Em hãy tả gia đình của em

bi: Em hy t gia nh thn yu ca em

Bi lm

Ai ai cng rt yu qu gia nh ca mnh, mnh cng vy, mnh cng rt yu gia nh ca mnh v gia nh chnh l ni m mnh lun lun c che ch v c yu thng t b m.

Gia nh ca mnh rt hnh phc v c 4 ngi l b, m, mnh v c cu em trai. B ca mnh tn l Nam v nm nay b 36 tui. B mnh nhn rt rt hin nhng i lc cng rt nghim khc mi khi ch em mnh lm iu g sau tri hay khng nghe li. B mnh lun lun l ngi bo v v che ch cho gia nh v ch em mnh. V mnh thng nghe m ni b chnh l ngi tr ct cho c gia nh mnh. Cn m mnh th km b 2 tui, m vn cn tr lm ai cng khen m mnh tr v mnh cng lun lun hnh din v iu . M c mi tc di en ng , mnh rt thch vut tc m mnh v nghe m k nhng cu truyn tui th ca m hay l nhng cu truyn c tch m m c c. Thng qua nhng cu truyn m nh mun nhn nh, mun dy cho em rt nhiu bi hc lm ngi. Cm em trai ca mnh tn l Quang, em cng rt ngoan v ang hc lp mm non. B th thi nhng em cng gip m nhiu vic nh ri nh. C nh mnh ai cng yu thng nhau. Hai ch em mnh cng hay tranh ginh nhng c s ging gii ca b hay m ch phi nhng nhn em nn mnh cng nghe theo. B Quang bit th cng thng mnh lm, i u ai cho g cng mang v cho mnh.

hay ta gia dinh em - Em hãy tả gia đình của em

Vn mu t gia nh em

Mnh cng hay ph gip m nhng vic ln hn em Quang mt cht l bit nht rau, qut nh trng em khi b m vng nh. C nh em ai ai cng thy hnh phc, b m mnh cng rt tm l na. C ngy mng 8-3 l b cng em Quang i mua hoa tng m v mnh cng c thm qu .

Mnh rt yu qu gia nh ca mnh. V lun c gng hc tt khng ph lng mong mi ca b m, l tm gng cho em Quang noi theo. Gia nh ca mnh lun lun l gia nh trn ngp ting ci. Mnh rt mong gia inh mnh lc no cng hnh phc m m nh ny mi mi.

Bi lm 2

Qa thc i vi mi ngi th gia nh lun lun l ni cha y ting ci v cho em bit bao nhiu nim tin yu vo cuc sng ny. Em cng c mt gia nh rt hnh ph v em cm thy mnh tht may mn khi c mt gia nh hnh phc nh vy.

Gia nh em c ng b, b m v ch gi. Mt gia nh rt ng ngi ng khng no? V em cng thy c em tht s may mn. ng b ca em nm nay cng cao tui ri nhng u rt qu em. ng em c mi tc trng bc ph cn b em th li vn gi c mt mi tc en nhng cng im thm nhng si tc bc. ng b l nhng ngi m em knh trng nht trong gia nh. Tt c nhng vic ng b lm u mong mun tt cho con cho chu. B em vn hay k cho em v nhng chin cong m ng b em c c trong nhng nm thng chin tranh. ng b u l nhng ngi lnh v hu lun hin lnh, tt bng v gip nhng ngi xung quanh. B m em u l gio vin, c l chnh v th m ch em em lun nhn c nhng bi hc su sc chnh l bi hc lm ngi v c c nhng bi hc v p l.

Ch gi em nm nay ln lp 6, ch cng thng em lm. Ch c mi tc di en ng nh m em vy. Mi khhi i y ch thng bm tc hai bn trng rt p. Em cng rt yu qu ch gi ca em, ch nh mt ngi bn c th chia s nhiu iu trong cuc sng tr th ca em. Ri nhng bi tp kh ch li n cn ging gii cho em. B m em cha bao gi phi phin lng v vn hc tp ca chng em. Em l mt hc sinh tiu hc lp 5 trng TH Nam H, em lun c gng hc tp tht tt ging nh ch gi ca em v khng ph lng mong mi ca c nh v nhng ngi thn yu.

Gia nh dng nh chnh l mt mi m thn yu ca em. Em rt yu gia nh ca mnh. Em ha vi chnh mnh l c gng s hc tht gii khng ph lng cha m dy d em nn ngi.

Minh Nguyt