng hay di vy. V n c bn cnh tru m chc chc tru m lai lim lng ngh con, nh vut ve che ch cho ngh con. Khi tru m m nh vut vut nh chi chut tru mn a con th yu qu. Em quan st thy c c nhng lc ngh con cong ui nhy cn ln c th cho mnh nh i v cui bi xa ngm bng mnh trong nng chiu vng soi xung dng nc tht l trong xanh ca con mng nh. Tru m gi ngh con, ngh con c ngh nh p li li m vy.

Em cng rt yu thch ch ngh con v n tht hin lnh v d thng bit bao nhiu.

ta con nghe - Em hãy tả con nghé
Em hy t con ngh

Bi lm 2

Con ngh c bit n l mt vt nui, ng u trong nhm lc sc v ngh l tn gi ca con tru khi cn nh.

Con ngh con phn ln c mu nu en hoc vng nht, thnh thong ngi ta cng mi thy mt vi con ngh trng na. Con ngh con ngay t nh cng bc l c sc mnh ca mnh, khi mi c cho i l ch c th ng v n nhng mn n nh c hay cm m m em cho chng n. Lng ca ch ngh c l th, da khng c bng long nh da tru m nhng cng ht sc ng yu. Mi m em thy c i sng ca ch khng di v nhn nh tru m m n mi ch l mt ch c mu sm gn tai. i tai ch mng lc no cng vnh ln nh nghe ngng.

Ch ngh con sut ngy i theo m tru m c th chm sc v gip ngh con. H c mt ting ng nh nguy him no l ngh con li rc vo m. Hoc c khi chng nhng nho c qun quanh bn tru m, thnh thong li rc rc nhn tht ng yu v d mn bit bao nhiu.

M l lm ci ui khng c di ca con ngh c nh vt qua vt li nh ui mui cho ch. i mt to trn mu nu en tht p. i mt thnh thong c phng tm mt ra xa xem c g thch th khng.

Ci ui tru nh bng lau ui rui mui. Tai tru to bng ci l a, phe phy nh ci qut lng. Mt nu bng ht mt, mu nu en. Bnh thng nui con th tru m 1 con v 3, 4 nm sau mi tip. V khi con ngh ln ln n cng s ging nh m n gip cho b m lm nng vt v hn.

V nghchnh l cnh tay ca ngi nng dn, em hi vng con ngh d thng nh em nhanh ln c th gip vic cho gia nh nh em. Em cng yu qu con ngh lm, hng ngy em s thng xuyn cho chng n chng nhanh ln.

Minh Nguyt