Em hãy tả em gái của em

bi: Em hy t em gi ca em

Bi lm 1

Trong gia nh ca em c b, m, em v em gi tn Hu, em cm thy mnh tht may mn khi c mt em gi.

B Hu nh em nm nay ln 5 tui em rt xinh xn li cn ngoan ngon na. Em Hu nhn rt d thng, i mt em nh hai ht nhn, nc da th trng mn. Mi tc di buc vi bm tc mu hng trng tht l xinh. C em gi tht l hnh phc, c i u c g hay l em cng hay bo m mua v cho em gi. Em cn bit ma ht hay na. trng em c vo i vn ngh trng. Thn hnh em mm mm tht d thng, khin cho ai ai nhn vo cng thy yu. Hn na Hu li cn rt thng minh, nhanh thuc nhng bi th nhn c hc trn ln v ht v k cho c nh nghe. Hu nh mang ting ci cho c nh. Em cng rt yu em gi.

ta em gai - Em hãy tả em gái của em

Vn mu t em gi ca em

B th thi nhng Hu li rt sch s. Thn th, tc tai, o qun lc no cng thm tho. M em ni vi em rngSang nm, con dy em hc ch ci v tp nh vn nh…. Em nh c giao trng trch v th em mi hiu c bi th Lm anh kh lm

Em rt yu qu em gi v s c gng hc tp tht tt cho em gi ly anh ra lm tm gng noi theo.

Bi lm 2

Trong gia nh ti, th dng nh mi mt ngi u c mt s thch ring, b ti thch c bo, cn i vi m ti th li say m cng vic nu n, ti th khng th ri xa ng truyn tranh c cn vi em gi Duyn ca ti th li lun ngoan ngon l php gip m vic nh.

Duyn lun lun l mt c b rt d thng khin c nh ai cng yu mn. Nhng ti cng thy nhiu lc n cng nghch ngm lm. N lun ngh ra th tr tai qui tru chc ti lm ti bc ln mi thi. Duyn nm nay ln lp 1 ri c v nh t ang tui mm non ang c chi vi nhng mn chi tha thch th khi bc vo lp mt em cn b ng nhiu v cng thy c Duyn c gng. i mt ca em gi ti rt p, n en ly v sang nh ni ln s thng minh. Khng ch vy i mi ca em cng vi ln da sng lm Duyn cng tr ln ngy th nh mt thin thn m ti cha nhn thy bao gi. Ch bit rng thin thn chc cng ging nh a em gi nh ca ti m thi. Hnh dng ca Duyn cng tht b bm v ng yu, nt tinh nghch hn nhin nh cng lm em gi c c s thn thin. M n cng tt lm, i u cng lo lng cho ti nh na. Bn b Duyn ai cng thch chi vi n. Lp mt thi m t thc c mnh cn phi hc tht chm ch nui dng c m lm c gio ca mnh. iu ny cng lm ti khm phc em hn.

Duyn lun lun nghe li ng b v cha m, nhng ngi ln tui v c ti na. Ti cng yu thng em gi mnh lm. Ti lun mong sao tnh anh em ca ti v Duyn c mi bn cht nh ny.

Minh Nguyt