Em hãy tả người bạn thân của em ở trường (bài hay)

Em hãy t ngi bn thân ca em trng (bài hay)

Hng dn

Nhng nm tháng tui th c hc di mái trng Tiu hc, em có rt nhiu bn tt. Bn nào cùng d thng và áng mn nhng em thích rt là bn Thu Dung.

Thu Dung nm nay tròn mi tui, bng tui em. Dáng ngi bn nh nhn, i ng nhanh nhn. Bn có khuôn mt tròn trnh trông rt d thng. ôi mt b câu en láy sáng long lanh. ôi mt y bit bun, ci, bit thông cm vi bn bè xung quanh. ôi môi nh son luôn n n ci ti nh hoa. Mái tóc ca Thu Dung en nhánh và dài nh sui xõa xung b vai tròn tra trông tht áng yêu.

Hng ngày, Thu Dung n trng vi b ng phc quen thuc váy xanh, áo trng. Chic khn quàng trên vai nh cánh bm. Thu Dung nói nng rt nh nh, tính tình hin lành, chan hoà vi mi ngi, luôn giúp nhng bn hc yu. Có iu gì bn bè không hiu, Dung u tn tình giúp . Trong gi hc Dung thng phát biu ý kin xây dng bài. Bài làm ca Dung luôn t im cao.

trng, Dung là mt hc sinh gii, v nhà, Dung là mt ngi con ngoan Dung giúp m nu cm, dn dp nhà ca, hng dn cho em hc. Có ln Dung tâm s: “Cha m phi làm vic vt v cho mình n hc, mình phi hc gii và ngoan ngoãn cha m vui lòng”.

Thu Dung ã li trong lòng bn bè nhiu n tng tt p. Bn là tm gng tt cho các bn noi theo. Tôi s c gng hc tp tt xng áng là bn thân ca Thu Dung.

Sng trên i ai cng cn phi có 1 ngi bn thân!!!

bài: Em hãy t ngi bn thân ca em trng.

Bài làm tham kho

Lp 5C ca em có ba mi hai bn, bn nào cùng d thng và áng yêu, nhng em thích nht là bn Diu Hà

Diu Hà nm nay va tròn mi tui, cùng tui vi em. Bn có thân hình cân i, khe mnh. Dáng i nhanh nhn, mi khi có công vic gì cn thit bn i mt chc là xong ngay. Khuôn mt ch in, sng mi không cao lm nhng rt hp vi khuôn mt. Nc da trng hng làm cho gng mt bn thêm phn rng r, vng trán cao, biu l s thông minh. ôi mt ca bn mt mí rt sáng và en, biu l s chân tht và ngay thng. Hng ngày n lp Diu Hà thng mc áo s mi trng, qun tây xanh, rt sch s. Chic khn quàng luôn ni bt trên c áo trng, trông xinh xinh nh cánh bm.

Diu Hà luôn vui v, hoà nhã vi bn bè, bn luôn giúp nhng bn hc yêu trong lp. Diu Hà rt chm hc, trng cng nh nhà. Bn gii u các môn, xut sc nht là môn Toán. Trong lp, Diu Hà luôn chm ch nghe cô giáo ging bài, ch nào cha hiu bn xin cô ging li. Bn làm tt c các bài tp hôm nay và các bài tp chun b cho tit hc hôm sau. Vì th trong lp, Hà hay gi tay phát biu ý kin. Diu Hà c phân công làm lp trng. Bn t ra rt gng mu, i u v mi mt làm gng cho các hn trong lp noi theo. Mi bui có 15 phút truy bài u gi, Hà u dõi nhc nh các bn. Hà mun rng trong lp ai cng hc gii c. Hà không nhng là ngi trò gii mà còn là ngi con ngoan vì Hà thng giúp m nu cm, ra chén, quét nhà. git qun áo.

Ngi bn thân thng ca em làm cho em nh mãi nhng nm tháng tui hc trò thi th u. Hình nh ca Hà ã li trong em nhiu n tng khó quên. Diu Hà là tm gng tt em và các bn noi theo. Em s gng hc tht tt xng áng là bn thân ca Diu Hà.

bài: T ngi bn thân nht ca em trng lp – bài vn lp 5 hay nht.

Nm tháng c trôi và không ai có th níu kéo c thi gian, chính thi gian là thc o tt nht ca tình cm bn bè, trong sut thi gian hc tp, có l Hân Hân là ngi bn thân nht ca em, bn y ã hc vi em t nhng nm tiu hc ti bây gi.

