Em hãy tả con vẹt

bi: Em hy t con vt

Bi lm 1

Trong cc loi vt c l em lun lun yu thch nhng ch vt mu sc sc s v quan trng hn l chng c th bit ni ting ngi.

Khi m xt v vc dng, em nh thy c hu nh nhng ch vt c khc l so vi cc ch chim bnh thng. N dng nh to hn ch khng nh nhn nh em vn hnh dung ra khi ngh n nhng ch vt. Bn cnh n, em cng nh thy c c my ch chim b cu ch ng l em t. Mu lng ca n cng khc, rc ch khng phi l xanh l cy, hay n iu nh nhng ch chim khc. iu em n tng nht y chnh l ci m mu ng ca n ng l m vt. M ca loi vt thng thng cng nh rt di, nhn hot, phn trn di hn phn di v n dng nh cng li khom xung, un cong hnh li cu nhn cng rt ng yu. Chnh ci m y m ngom vo vt g th phi bit, kh m g ra c . V c th m ly thn thon di ca n l i chn en khe, chnh l vi nhng ngn chn cong di v mng nhn hot nh nhng ci vut bng thp tht chc chn.

Khi c i n nh b ngoi, nh b em li c con vt. Em dng nh con vt ang u trn mt thanh g trn nh c treo bng hai si dy st. ng ni y chnh l ton b lng ca ch vt ny t c n ui, trong ging chic o chong ca mt b hong tht l sang trng. Th ri em nh cn thy c c hai chn n c ln lt chn tri trc chn phi sau, n cng nh nhch dn t du ny n u kia thanh g. Th ri con vt dng nh li i ngc tr li, trong nh mt ngi ang c chuyn bn khon suy ngh. Qua em nh thy c thnh thong n ng yn v ku ln ting ngi m ca ra bng ci ging the th nghe n bun ci bit bao nhiu. Con vt bit ni ting ngi khng phi l iu l vi loi chim m cn l vi tt c cc loi vt khc.

Em rt thch nhng ch vt thng minh c th ni c ting ngi. Em cng s hay xung ngoi chi c nhn ngm ch vt ny.

ta con vet - Em hãy tả con vẹt

Vn t con vt

Bi lm 2

Mt hm em sang nh ng thy c ng mi mua mt con vt nhn tht l p bit boa nhiu. Con vt cng l mt trong nhng loi em yu thch nht.

chnh l mt ch vt nh nhn, xinh xn v rt l ng yu. Con vt nh ng em nui c ci u nh xu mu cam c nguy ng bn ny sang bn khc nh ang nghe ngng iu g. V cng chnh vi i mt xinh xinh en lng lnh trn xoe, v n c c mt ci m en nhnh qup xung. Trng n qu thc rt d thng. Nu nh quan st con vt th khng kh c th nhn ra c n lng chia lm hai mu phn lng mu vng, em ch thy c chnh phn ui v phn cnh mu xanh nht. C l chnh ci chn t xu bm cht vo cnh cy trong chung. Thc s khi nhn thy chc ai cng mun nng nu n n c th ni ra vi cu.

C th ni rng chng chnh nhng n tng u tin ca em khi nhn thy n l lc i cnh dang rng ra, n dng nh c ci ci u xung, gt g, ming xin cho… Em nh thy c cm gic ca emlc thc s rt tuyt. V th v nhy nh l khi em ni g n c lun ming ni theo v rt gn gi vi mi ngi. Cu ni ”Cho bui sng” l cu ni em ct ting ni vi ch chim d thng ny. N dng nh c li nhy nht t cnh ny sang cnh khc nhi li vi em bng ging cng rt d thng chnh l ”cho bui sng”. Em thch lm, vui lm v thch th khi thy ch chim thng minh. Khng nhng th em nh thy c my a con nt xung quanh vy li nu o em m ku bo ”cho em chi vi…”. Nghe thy th con chim nh li nhanh nhu p li ”cho em chi vi… cho em chi vi”. Con vt c th m ni theo bn nh thch .

Mi chi vi con vt ca nh ng thi m em cng rt qu n ri, em hi vng trong ngy cui tun sp ti b m li cho em v y chi c chi vi ch vt thng minh ny.

Minh Nguyt