Em hãy tả con rùa

bài: Em hãy t con rùa

Bài làm 1

Em rt thích con rùa và c bit là mt con rùa núi vói nhng màu sc tht p. Nhân dp sinh nht thì b em ã mua cho em mt con rùa núi nh bé, xinh xinh. Con rùa tht p và nó thuc ging rùa hp ba vch.

Con rùa núi này rt p và hay na khi mà bò ra thì cái u rùa thò ra bng u ngón tay út. Và ó còn chính là cp mt óng ánh nh eo kính. Mai ca con rùa b em mua cho thì li hi dp, ch nhnh hn 10cm mà thôi. Em cng nh thy c trên mai có ba g ni rõ, mt g chính gia, và nó còn có hai g hai bên. Lng ca chú rùa con p này li có màu nâu, ym kép li nh ã gm hai mnh c ng c. c bit hn khi em nhìn thy c chính gia ym màu en lm m, xung quanh màu nht. Có l im hay nht em nh thy c chính là cái uôi màu hng nh mt búp mng non, dài 2cm. Và n tng nht có l chính là bn cái chân cu ta rt mn cm bit bao nhiêu có lúc co xp li, xòe ra tht là d thng. ý thì s nhn thy c hai chân trc mi chân có 5 ngón, ngón nào cng có vut dài và nhn nh li câu. Còn thú v hn na ó chính là hai bàn chân sau nh mái chèo xòe tht c áo, ó chính là 5 ngón ngn và hi dt.

Ngày này em c th chú rùa nh t do i li trên nn nhà, cu rùa lúc này ây dng nh cng ã chn góc nhà cnh cái t nm ngh. Nó c nh bò i bò li tha thn trên nn nhà, bt rui, mui. C mi ln mà c em cho mt con giun hay con tôm nh, cu ta ngn mt cách ngon lành nhìn tht là áng yêu bit bao nhiêu.

Cu rùa ba vch này úng nh là mt thành viên th nm ca gia ình em. Em rt yêu quý chú rùa và s c gng hc tht tt.

ta con rua - Em hãy tả con rùa
Em hãy t con rùa

Bài làm 2

Trong các con vt thì có l em yêu quý con rùa nht. Bi con rùa nó chính là mt biu tng cho s chm ch và cn mn. Có ngi bn này s giúp cho em hc tp c tt hn, có l vy nên em rt yêu thích con rùa.

Trong nhà em thì có nuôi mt con rùa nh. Con rùa này chính là con rùa mà m em mua cho em khi hai m con i ch cây cnh, thy em thích nên m ã mua hco em. Con rùa ca em nó hình tròn, trên lng nó có mai mà ngi ta vn ví ó ging nh mt ngôi nhà ca chú rùa này C mi khi gp nguy him là chú rùa này li chui gn mình vào trong cái mai chc chn ó và không ai có th xâm phm c. Ngôi nhà ca chú rùa cng tht là p bit ba có nhng dng vân tht là p. Nhng dng vân này cng ging nh các hoa vn mà ngi ngh s nào ã chm khc lên mai chú vy.

C khi ng cng nh nguy him thì ngôi nhà dng nh li bit thành mt chic áo giáp không ai có th làm hi chú c. Con rùa nó i rt chm chm và em ngh rng có l là do phi mang trên mình chic mai nng nhc ó nên rùa không th nào mà i nhanh c.

ôi mt rùa cng tht nh, u rùa cng nh và nó c nh thò tht trên cái mai ca nó. Nó rt s ngi, mi khi có ngi l là nó c chui gn vào cái mai ó mãi khong chu ra. Ch bao gi tht im lng chú mi t t bò ra mà thôi. Rùa cng n ít, nó n rui mui bt c trong nhà. Cho nên nó luôn luôn làm cho nhà em sc s lm. Cái uôi ca chú rùa cng tht là ngn nhìn tht d thng bit bao nhiêu.

Em yêu chú rùa lm, mi ngày em u bt c con gin nh cho chú rùa n cho nhanh ln.

Minh Nguyt