Dáng ngi ca Hân Hân xinh xinh tròn tra, Hân Hân n mc rt gn gàng lch s nhng luôn có phn nhí nhnh áng yêu. Nc da ca Hân Hân mn màng, ng hng. Mái tóc bn y dài en mt, óng , suôn mt, trc khi i hc luôn c m bn y ct gn gàng trông rt p, xinh xn. Khuôn mt bu bnh, y n ca bn h ai nhìn n cng thy có cm tình áng yêu thân thin. Cp mt sáng tròn xoe en láy nhìn vào ôi mt bn y thy ngay s thông minh, nhanh nhn, sáng d. Cái ming nh nhn môi hình trái tim xinh xinh, mi khi bn y ci trông bn y tht xinh xn, rt có duyên. Hân Hân khi nào cng toát lên v hin du, nhanh nhn, áng yêu và d mn.

Hân Hân rt chm ch trong hc tp, luôn là mt lp trng hc tp gng mu trong lp em. Bn y rt hòa ng luôn chi vi các bn trong lp, lúc nào cng giúp kèm cp nhng bn khó khn,chm tin. Hin du, ngoan ngoãn và hc gii là các c tính tt mà em quý nht Hân Hân. Bn luôn thùy m, nh nhàng trc mi ngi và luôn ngoan ngoãn, không bao gi cãi li ngi ln. Tính tình Hân Hân rt ci m khi nói chuyn vi bn bè nhng cng rt nghiêm túc và thng thng trong vn hc tp, bn y không thích ùa gin vi vic hc. Bn y rt nhanh nhn và luôn hoàn thành tt trong mi vic cô giao. Nhiu lúc t nhng câu chuyn mà Hân Hân k ã làm cho em và các bn ci mt cách sng khoái. C lp, ai ai cng u quý mn n phc Hân Hân.i vi các thy cô trong trng cng nh ngi ngoài ln tui hn, bn luôn l phép chào hi nên ai cng mn Hân Hân c và em cng th, t ngi bn thân nht ca em trng lp.

Sau nhiu nm tháng hc chung vi nhau, em ã hc c rt nhiu nhng c tính, tính cách tt p ca Hân Hân. Em rt quý bn y, em s luôn c gng gi mãi tình bn tt p này. Ôi,tình bn này tht là áng quý bit bao!

bài: Em hãy vit bài vn t mt ngi bn ca em c mi ngi yêu quý nht.

Lp em hc có tt c ba mi bn, mi tám bn n và mi hai bn nam, mi bn mt v mt tính cách, bn nào cng rt tt bng và hòa ng, d mn. Nhng trong tt c các bn, em n tng và rt quý bn Thanh, bn ngi cùng bàn vi em.

Bn có dáng ngi cao, hi mp c bit bn có làn da trng hng rt d thng. Thanh có khuôn mt tròn, chic mi cao, ôi mt en lay láy cong vút nh lá liu, ôi lông mày thanh tú nhiu lúc nhíu li khi cm thy không bng lòng truyn gì. Chic ming xinh xn vi hàm rng trng bóng u nh ht bp và ôi môi hng luôn n n ci rng r mi khi có truyn vui.

Ni bt nht trên khuôn mt là ôi má lúm ng tin, mi khi bn ci má lúm ng tin xut hin trông bn tht duyên dáng. Thanh có mái tóc dài n ngang vai, en mt, hi xon luôn c buc cao trông rt gn gàng. Thanh rt gin d và hòa ng nên rt c nhiu bn quý mn, các bn trong lp t cho Thanh cái tên nghe tht d thng ó là “Thanh béo”, cái tên này xut hin ch n gin là vì bn mp nht trong các bn n lp em. Ngi gn bn nên em bit bn rt chm ch hc tp, các thy cô giáo có giao bài tp v nhà bn làm rt y , khi lên lp thì tích cc phát biu xây dng bài.

Không ch có các bn cùng lp quý mn, bn còn c cô giáo ch nhim tin tng và giao cho làm lp trng giúp cô qun lp. Mc dù làm lp trng và c cô giáo tin cy nhng bn không nhng không kiêu cng mà còn t ra rt hòa ng, luôn thân thin vi các bn trong lp và giúp nhng bn có hc lc kém hn. Lp có bn nào b m không i hc c, Thanh cùng các bn trong lp n thm và hng dn li bài cô giáo ging trên lp bn hiu.

Thanh luôn thc hin rt tt vai trò ca mt ngi lp trng. Không nhng th, bn còn rt tích cc tham gia các hot ng vn ngh ca trng ca lp, bn hát rt hay và ã t gii ting hát hc sinh cp trng. Nhà em gn nhà bn nên bit ngoài vic hc tp trng, bn còn dành thi gian giúp b m nhng công vic nhà. Cui nm hc bn luôn c nhn giy khen và danh hiu cháu ngoan Bác H vì nhng thành tích hc tp xut sc ca bn.

Không ch có em mà các bn trong lp cng rt yêu quý Thanh không ch bi c tính gin d, siêng nng cn cù mà còn tht s khâm phc nhng thành tích hc tp mà Thanh t c. Bn xng áng là tm gng sang các bn khác hc tp và noi theo.

bài: T mt bn thân thit ca em

Bài làm

Em có rt nhiu ngi bn thân. Nhng ngi em yêu quý nht là bn Hng.

Em và Hng chi vi nhau lâu lm ri, chúng tôi quen nhau khi hai a c xp vào cùng mt lp hai. T hi y n bây gi ã my nm ri nh? Chà! cng lâu tht ri y, tuy vy nhng tình bn ca chúng em vn thm thit nh ngày nào. Em và Hng bng tui nhau, ngha là nm nay hai a chúng tôi u mi mt tui. Tuy th nhng khi i vi Hng em thy Hng trông có v chng chc và ln hn em nhiu. Hng n lp trong b áo ng phc vi chic áo trng và chic váy k ca rô cùng chic khn quàng c tht ngay ngn trc ngc. nhà bn thng mc nhng b rt mát m, còn khi i chi bn hay chn các b kho khon vi chic áo phông cùng vi cùng vi chic qun jeans. Hng có dáng i tht uyn chuyn, nh nhàng. Làn da trng hng, mn màng làm tôn lên khuôn mt bu bnh, áng yêu ca bn. Chao ôi! ôi mt ca bn tht là p. ôi mt to, en láy, sâu thm và trong ôi mt ó luôn ánh lên cái nhìn nghch ngm ca tui hc trò nhng cng rt du hin. Mái tóc en óng, mt mà, luôn c bn cp gn ra ng sau gáy bng chic cp nho nh, xinh xinh. Em yêu nht là khuôn mt bn mi khi vui hay mi khi bn c im 10, khi ó khuôn mt bng tr nên ti tn, rng r hn lên, ôi môi hng hé n mt n ci l hàm rng trng, u n.

Em quý Hng không ch vì nét p áng yêu ca bn mà là nhng nt tt ca bn em và các bn noi theo. lp Hng luôn t ra là mt ngi hc sinh xut sc, lc hc v các môn ca bn rt u. Trong lp bn còn rt chm gi tay phát biu, nhng bài toán khó cha thy bn nào gii c thì ã thy cánh tay búp mng ca Hng gi lên ri. tuy hc gii nhng Hng không h kiêu cng mà rt khiêm tn, nhng hôm có bài khó các bn hc kém thng nh bn y ging h và Hng vui v nhn li, hôm nay Hng ging các bn cha hiu thì hôm sau Hng li ging tip cho n khi các bn tht hiu mi thôi. Không nhng th Hng còn là mt cây vn ngh ca lp, ging hát ca bn nh tri phú: sao mà m áp, thit tha n th khi hát v tình thy trò, mà cng tht à nhhí nhnh, vui ti khi hát v tình bn th ngây trong sáng ca tui hc trò. Bn còn rt l phép vi ngi trên, khi gp các thy cô trong trng bn u ng nghiêm chào hi l phép.

Sau mt thi gian c cùng hc, cùng chi vi bn em ã hc c bn rt nhiu tính tt. Và em s c gng noi gng hc tp bn tr thành mt ngi hc sinh xut sc.

bài: T mt bn hc ca em

T mt bn hc ca emng bi Bài vn hay | Chuyên mc Vn mu lp 5

Bài làm

Em có rt nhiu ngi bn thân. Nhng ngi em yêu quý nht là bn Hà Anh, bn còn c gi vi cái tên “nhà vô ch nhy dây”.

Gi ra chi hôm ó, chúng em t chc cuc thi nhy dây. n lt Hà Anh nhy. Bàn tay búp mng ca ban nh nhàng cm ly chic dây, bt u quay “ Mt…hai…ba…bt u” – ting “trng tài” Huyn vang lên. ôi chân thon th ca Hà Anh lúc lên, lúc xung tht nhp nhàng theo vòng quay u u ca chic dây. nhng cn gió mn man thi, mái tóc dy và en nhánh ca bn nh bay. by gi, cp mt b câu long lanh xinh p ca Hà Anh ch chm chú vào chic dây. Trên khuôn mt bu bnh ã lm tm nhng git m hôi, nhng Hà Anh vn tip tc nhy. 1/9…456…Hà Anh dng li vì b vp dây, nhng con s 456 khng nh không ai có th vt qua. Cuc thi kt thúc “trng tài” Huyn tuyên b: “ Hà Anh là ngi chin thng”. Mi ngi v tay khen bn, Hà Anh cng cm n n n ci ti tn, ôi môi hng càng thêm v duyên dáng. Bn còn hc rt gii, hát hay, v p…Hà Anh tht là mt cô bé tài nng và ngoan ngoãn.

Bn Hà Anh tht d thng, thy cô, bn bè u quý mn. Em cng rt yêu quý và khâm phc bn. Em mong, tình bn trong sáng ca chúng em s mãi mãi bn cht nh câu thành ng “bn bè con chy cn ôi”.

bài: Hãy t mt ngi bn thân mà em yêu quý

Vn hay lp 5- T ngi: T mt bn thân cùng lp

Bài làm

Nm tháng c th trôi i, ch có thi gian là thc o tt nht cho tình cm bn bè. Trong sut thi gian ó, có l Dip Anh là ngi bn mà em yêu mn nht, ngi bn ã hc vi em t sut nm hc lp ba.

Dáng ngi Dip Anh dong dng cao, khuôn mt bu bnh, y n ca bn h ai nhìn n cng thy áng yêu. Nc da ngm ngm en. Mái tóc dài óng . Cp mt en láy lúc nào cng m to, tròn xoe nh hai hòn bi ve. Chic mi hch và cái ming rng luôn ti ci l hai hàm rng trng bóng. Dip Anh khi nào cng toát lên v nng ng, t tin, hóm hnh và hài hc nên rt d mn.

Dip Anh rt hiu ng, không lúc nào yên ngh chân tay. Trong gi ra chi, ch nào sôi ng nht là ó có Dip Anh. Chúng em thng t tp nhóm ba, nhóm by ngi xung quanh bn Dip Anh nghe bn k chuyn. M u câu chuyn, Dip Anh vn thng hay k: “ Cái hi xa y, y, cái hi y, cái hi mà bà t cha sinh ra m t y…”. Ch nghe có n th thôi là chúng em ã thy bun ci n ni không th nhn c ri mà cái mt Dip Anh vn c tnh nh b. c bit, Dip Anh có mt trí nh rt tt. Nhng câu truyn ã c hay ã nghe, Dip Anh u nh nh in và k li bng úng ging nhân vt nên rt cun hút và sinh ng. Mt mình Dip Anh óng các vai, kt hp vi iu b khôi hài khin bn em ln lóc ci n v bng.

Dip Anh luôn luôn làm ra nhng trò chi thú v. Bn thng hay chi cùng vi chúng em trò bt mt bt dê hay bó khn. Va chy li va kêu ting dê be be nghe rt ng nghnh. Dip Anh thng biu din ting hát, ting nga hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mi tit mc, Dip Anh u c hoan nghênh nhit lit và gây ra nhng trn ci nt n.

Không ch là các bn gái mà c các bn trai ngoài và trong lp u yêu mn bn Dip Anh. Nhng tht không may, hai tun trc ây, mt tai nn giao thông ã cp i tính mng ca ngi bn mà chúng em yêu quý. Dù bit bn ã khut nhng chúng em vn c coi nh bn vn sng và làm vic cùng chúng em, bây gi bn ang thi vào trng Amsterdam và i du hc ri. Cô giáo vn gi bn ng lên c bài và vn c ly cm, ly gi cho bn n hc.

Ri mai ây phi xa mái trng thân yêu, em cng s mang theo nhiu k nim cùng vi nhng yêu mn ca c lp vi bn Dip Anh.

Bài làm ca hc sinh: ng Hoàng Anh

Lp 5A1 – Tiu hc Núi èo – Thy Nguyên – Hi Phòng.